Å vise muskler for demokratiet

Norge er en mus i geopolitisk sammenheng og har ikke annet valg enn å bidra til at EU styrker sin posisjon i verdenssamfunnet.

Av Magne Lerø​6. august 2021, 08:25

Det er bedre enn at EU sløver hen i avmakt når det gjelder demokratiets grunnregler.

I USA var det i fjor nummeret før Donald Trump kastet demokratiet på båten og overtok makten i landet.

Tidligere SV-leder og statsråd, Erik Solheim, skriver i Dagens Næringsliv at vi ikke lenger kan regne USA som en garantist for demokratiet. Donald Trump kan komme tilbake eller høyreorienterte krefter kan komme til makten.

USA er ikke lenger fanebærer i verden for demokratiet. Det er det EU som er.

Det amerikanske samfunnet er splittet. Selv om USA har sterke domstoler og institusjoner, kan de ikke stå seg mot at angrep fra høyresiden som har betydelig folkelig støtte.

Vi baserer vår sikkerhet på medlemskapet i NATO. Det må vi holde fast på, men USA er bærebjelken i NATO-forsvaret. Her trengs det en nyorientering.

NATO må gjøre seg mindre avhengig av USA, eller for å si det på en annen måte, Europa må i større grad være i stand til å forsvare seg selv.

Når Storbritannia er ute av EU, kan ikke EU utvikle seg som en forsvarsallianse. Vi må bygge på NATO, men EU bør sette forsvarspolitikk høyere på den politiske agendaen og framstå som en motvekt til USA, ikke et underbruk.  

Det er tydelige spenninger mellom EU og USA i synet på Kina.

Norge er sugne på å inngå en handelsavtale med Kina. Ganske enkelt fordi Kina representere et gedigent marked for norsk fisk og andre produkter.

Men Norge bør ikke velge alenegang i møte med Kina. Vi bør opptre som om vi var en del av EU, fordi Norge ikke kan spille en selvstendig rolle i geopolitisk sammenheng.

Helle Thorning-Schmidt har et poeng når hun peker på EU og FN.

Norge har fått plass i FNs sikkerhetsråd. Det betyr at vi vil satse på FN selv om FN på flere områder har svekket sin stilling. Vi har ikke noe bedre.

Norge er for de fleste praktiske forhold medlem i EU gjennom EØS-avtalen. Å diskutere et medlemskap nå er like lite aktuelt som å skrote EØS-avtalen.

Det kan være at USA har valgt riktig strategi for å møte et Kina som stadig viser større muskler.

I så fall går vi mot en sterkere todeling av verden. Det er ingen ønskelig utvikling, men et resultat av den økende misnøyen mellom USA og Kina.

Det NATO og EU ikke gjør lurt i, er å sparke Russland over til Kina.

Russland alene er ingen trussel mot Vesten.  Kina er en betydelig sterkere stormakt enn Russland.

Joe Biden og Vladimir Putin har hatt sitt første møte. Det gikk bra, men det er en stykke vei å gå før vi kan snakke om en reel dialog og starte prosessen med å bygge tillit framfor å øke spenningen.

Demokratiet krever vedlikehold.

Det er ikke en styreform som er innført en gang for alle.

Derfor må land som vil holde fast på demokratiet våge å kjempe for de demokratiske idealer og prinsipper. Demokratier krever at en setter foten ned. Vi må endatil være rede til å forsvare demokratiet med våpen.

USA er ikke lenger fanebærer i verden for demokratiet. Det er det EU som er.

Derfor må EU ta kampen med Polen og Ungarn for å beholde sin demokratiske troverdighet.