IS-kvinner på vei til Norge

Norske statsborgere, herunder IS-kvinner med barn, har rett til å komme til Norge. Noe annet kan ikke regjeringen være bekjent av.

Av Magne Lerø​22. oktober 2021, 10:36

Det er fire norske såkalte «IS-kvinner» med til sammen fire barn som bor under de elendigste forhold i flyktningeleirer i de kurdiske selvstyreområdene nord i Syria.

To av kvinnene har bedt norske myndigheter om hjelp til å komme til Norge. En av dem har gitt tydelig uttrykk for at det var et feilgrep å slutte seg til IS.

De er alle forberedt på å ta sin straff og sone i et fengsel i Norge.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt har gjort det klart at regjeringen ikke vil hente IS-kvinnene.

I Stortinget i går ville Sylvi Listhaug ha statsminister Jonas Gahr Støre til å garantere at regjeringen ikke skulle legge to pinner i kors, – Listhaug sa ikke det, men det var det hun mente, – for å hjelpe kvinnene å komme til Norge.

Og underforstått: Her har vi med farlige terrorister å gjøre, så de må for all del ikke komme inn i landet.

Støre ville ikke gi noen garanti. Han la seg på samme linje som Huitfeldt, naturlig nok.

Myndighetene har bedt vestlige land hente hjem sine statsborgere. Sverige og Danmark har nylig hentet hjem svenske kvinner og barn som er blitt bedt om å forlate leirene.

I Danmark fører de en strengere innvandringspolitikk enn i Norge. Men de har ikke mistet hodet og dømmekraft av den grunn.

IS-kvinnene har fått en merkverdig symbolkraft her i landet. Det skyldes at Frp toget ut av regjeringen for to år siden da en IS-kvinne med et sykt barn ble hentet til Norge.

Når saken nå er på dagsordenen igjen, forsøker Sylvi Listhaug å piske opp stemningen så godt det lar seg gjøre.

Hun dynger på med bloddryppende beskrivelser av hvordan IS farer fram- og lurer på hvorfor Olaug Bollestad vil bruke penger på «å hente terrorister til Norge» framfor å hjelpe pasienter med cystisk fibrose.

Å la fire kvinne og fire barn slippe inn i landet er et særdeles lite problem. Kvinnene skal stilles for retten og få sin dom.

Barna vil barnevernet og slektninger ta seg av.

Disse fire kvinnene vil bli tett overvåket av PST. De kommer til å stå lagt nede på PSTs liste over personer som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko

Om disse barna skulle vokse opp i et miljø der de blir indoktrinert med IS-ideologi, er sjansen stor for at de ender opp som hardbarkede terrorister. Når de blir 18 år, kan de komme til Norge.

Dette er norske statsborgere. Vi kan ikke late som om de ikke eksisterer.

Disse fire kvinnene vil bli tett overvåket av PST. De kommer til å stå langt nede på PSTs liste over personer som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, hvis de i det hele tatt kommer på listen.

Det Støre og Huitfeldt sier, må tolkes slik at de ikke offentlig vil kunngjøre en dato for når kvinnene må ha pakket og er klare for å dra, for da kommer norske myndigheter og henter dem.

Norge vil ikke innta en slik aktiv rolle, av politiske grunner. Utenriksdepartementet kan imidlertid gjøre det klart at om kvinnene kommer til grensen, vil de slippe inn og bli tatt hånd om av norske myndigheter.

De kvinnene som alt har en advokat, klarer nok å finne en måte de kan komme seg ut av flyktningeleiren på uten en aktiv medvirkning fra norske myndigheter.

Regjeringen kan dermed si at de ikke har reist for å hente kvinnene, men at vi ikke har noen hjemmel for å hindre norske statsborgere til å komme inn i landet.

Det lar seg sikkert ordne på en måte som gjør at Anniken Huitfeldt også kan si at norske skattebetalere ikke har dekket IS-kvinnenes hjemreise.

Advokatene kan legge ut. Så kan Olaug Bollestad og Audun Lysbakken stille seg i spissen for en innsamlingsaksjon på Instagram til dekning av flybilletter.

Det kan være vi ender her framfor at regjeringen sender et par politifolk til Syria neste uke for å hente dem hjem. Da kunne Sylvi Listhaug herjet på noen dager i mediene – og så var det over.