Ytringsfrihet i miskreditt

15 kunstnerorganisasjoner spenner bein på seg selv når de rykker ut mot Ytringsfrihetskommisjonen som regjeringen har nedsatt.

Av Magne Lerø​28. juni 2021, 10:27

Forfatterforeningen, Norske Billedkunstnere og LO-forbundet CREO er blant de 15 kunstnerorganisasjonene som nå går sammen om å kritisere regjeringens Ytringsfrihetskommisjon.

Bakgrunnen for striden som oppsto i forrige uke, var at Begard Reza har trukket seg fra kommisjonen i protest mot at kommisjonen inviterte mannen bak den omstridte Facebook-profilen Sløseriombudsmannen til sitt innspillsmøte for kunstnere.

I en kronikk i VG går hun hardt ut mot kommisjonens praksis og tenkning.

«De undertegnende organisasjonene stiller seg spørrende til den praksis og håndtering ytringsfrihetskommisjonen har utøvet overfor flere utsatte kunstnere», heter det i støtteerklæringen som er sendt ut fra forbundet Norske Dansekunstnere og som er omtalt i Dagsavisen i dag.

– Nå er det et samlet norsk kunstfelt som unisont stiller seg bak vårt budskap. Det bør gjøre Ytringsfrihetskommisjonen mer lydhør, sier forbundsleder Kristine Karåla Øren i Norske Dansekunstnere.

Norske Dansekunstnere har også kritisert at Sløseriombudsmannen slapp til under festivalen Kulturytring som ble holdt i Drammen i forrige uke.

Forestillingen ble vist på Drammen Teater tirsdag. Her medvirket Shabana Rehman og Mimir Kristjansson som er medlem av Ytringsfrihetskommisjonen.

 Hvis de 15 kunstnerorganisasjonene mener Ytringsfrihetskommisjonen, Kulturrådet og Kulturytring i regi av Norsk Kulturforum skal boikotte Sløserikommisjonen og det syn Are Søberg står for, har de skaffet seg et problem.

– Våre kunstnere ønsker ikke å være med på samme arrangement som Sløseriombudsmannen. Dette er en person som har tilrettelagt for hets og trakassering av våre medlemmer. Rammene oppleves som utrygge, sier Øren til Dagsavisen, og hun minner om at norske kunstnere til stadighet blir utsatt for hetsende og trakasserende ytringer.

Norske Billedkunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Kunsthåndverkere, Forbundet Frie Fotografer, Grafill, Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Oversetterforening, GramArt, CREO, Norsk Komponistforening, NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere, Norsk Skuespillerforbund, Norsk Filmforbund, Norske Filmregissører har undertegnet brevet til Ytringsfrihetskommisjonen og Kulturdepartementet.

Da Begard Reza trakk seg, avviste kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum kritikken.

Flere andre av kommisjonens medlemmer har kommet med kritiske kommentarer til Reza. Ingen har gått ut med støtte til Reza fordi det var vært enighet om at kommisjonen vil la alle syn komme til orde i såkalte innspillsmøter.

Reza hevder Kjersti Løken Stavrum angriper henne som varsler.

Fredag hadde Klassekampen et stort oppslag der forfatteren Heidi Helen Sveen hevder at Rezas kronikk i VG må ses på som et varsel og ikke et debattinnlegg.

Kristina Øren mener det er et alvorlig signal når et medlem av en regjeringsoppnevnt kommisjon trekker seg og sier til Dagsavisen at hun er sjokkert over hvordan Kjersti Løken Stavrum går til motangrep på Reza.

Hvis det nå skal diskuteres om Rezas kronikk og uttreden av kommisjonen skal oppfattes som et varsel, viser det at varselsbegrepet er i ferd med å miste sitt innhold.

Reza har ikke lidd noe overlast. Hun var valgt å protestere ved å trekke seg. Da må hun tåle den typen saklige motforestillinger som Kjersti Løken Stavrum kommer med.

Det ville vært meningsløst om Kulturdepartementet skulle tauet inn en jurist eller satt ned et utvalg for å behandle Rezas protest som et varsel.

Ingen i Ytringsfrihetskommisjonen er enig med Reza.

Det virker som om hun har innsett at hun ikke vil vinne fram i kommisjonen med sitt syn. Hun fant ut at hun oppnår mer ved å trekke seg.

Når hun kan innkassere støtte fra 15 kunstnerorganisasjoner ser det ut til at det har vært riktig strategi.

Fritt Ord presenterte i fjor en rapport der det framgår at bare 61 % av de spurte scenekunstnerne mener ytringsfriheten deres er godt nok beskyttet. Her nevnes Facebook-kontoen Sløseriombudsmannen spesifikt.

Rett forstått frykter de 15 kunstnerorganisasjonene at Ytringsfrihetskommisjonen ikke tar dette alvoret inn over seg.  Ved å henge seg på en Rezas protest risikere de imidlertid å spenne beina under sitt eget anliggende.

Brevet og Rezas kronikk kan oppfattes som om man i kulturlivet ikke er opptatt av reell ytringsfrihet.

Når kulturorganisasjonen til vanlig taler sterkt om at kunsten er fri og må kunne ytre seg fritt, må de også tåle beske motforestillinger og kritikk som kunstnere selv opplever som krenkende.

Ytringsfrihet er i sin ytterste konsekvens en rett til ytre, seg selv om det krenker andre. Det er ikke noe unntak for eller ekstra beskyttelse for kunstnere.

Kunst- og kultur må tåle ytringer i regi av Sløseriombudsmannen.  

Hvis de 15 kunstnerorganisasjonene mener Ytringsfrihetskommisjonen, Kulturrådet og Kulturytring i regi av Norsk Kulturforum skal boikotte Sløserikommisjonen og det syn Are Søberg står for, har de skaffet seg et problem.

De vil aldri vinne fram i Ytringsfrihetskommisjonen. Heller ikke hos politikerne.

De 15 organisasjonene har i sin støtte til Rezas anliggende, havnet i senga med de som når alt kommer til alt vil innskrenke ytringsfriheten dersom den oppleves for plagsom og krenkende for aktørene i kulturfeltet.