«Landsforviser» gammel dame

84 år gammel kvinne fratas oppholdstillatelse etter 50 år i Norge. UDI må utstyres med et «sunn fornuft»-organ som kan forhindre de verste utslagene av byråkratenes firkantede tolkning av uklare regler.

Av Magne Lerø​24. august 2021, 10:24

Jacqueline Ekgren fra USA har bodd i Norge siden 1960 tallet. Nå Har UDI gitt beskjed om at hun ikke lenger får oppholdstillatelse i landet fordi hun har vært 759 dager utenfor Norge mellom 2016 og til i mars i år.

Det er 28, 5 dager mer enn reglene tillater, skriver Aftenposten.

Det er to grunner til at hun har oppholdt seg en del i utlandet. Da mannen fikk kreft, kjøpte de en leilighet i Florida. Etter han døde fortsatte hun å tilbringe noen måneder om vinteren der. Hun plages av beinskjørhet og har en helsemessig gevinst av å ikke tilbringe hele vinteren i Norge.

Det er mange år siden Ekgren ble hektet på norsk folkemusikk.Engasjementet er like sterkt fortsatt, og hun fungerer som en ambassadør for folkemusikken i flere internasjonale sammenhenger.

UDI har laget et regnestykke som viser at hun har vært 55 dager på ulike musikkonferanser i Europa og Nord-Amerika.

I praksis tolkes reglene slik at konsekvenser for mennesker blir i strid med folks rettsoppfatning.

Ekgren har flere ganger tatt kontakt med UDI for å forsikre seg om at hun holder seg innenfor regelverket.

Hun fikk svar i forbindelse med at hun søkte om statsborgerskap. Da fikk hun vite at hun hadde brutt reglene for oppholdstillatelse. Det var bare å pakke seg ut av landet innen 2. september.

Siden 2010 har 1402 personer mister permanent oppholdstillatelse i Norge.

Ekgren akter ikke å bli en av dem. Hun føler seg som «vaskeekte norsk». Hun har hus, venner, barn, barnebarn og oldebarn her i landet.

Nå har hun engasjert advokat Bente Oftedal Roli for få retten til å underkjenne vedtaket i UDI.

Roli hevder regelverket er uklart og at reglene endrer seg så pass at hun som advokat må slite med å holde seg oppdatert. Hun mener en ikke kan forvente at folk i 80- årene som har bodd her siden 6o-tallet skal være oppdatert på hvilke dager utenfor landet som skal telles med i oppholdsgrunnlaget.

UDI forvalter blindt et regelverk. De teller dager. Den som er for mye utenfor landets grenser, mister retten til opphold.

Det skal ikke gjøres rimelighetsvurderinger eller tas menneskelige hensyn. Her er det ren telling som gjelder.

I praksis tolkes reglene slik at konsekvenser for mennesker blir i strid med folks rettsoppfatning.

Vi hiver enkelt og greit ikke en 84 åring som har vært i landet i 52 år opp med roten og setter henne på et fly ut av landet fordi hun har oppholdt seg noen flere dager i utlandet enn det reglene tillater.

Vi gir ikke 84 åringer som har vist vilje til å holde seg innenfor reglene, en umenneskelig behandling.

Byråkratene i UDI mener de ikke gjør noe annet enn å iverksette det politikerne har bestemt. De kan ikke på egen hånd begynne å ta menneskelige hensyn.

Det er mulig det er slik det må være. I så fall bør UDI få et «sunn fornuft»-organ bestående av noen fra UDI og noen oppnevnt av Stortinget» som sørger for at de verste utslagene av et regelverk som rammer enkeltmenneskers unødig hardt kan unngås.

Hvis saksbehandler ikke er i stand til å anvende regler med fornuft og rimelighet, må denne oppgaven overlate til «sunn fornuft»-organet.