Integrering mot religionsfrihet

De rødgrønne med Frp på slep er på villspor når de vil innskrenke religions- og organisasjonsfriheten for å hindre at Islam Net får bygge et aktivitetssenter for unge i Groruddalen.

Av Magne Lerø​29. juli 2021, 08:04

Da det ble kjent at Islam Net vil bygge et aktivitetssenter for unge i Groruddalen, meldte kritiske røster seg umiddelbart.

Byrådsleder Raymond Johansen vendte tommelen ned for et fritidstilbud for de unge i muslimsk regi. Han gjorde det klar at han ville be flere statsråder komme på banen.

Dette handlet om noe mer enn en byggesøknad Oslo kommune skulle behandle.

Islam Net har alt kjøpt en eiendom for 60 millioner kroner. De mener alvor.

For to uker siden kunne de opplyse om at de nå har betalt siste rest av eiendommen de har kjøpt for å etablere sitt omdiskuterte aktivitetssenter.

Islam Net hører til den konservative salafistiske fløyen i islam. Islam Net er blitt beskyld for å fremme hatretorikk som kan bidra til å legitimere terrorisme og for å motarbeide vestlige verdier.

Ledere for nettverket, Fahad Qureshi, innrømmer at de har kommet med uheldige uttalelser. Han sier de har forandret seg og ser annerledes på mye siden de ble etablert i 2008.

Han bedyrer at Islam Net i dag ikke står for verdier som strider mot de grunnleggende verdier i det norske samfunnet.

Det offentlige skal ikke ha hjemmel til å føre tilsyn med hva som formidles til unge muslimer, katolikker eller lutheranere.

Han understreker at de mener at menn og kvinner er likeverdige, oppfordrer alle sine medlemmer til å lære seg norsk, få seg jobb og bli integrert i det norske samfunnet. De tar avstand fra æresdrap og tvang.

Muslimer er forpliktet på etikken i koranen og vil være gode samfunnsborgere. Qureshi sier de mener det samme som konservative kristne om homofili.

Førsteamanuensis og rasismeforsker Lars Gule har i flere sammenhenger understreket at vi ikke kan forby en religiøs virksomhet eller legge hindringer i veien fordi man ikke liker det noen tror og lærer. Han mener Islam Net ikke skiller seg ut fra det andre muslimer mener og at de derfor må behandles på lik linje med andre trossamfunn og organisasjoner.

Førsteamanuensis Eivor Oftestad hevder Islam Net representerer en religiøs retning som samfunnet ikke trenger å tolerere.

I en artikkel i Dag og Tid pekte hun på at vi har havnet i et dilemma: Vi har religionsfrihet, men vi ønsker ikke at bokstavtro salafister skal rekruttere unge gjennom tilbud på et fritidssenter.

Jon Helgheim (Frp) var raskt frampå med forslaget om å lovfeste at det kan legges ned forbud mot virksomhet som motvirker integrering.

Det Frp foreslår på det vi kan kalle innvandringsfeltet, vil de andre partiene helst ikke hoppe på.

Men vil politikerne sette en stopper for Islam Net, må det tas noen grep.

Oslo kommune har ikke hjemmel for å avslå en søknad om å få etablere et aktivitetssenter. Frivillige organisasjoner driver en rekke liknende aktiviteter rettet inn mot ungdom.

Ap, SV, Sp og Frp har samlet seg om den dårligst tenkelig løsningen.

De har bedt regjeringen legge fram en lov som kan gi kommunen virkemidler for å hindre fritidsaktiviteter for barn og unge som kan bidra til radikalisering eller være i strid med likestillings- og diskrimineringsloven.

De vi ha utarbeidet en samfunnskontrakt som forplikter tros- og livssynssamfunnene til integrering og det skal føres tilsyn med den undervisning som foregår.

Dette er intet mindre enn et inngrep i tros- og livssynsfriheten.

Det offentlige skal ikke ha hjemmel til å føre tilsyn med hva som formidles til unge muslimer, katolikker eller lutheranere.

Å forlange at de skal skrive under en samfunnskontrakt minner om det Putin holder på med.

Muslimer har full frihet til å mene noe annet om likestilling mellom menn og kvinner enn det som er god latin i Stortinget. De har frihet til å avvise homofile som vil inngå ekteskap.

Det er ikke statens oppgave å forplikte organisasjoner og trossamfunn til å bidra til å nå politiske mål. Trossamfunn og organisasjoner skal holde seg til samfunnets lover. Ut over det skal de ha frihet til å gjøre som de vil og mene det de vil.

Islam Net har en forhistorie som gjør dem til et problem. Det handler om integrering, som Helgheim peker på.

Politikerne bør avstå å lage lover som skal gjelde for alle når det er en ytterliggående muslimsk organisasjon som er problemet.

Tros- og livssynsfriheten er ikke uten grenser. Vi trenger ikke se lenger enn til nabolandene for å finne eksempler på at myndighetene tar grep for å hindre integrering og at det utvikler seg parallell-samfunn.

Det kan være Islam Net skal få bygge aktivitetssenteret, men da må myndighetene stille betingelser og følge opp på en annen måte enn de gjør overfor katolikkene, for eksempel.

Poenget er at muslimske unge skal integreres i det norske samfunnet. Å oppholde seg på et aktivitetssenter som Islam Net driver, står ikke i motsetning til det. Men myndighetene må kreve rett til innsyn og kontroll, fordi det er Islam Net vi har med å gjøre.