Konflikten i Skiforbundet eskalerer

Skistyret fremstår som handlingslammet, og kaoset sprer seg til kretsene. Klarer de ikke løse konfliktene rundt Clas Brede Bråthen i løpet av et par dager, bør de stille sine plasser til disposisjon.

Av Magne Lerø​21. oktober 2021, 10:04

Styret i Norges Skiforbund har i flere måneder forsøkt å finne en løsning på det som i økende grad framstår som en konflikt mellom hoppsjefen Clas Brede Bråthen og generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Det blir som regel mer søl med flere kokker. Nå er det i ferd med å ble skikkelig sølete i Norges Skiforbund.

Buskerud skikrets har bedt om et ekstraordinært skiting. De vil kaste det sittende styret fordi de ikke har klart å løse flokene.

Det er et dramatisk, men et ryddig standpunkt. Klarer ikke de som er valgt til å styre forbundet å løse problemene, må andre få muligheten. 

Det ser ikke ut til å hjelpe å gi det sittende styret blanke ark og nye fargestifter.

Den nye kokken som har meldt seg, er Akershus skikrets. De har tillit til det sittende styret og mener de har funnet løsningen på konflikten. De vil ikke si noe til NRK om hva den går ut på. De vil presentere løsningen på en samling for alle kretslederne i helgen.

Enda flere kokker, altså. Og de fleste av dem har det til felles at de ikke har den inngående kjennskapen til konflikten som ledelsen har. Men sånn må det antagelig bli i en demokratisk organisasjon når ikke styret makter å skjære igjennom. Da sprer konflikten seg til neste ledd.

Konflikten har også eskalert ut av Skiforbundet. Onsdag rykket fylkesordfører i Viken, Roger Ryberg (Ap) ut med kritikk av Skistyret i VG. Han hevder at det ikke finnes noen annen løsning enn at Clas Brede Bråthen fortsetter i en sentral posisjon, fortrinnsvis som sportssjef for hopplandslaget.

Leder i Skistyret, Erik Røste, sier seg enig med Rydberg i at saken burde vært løst.

– Nettopp derfor har vi tilbudt Bråthen stillingen som landslagssjef to ganger. Begge gangene er det avvist, uten at Bråthen en gang har vært villig til å diskutere det i et møte.

– For å løse saken, må partene være villige til å ha dialog og strekke seg for å finne løsninger, noe vi beklager at Bråten ikke har ønsket, sier Røste.

Det Røste ikke sier noe om er at forbundet i forrige uke hadde et drøftingsmøte med Bråthen der begge parter stilte med advokater og rådgivere.

Forbundet har bekreftet at de vurderer å si opp Bråthen. Et drøftelsesmøte skal holdes før en arbeidstaker sies opp.

Timeglasset er i ferd med å renne ut. Over helgen må det foreligge en løsning eller så må det innkalles til et ekstraordinært skiting 

Forelpig har ikke styret våget å si opp Bråthen. De vet at om de gir Bråthen en oppsigelse vil det som i dag ligger og ulmer på krets og lokalplan, slå ut i åpen ild.

Da er et ekstraordinært skiting neppe til å unngå. Da må skistyret få tillit eller sparkes.

Norges Skiforbund har en syltynn sak dersom de gir Bråthen sparken. De har, som Røste sier, tilbudt ham stillingen som landslagssjef to ganger. Da kan de ikke et par uker etterpå si opp vedkommende med henvisning til samarbeidsproblemer og manglende lojalitet.

Norges Skiforbund har opptrådt som en uryddig arbeidsgiver i denne saken. Det er «drepen» når en skal håndtere en personalsak som har betydelig offentlig interesse.

Løsningen er å ansette Bråthen som toppsjef. I forbindelse med ansettelsen må styret gjøre det klart at de forventer lojalitet og at Bråthen viser evne og vilje til å samarbeide.

Vi må kunne tro at Bråthen vil moderere seg, endre sin språkbruk og ikke framstå som en konfliktspreder i organisasjonen.

Hvis Bråthen ikke viser den forventede lojalitet framover, vil styret få en saklig grunn for oppsigelse på et seinere tidspunkt. I en mulig framtidig oppsigelsessak, vil det som er bragt til torgs i denne runden, være relevant for retten.

En organisasjon kan faktisk stille krav til sine ledere om å vise lojalitet, evne til samarbeid og at de skal kommunisere på en måte som ikke virker krenkende eller konfliktskapende.

Hvis ikke Ingvild Bretten Berg klarer å samarbeide med Bråthen, må hun trekke seg.

Om konflikten har fått utvikle seg så langt at Skiforbundet er tjent med å få en ny toppledelse på plass, må de tillitsvalgte finne ut av.

Timeglasset er i ferd med å renne ut. Over helgen må det foreligge en løsning eller så må det innkalles til et ekstraordinært skiting der Skistyret enten stiler sine plasser til disposisjon eller går for en kampvotering om tillit etter at de har sagt opp Clas Brede Bråthen.