Regjeringen tryner på oppløpssiden

Selv om smitten blant barn eksploderer, er det umulig å gi en faglig begrunnelse for at kun halve lokalet kan fylles av voksne der de fleste er vaksinert.

Av Magne Lerø​3. september 2021, 09:46

Det er halvannen uke til valget. Derfor har regjeringen ombestemt seg og gitt beskjed om at det ikke lenger er sikkert at de siste koronarestriksjonene vil bli opphevd i siste del av september eller i begynnelsen av oktober.

Det betyr at kulturarrangementer blir avlyst, spisesteder opplever at faren for konkurs kommer nærmere og flyselskapene og hotellene må nedjustere sine prognoser.

Igjen er det kultur og reiselivsbransjen som rammes- og nå skjer det uten at muligheten for permittering eller støtte forlenges.

På sett og vis er det forståelig at regjeringen utsetter trinn 4 i gjenåpningen. Smitten har økt voldsomt de siste to ukene. Regjeringen må vise at de gjør noe.

Det de gjør er å utsette trinn 4 i gjenåpningen og tilby vaksinering helt ned til 12 år.

Bent Høie har også tatt inn over seg at regjeringen ikke kan innføre gult nivå på skoler i kommuner der det praktisk talt ikke er smitte.

På dette grunnlaget burde regjeringen kunne si: 1 oktober oppheves alle statlige koronarestriksjoner. Fra da av blir det opp til kommunene å vurdere lokalt tiltak ut fra smittesituasjonen.

Men han stopper på halvveien. Det er ikke behov for nasjonale regler for å regulere aktivitet for voksne når det er blant barn smitten brer seg.

Regjering skulle overlatt til kommunene å gjennomføre siste trinn i gjenåpningen.

Der det ikke er behov for at staten skal bestemme tiltaksnivå på skoler, er det heller ikke noen grunn til at staten skal bestemme hvor mange voksne som kan spise på en restaurant eller gå på kino.

Smitten er økende, men antallet sykehusinnleggelser er under det Folkehelseinstituttet mente vi måtte forvente. 

De opererte tidligere i høst med inntil 200 ved inngangen til september. Nå er det 89 som ligger på sykehus for korona. De er mindre syke og de ligger på sykehus kortere tid enn i fjor.

Kommunene flyter nesten over av koronavaksiner.

Folkehelseinstituttet beregner alt mulig. De må da kunne beregne med stor sannsynlighet hvor mange som vil være fullvaksinert og halv-vaksinert i ukene framover.

På dette grunnlaget burde regjeringen kunne si: 1 oktober oppheves alle statlige koronarestriksjoner. Fra da av blir det opp til kommunene å vurdere lokalt tiltak ut fra smittesituasjonen.

Da ville vi i det minste fått den forutsigbarhet kultur og reiselivsbransjen er avhengig av.

Slik regjeringen holder på nå, sprer det seg usikkerhet om hvorvidt årets julekonserter kan arrangeres som planlagt.

Argumentene som brukes for å ikke gjenåpne, er at smittetallene har økt og at det er fare for nye mutanter.

Det som har økt i beskjeden grad, er antallet sykehusinnleggelser, men det har vi full kontroll på, sier helsemyndighetene.

Det gir ingen mening å holde på restriksjoner fordi det kanskje kan dukke opp nye varianter.

Vi skal ha beredskap, men vi skal ikke opptre som om en fare alt er blitt virkelighet.

Å spille på frykt for smitte har vært et virkemiddel regjeringen har benyttet seg av for å få oppslutning om tiltakene. Fremdeles er mediene opptatt av korona som den største helsetrusselen vi står overfor.

Nå har frykten, godt assistert av mediene, slått rot.

Det hjelper ikke om Camilla Stoltenberg beroliger med at 20 prosent av barna som blir smittet merker det ikke, for de fleste er det som en mild influensa og at det kun er for noen få det blir alvorlig.

Slik er det gjerne med sykdommer, kyssesyken for eksempel.

Vi må leve med koronasmitten i årevis framover. Det er et lite problem sammenliknet med en vanlig sesonginfluensa som 8-900 dør av hvert år, de fleste eldre.

Det om lag 10 prosent sjanse for at vaksinerte blir smittet. Det betyr ikke at vi skal holde på med restriksjoner til faren for at noen kan bli smittet er over.

Regjeringen bør skrote trinn 4 i gjenåpningen og vurdere behovet for tiltak for de ulike sektorene i samfunnet. Det er bedre å åpne gradvis og sektorvis hvis vi ikke kan droppe de statlige restriksjonene 1. oktober.