Regjeringens vaksinebom

500 vaksiner ble dråpen som fikk begeret til å flyte over for folk. Erna Solberg og Monica Mæland opptrer som kløner og skusler bort gevinsten av regjeringens pandemihåndtering.

Av Magne Lerø​26. mai 2021, 09:59

Liten tue kan som kjent velte stort lass.  Å la 500 utvalgte politikere og nøkkelpersoner i forvaltningen får koronavaksinen noen uker før det er deres tur, er en liten sak.

Regjeringen har imidlertid gitt en så elendig begrunnelse at det er blitt en stor sak.

Regjeringen har bekjempet koronapandemien i brukbar stil i 15 måneder. Så tryner de på oppløpssiden.

Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Monica Mæland burde vite at det ville skape reaksjoner å gi, de vi kan kalle samfunnets fremste ledere, vaksinen tidligere enn andre.

Da ville offentligheten fått en veloverveid begrunnelse for at stortingsrepresentanter, høyesterett og andre nøkkelpersoner med beredskapsoppgaver skal vaksineres nå og ikke vente til det blir deres tur.

Erna Solberg kunne også fortalt at andre land for lengst har vaksinert disse gruppene.

Hadde Erna Solberg sagt at alle stortingsrepresentanter som skal delta i valgkampen, får vaksinen innen 20 juni slik at de kan delta i valgkampen, hadde det blitt forstått og akseptert.

Nå lekket saken ut i mediene med den begrunnelsen at stortingsrepresentanter må vaksineres nå av hensyn til valgkampen og nøkkelpersoner av hensyn til å sikre beredskapen.

Erna Solberg forsvarer beslutningen med å vise til at vi fortsatt er i en pandemi, smitten kan blusse opp igjen og nye mutanter kan dukke opp.

Statsrådene Knut Arild Hareide og Bent Høie sier nei til å ta vaksine nå. Det kan ikke bety annet enn at de synes regjeringens begrunnelse er syltynn.

Det er gode grunner for at statsminister, en del statsråder og nøkkelpersoner burde vært vaksinert på et langt tidligere tidspunkt. Å vaksinere de nå, er ikke noe poeng. Det bare irriterer folk.

Alle over 18 år vil være vaksinert i løpet av to måneder. Vi har fortsatt en del smitte, men det er hovedsakelig folk under 40 år som er smittet. Vaksinen virker mot de mutanter som har dukket opp.

Hadde Erna Solberg sagt at alle stortingsrepresentanter som skal delta i valgkampen, får vaksinen innen 20 juni slik at de kan delta i valgkampen, hadde det blitt forstått og akseptert.

Regjeringen er opptatt av å begrunne sine vedtak med henvising til fagfolk.

– Den faglige beredskapsanbefalingen fra justisdepartementet har vært at styring og ledelse faktisk burde vært prioritert tidligere, uten at vi har fulgt dette. Nå mener vi at det er riktig å gjøre det, sier justisminister Monica Mæland til VG.

TV2 kan imidlertid fortelle at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Folkehelseinstituttet i sitt faglige innspill ikke har anbefalt å prioritere gruppene som regjeringen nå har avsatt vaksiner til.

– De fleste ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner jobber heller ikke i første linje mot publikum og er derfor ikke spesielt smitteutsatte, sier DSB-direktør Elisabeth Aarsæther til TV 2.

Hun viser også til at smittetrykket for tiden er lavt.

Regjeringen har bevisst spilt på frykt som begrunnelse for sine tiltak. Erna Solberg gjør det fortsatt med å vise til faren for at nye mutanter kan dukke opp.

Regjeringen har selv skapt det emosjonelle klima vaksinene befinner seg i.

Det har tatt langt tid for å fordele vaksinene ut fra hvor smittetrykket er og har vært størst.

Mange kommuner har reagert på at de må «gi fra seg» vaksiner de har rett på, slik formulerer de seg, for at andre kommuner skal få flere.

De 500 vaksinene det nå er snakk om, ble dråpen som fikk begeret til å flyte over.

Vaksiner har en sterk symbolkraft i den emosjonelle settingen som rår. Det burde Erna Solberg og Monica Mæland vite.

Vi har fått et nytt eksempel på at Høyre ikke får den gevinsten av pandemihåndteringen som Erna Solberg hadde satset på. De skusler bort det de har vunnet ved å bli for trygge på sine egne beslutninger.