Støre klar for kompromisser

Ap har tatt et museskritt mot venstre, og Jonas Gahr Støre har lagt seg i startgropen, klar for kompromisser om rus, abort og klima.

Av Magne Lerø​19. april 2021, 10:30

Jonas Gahr Støre åpnet landsmøtet i medvind. Selv om det var uenighet i en del saker, var det tydelig at partiet nå vil opptre så samlet som mulig og i tråd med den strategien ledelsen har lagt opp.

Det skal handle om vanlige folk. Ap skal ikke fortape seg i diskusjoner som folk flest ikke anser som viktige.

Ap lover å redusere forskjellene i samfunnet som er blitt større under Erna Solbergs regjering.

De legger opp til en ny giv i distriktspolitikken, og de sier de vil bryte med den sentraliseringen som har skjedd under Erna Solberg.

Det er alltid en risiko for at et landsmøte kan fatte vedtak som skaper store problemer for partiledelsen i ettertid.

Det skjedde ikke.

De to vanskeligste sakene var rusreformen og abortsaken. Her ble det fattet vedtak som gir Jonas Gahr Støre et nødvendig handlingsrom.

Landsmøtet har vedtatt at retten til selvbestemt abort skal gjelde fram til 18. svangerskapsuke.

Dagens nemder skal legges ned. Vedtaket åpner imidlertid for at kvinner må gjennom en obligatorisk rådgivning før endelig vedtak om svangerskapsavbrudd mellom 12-18 uke fattes.

Flere i Ap er misfornøyd med at Jonas Gahr Støre etter landsmøtet uttaler seg på en måte som tyder på at han vil ha obligatorisk rådgivning. 

Senterpartiet er imot å endre abortloven, men det er ikke utenkelig at de kan godta at retten til abort utvides til 18 uke dersom dagens nemder erstattes med obligatorisk rådgivning.

I praksis godtar nemdene abort om det er det kvinnen ønsker. Så forskjellen mellom nemd og obligatorisk rådgivning er ikke stor.

Flere i Ap er misfornøyd med at Jonas Gahr Støre etter landsmøtet uttaler seg på en måte som tyder på at han vil ha obligatorisk rådgivning. De mest ihuga tilhengerne av selvbestemt abort, vil ikke at samfunnet skal tvinge kvinner til rådgivning.

Jonas Gahr Støre har sikret seg et betydelig handlingsrom også når det gjelder rusreformen.

Det landsmøtet ikke er med på, er å avvikle straff for bruk av narkotika. Straff skal være regelen, de som er avhengige er unntaket.

Det blir for enkelt å si at Ap ikke har fått med seg hva forskningen har kommet fram til, at de sitter fast i fordommer og ikke har fått med seg hva som skjer på rusfeltets område.

Grunnen til at flertallet i Ap og om lag halve befolkningen er imot den foreslåtte rusreformen, er at de mener det vil føre til økt bruk av narkotika og at flere vil bli avhengige. Det mener også politiet.

Ap er rede til å avkriminalisere bruk av narkotika for de som har utviklet avhengighet.

Å trekke grensen for når en ikke skal kunne straffes for narkotikabruk, er ikke enkelt. 

Noen jurister mener det umulig. Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch mener det er mulig og viser til at vi har flere eksempler på at lovgivningen differensieres slik at loven treffer mer presist.

Mens Venstres leder, Guri Melby, før landsmøtet ga beskjed om at Ap måtte si ja eller nei til reformen, sier helseminister Bent Høie etter at Ap har fattet sitt vedtak at han er rede til dialog.

Jonas Gahr Støre kan strekke seg langt for at mennesker som er avhengige eller er i ferd med å utvikle avhengighet ikke skal straffes, men tilbys hjelp.

Jonas Gahr Støre kommer å få kjørt seg både som hestehandler og kompromissmaker om det går som han håper ved høstens valg.

Det flertallet på Aps landsmøte ikke er med på, er å sidestille strafferettslig bruk av narkotika med alkohol.

Nå får Bent Høie og Jonas Gahr Støre gå i dialog for å finne ordninger som gjør at rusavhengige kan få hjelp og slippe gjentatte runder med politi og domstoler.

Ap unngikk en strid om klimapolitikk på landsmøtet. Også på dette området har Støre handlingsrom om drømmen om å danne regjering med Sp til høsten blir en realitet.

Sp faller på meningsmålingene. Det betyr at ingen lenger snakker om Trygve Slagsvold Vedum som en aktuell statsminister.

Ap er i ferd med å reetablere seg som landets største parti. Men det blir tunge tider for en del i partiet når de må ta konsekvensen at Sp og SV samlet ligger an til å bli større enn Ap.

Ap kan ikke regne med å få flertall i regjeringen engang.

Jonas Gahr Støre kommer å få kjørt seg både som hestehandler og kompromissmaker om det går som han håper ved høstens valg.