Sp-forvirring om regjeringskvartalet

Sps krav om å droppe flere bygg i det nye regjeringskvartalet er som kommunalminister Nikolai Astrup sier, ikke annet enn populistisk vås. Det blir flere milliarder dyrere med Sps «byggestopp».

Av Magne Lerø​2. august 2021, 10:18

Sp har sendt et brev til kommunalminister Nikolai Astrup og bedt om at planene for det nye regjeringskvartalet endres for å spare flere milliarder kroner.

De ber også om at det ikke inngås nye kontrakter knyttet til de planene Stortinget har vedtatt.

Det er et brev Astrup ikke vil bruke mange kalorier på.

Han vil svare som han gjorde i Politisk Kvarter i dag at regjeringen forholder seg til det vedtaket Stortinget har fattet – og som Sp har vært med på.

Sp vet inderlig godt at en statsråd ikke kan eller skal ta hensyn til et brev fra et parti om at de har ombestemt seg og ikke lenger står ved det de har vært med å vedta i Stortinget.

Om Sp skulle fått med seg flertall i Stortinget, kunne Astrup valgt en litt annen tilnærming. Men et vedtak er et vedtak. Det er vedtak en statsråd styrer etter, ikke synsinger fra et parti i brevs form.

Trygve Slagsvold Vedum reiser land og strand rundt og lover gull og grønne skoger.

Ingen hadde blitt overrasket om han i samme slengen som han lover mer politi i distriktene, mer til bøndene, lavere ferjepriser, for å nevne noe, hadde slengt på at han vil hente noen milliarder ved å nedskalere regjeringskvartalet.

Utspillet til Sp kommer til å falle dødt til jorden fordi det ikke er noe å spare på å unnlate å føre opp et bygg når det meste av kostnadene alt er tatt i form av prosjektering, grunnarbeid og kontrakter.

Men når Sp sender et eget brev om saken til regjeringen og det er nesteleder Ola Borten Moe som fronter saken på Politisk Kvarter i dag, kan en begynne å lure på om Sp virkelig mener at vi nå skal plante blomster og lage plen framfor å føre opp et eller flere av de byggene som er vedtatt.

Ola Borten Moe har selv vært statsråd og er nå næringslivleder i oljeindustrien. Han må forstå hvor langt ut på jordet Sp befinner seg med forslaget om å droppe nybygg og heller la statsforvaltningen holde til i andre bygg.

Men i valgkampen ser det ut til at han må flakse med de populistiske vinger som han får tildelt.

Det er flere grunner til at arbeidet med regjeringskvartalet bør fortsette i tråd med det som er vedtatt.

I dag leier staten lokaler for en halv milliard i året. I løpet av 50 år, blir det 25 milliarder. Det er bedre og billigere å eie enn å leie.

Stortinget har vedtatt en sikkerhetslov. Flere av de lokalene regjeringen og statsadministrasjonen holder til i, tilfredsstiller ikke sikkerhetskravene.

Skal staten fortsatt leie, vil det koste milliarder å foreta en nødvendig sikkerhetsoppgradering.

Hadde Sp sagt de vil revurdere sikkerhetsloven, ville forslaget deres om å kutte byggekostnadene med rundt 10 milliarder, hengt bedre på greip. Men de vil ikke det.

De nekter å ta inn over seg at det er de skjerpede krav til sikkerhet som gjør at regjeringslokalet blir flere milliarder dyrene enn antatt.  

Det kunne vært grunn for å se nærmere på om sikkerhetsloven er blitt for omfattende, men 10 år etter 22. juli er det neppe et politisk klima for det.

Det er alt brukt rundt fem milliarder kroner på prosjektering, rivning og grunnarbeid. Det er alt bygget lokaler i flere etasjer under bakken. Det er inngått milliardkontrakter for bygg som skal føres opp.

Regjeringskvartalet kommer på godt over 30 milliarder kroner. Det er fryktelig dyrt. Nikolai Astrup sier de ha satt i gang et arbeid for å vurdere hvilke muligheter det er for å kutte kostander.

Astrup hevder at det opplegget Sp ser for seg vil koste skattebetalerne 25 milliarder mer over en gitt periode enn det prosjektet Stortinget har vedtatt.

Det er mulig Astrup her har lagt inn det vi kan kalle en populistisk komponent i regnearket på den måten at han tar Sps løse tanker i verste og dyreste mening.

Utspillet til Sp kommer til å falle dødt til jorden fordi det ikke er noe å spare på å unnlate å føre opp et bygg når det meste av kostnadene alt er tatt i form av prosjektering, grunnarbeid og kontrakter.

Folk flest forstår dessuten fordelen med å bo i eget bygg framfor å leie til evig tid.