Avvikling av koronarestriksjonene

Jonas Gahr Støre bør si ja eller nei til regjeringen og helsedirektørens planer om full gjenåpning i løpet av september, ikke lure seg unna med prat om at han er urolig og frykt for at folk kan misforstå.

Av Magne Lerø​30. august 2021, 10:22

Forskjellen på å være i opposisjon og sitte med ansvar i regjeringen, er at statsråder må ta avgjørelser. Det holder ikke å prate. 

Det kan opposisjonen tillate seg. Og den muligheten benytter Jonas Gahr Støre seg av.

Regjeringen har utsatt fjerde trinn av gjenåpningen av Norge. Planen er at full gjenåpning og fjerning av ènmetersregelen skal skje i siste del av september eller i begynnelsen av oktober.

Det kan skje selv om smitten for tiden er økende.

Det som kan få regjeringen og helsemyndighetene til å endre mening, er at antall sykehusinnleggelser øker mer enn forventet. Folkehelseinstituttet regner med inntil 200 innleggelser i høst. For tiden er det 59 som ligger på sykehus med Covid-19.

Vi kan leve med økt smitte fordi de over 18 år som vil vaksinere seg, vil være fullvaksinerte i løpet av noen få uker.

For de fleste barn er ikke Covid-19 verre enn en vanlig influensa. Og vaksinerte som blir smittet, blir mindre syke.

Regjeringen har basert seg på faglige råd, veid ulike hensyn mot hverandre og kommet til at det ikke lenger er behov for å pålegge restauranter og arrangører å kun bruke om lag halve lokalet som følge av ènmetersregelen.

– Det jeg er urolig for, er at når det blir sagt på den måten, så kan det bli hørt av mange som at da er vi omtrent der. Fullvaksinerte kan tenke at de kan leve helt som normalt, sier Jonas Gahr Støre til NTB.

Vi vil aldri komme dit at ingen eldre eller andre dør av influensa, enten det er Covid-19 eller en sesonginfluensa, med mindre vi vil leve med en permanent delvis nedstengning av samfunnet.

At Støre er urolig, er temmelig uinteressant. Det er han ikke alene om. Både helseminister Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog, som sitter med ansvaret, er neppe mindre urolige.

Støre har samme informasjon som Høie og Guldvog. Derfor bør vi kunne forvente er at han sier seg enig eller uenig i planene om å fjerne de siste koronarestriksjonene i løpet av noen uker.

Istedenfor sier Støre at man være veldig forsiktig med å uttale seg på en måte som får det til å høres ut som om vi nå er vi igjennom krisen.

Er det noen som har uttalt seg slik?

Bent Høie, Bjørn Guldvog og Esben Nakstad understreker hele tiden at koronapandemien ikke er over, at vi må holde avstand, vaske hender, være hjemme hvis vi er småsyke og teste oss med en gang vi får symptomer på smitte.

– Dette bildet med at vi har vært på toppen av fjellet og skal ned, det mener jeg har vært en feil tilnærming hele veien. Det handler om å gå over mange topper, sier Støre

Alvorlig talt. Dette er da et temmelig presist bilde. Vi har vært isolert i månedsvis. Butikker og utesteder har vært stengt ned. Samfunnet er gradvis åpnet opp.

Folk er ikke dumme. De lar seg ikke forvirre av hvilke bilder Erna Solberg og Bent Høie bruker. Vi snakker om voksne folk, ikke skolebarn.

Vi bør ikke trekke koronadiskusjonen ned på det nivået Støre legger opp til.

Han får opptre som beslutningstaker, ikke synser, tre uker før han håper å få klarsignal fra et flertall av folket til å bli statsminister.

Helsesjef Runar Johannesen i Stavanger kommune sier til Stavanger Aftenblad at gjenåpningen av Norge går for fort. 

Bakgrunnen er at en beboer på et sykehjem i Stavanger døde av koronarelaterte årsaker søndag.

– Dette viser alvoret for de eldste og for andre risikogrupper i befolkningen. Det vil ikke være mulig å unngå koronasmitte ved sykehjemmene fullstendig når vi nå går inn i en gjenåpning samtidig som vi har mye smitte rundt oss, sier Johannessen til avisen.

Det er grunn til å minne om at før koronapandemien «aksepterte» samfunnet at rundt 900 døde hvert år av sesonginfluensa, uten å sette inn særlige smitteverntiltak utenom vaksinering.

Vi vil aldri komme dit at ingen eldre eller andre dør av influensa, enten det er Covid-19 eller en sesonginfluensa, med mindre vi vil leve men en permanent delvis nedstengning av samfunnet.

– Halvannet års erfaring har vist at samfunnet langt på vei kan styre epidemien ved å iverksette sterke kontaktreduserende tiltak. Dette er enda enklere nå som en stor del av befolkningen er vaksinert, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin siste risikovurdering.

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet sier at det er opp til regjeringen å vurdere hvor mye risiko man er villig til å ta.

– Det går an å optimalisere smittevernet med veldig stramme tiltak hele veien for å få færrest mulig innlagt. Vi må finne en balanse hvor kostnaden i dette veies opp mot nytten. Det er ikke bare et faglig spørsmål, men også et politisk spørsmål, sier han til NTB.

Det er disse spørsmålene Støre og andre politikere bør være opptatt av. Det er muligens for mye forlangt før et valg der politikere er redde for å ta i noe som kan skape reaksjoner de ikke har kontroll over.

Helseminister Bent Høie (H) gjorde det klart at vi må tåle risiko framover. Han påpekte at vaksinen gir en beskyttelse på om lag 90 prosent etter to doser.

– Vi vil oppleve at vaksinerte blir både syke og dør som følge av dette viruset. Det må vi som samfunn være forberedt på. Vi har ikke og kommer aldri til å ha en nullvisjon knyttet til smitte og risiko i samfunnet vårt, uttalte Bent Høie til NTB tidligere i august.

Denne uttalelsen burde Støre stilt seg bak.