President i tynn tråd

Det kan ende med at Eva Kristin Hansen må trekke seg som stortingspresident, men de som ivrer for å trille fram giljotinen, bør vitterlig la henne få forklare seg først.

Av Magne Lerø​18. november 2021, 10:20

Det gjelder å være først med det siste, ikke bare for medier, også for stortingsrepresentanter.

Rasmus Hansson (MDG) var først ute med å be Eva Kristin Hansen om å trekke seg som stortingspresident.

Han baserte seg på artikkelen i Adresseavisen som avslørte saken. Det var nok for Hansson.

I 2014 etablerte stortingspresident Eva Kristin Hansen seg med sin mann i deres felles bolig på Ski, 29 kilometer fra Oslo. Adressen hun oppga til Stortinget, var Trond Giskes leilighet i Trondheim, hvor hun leide en hybel. Reglene krever at du bor minst 40 kilometer unna Stortinget for å få pendlerbolig.

Først i 2017, da hun meldte flytting til Ski, sa hun opp pendlerboligen i Oslo.

Hansen sier hun hele tiden har vært sikker på at hun har fulgt reglene for tildeling av pendlerbolig.

– Jeg har heller ikke fått noen tilbakemelding fra administrasjonens side når jeg har rapportert underveis. Sett i ettertid, ser jeg at administrasjonen skulle hatt informasjon om boligen i Nordre Follo», sier Hansen.

Da Hansen overtok som stortingspresident, gjorde hun det klart at det ville bli en hovedoppgave for det nye presidentskapet å gjenreise tilliten til Stortinget blant folk.

Året har vært preget av omfattende avsløringer i pressen knyttet til representantenes økonomiske goder, spesielt pendlerboliger og etterlønn.

Når Hansen har misforstått, brutt eller surret med regelverket, har ikke Hansson tillit til at hun er den rette å bekle vervet som stortingspresident.

For Rasmus Hansson handler ikke denne saken om mulige tolkninger av regelverket.

For ham er enten Eva Kristin Hansen sløv, eller så er hennes moralske kompass ute av kurs. Hun kan umulig ikke ha fått med seg at kravet for pendlerbolig er 40 km i kjøreavstand fra der en bor.

Rødt, Frp og Høyre ber Hansen forklare seg, og underforstått: Hun må ha en god forklaring for at hun fortsatt skal ha deres tillit.

Ap og Sp har sagt at de har tillit til Hansen som president.

SV er i tenkeboksen. De vil ha alle fakta på bordet og gi Hansen mulighet til å svare utfyllende på alle spørsmål som er stilt.

Lite tyder på at Eva Kristin Hansen vil trekke seg frivillig. Hun ber om å bli trodd på at hun har handlet i god tro. Det er så langt uklart om hennes praksis fram til 2017 er i strid med regelverket eller ikke.

Utgangspunktet for Eva Kristine Hansen er at hun er valgt for å representere Trøndelag. Der var hun registret i Folkeregisteret fram til 2017, og hun leide en hybel hos Trond Giske.  

For velgere er det et poeng at stortingsrepresentanter viser tilstedeværelse i det lokalmiljøet de representerer.

Nå bor Hansen med sin mann i Ski. Når hun reiser til Trøndelag, dekker staten reise og kostnader til overnatting.

Hvis hybelen i Trondheim ble ofte benyttet, har hun rett til en pendlerleilighet i Oslo. Staten har spart penger ved at hun har bodd på hybelen fremfor å ha leid seg inn på hotell. Hun har hatt kostnader med hybelen.

Det går selvsagt an å mene at Eva Kristin Hansen i alle år skulle ha representert Trøndelag, men at staten ikke skulle hatt noen kostander med bolig for henne ettersom hun kunne bo i huset på Ski.  

I 2017 gjorde Hansen en endring. Hun sa opp hybelen i Trondheim, meldte flytting til Ski og har ikke hatt pendlerbolig i Oslo.

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, sier til Adresseavisen at Hansens tilfelle er det «groveste han har sett» og at hun følgelig må trekke seg.

Det står selvsagt en jurist fritt til å synse i vei uten å bry seg om å få svar på de spørsmål politikerne vil ha svar på før de konkluderer.

I Bergen har de tydeligvis skaffet seg en professor som er rask på avtrekkeren.

Det er for øvrig den samme professoren som hevder politiet i Bergen brøt diskrimineringsloven da de gjennomførte en aksjon der de sjekket 800 menn på byen for om de gikk med kniv. De skulle ha sjekket alle kvinnene også.

I og med at Sp og Ap har gjort det klart at de har tillit til Eva Kristine Hansen, har det gått politikk i saken. SV vil nok kvie seg for å forlange at Hansen skal dyttes ned fra presidentstolen.

Lite tyder på at Eva Kristin Hansen vil trekke seg frivillig. 

Hun ber om å bli trodd på at hun har handlet i god tro. Det er så langt uklart om hennes praksis fram til 2017 er i strid med regelverket eller ikke.