Stå imot boikott-professorene

Når professorer ber ledelsen vrake samarbeidet med Gambit H+K fordi de selger tjenester til Saudi-Arabia, er det en illustrasjon på at politisk korrekthet og ensretting tar sterkere grep om akademia.

Av Magne Lerø​2. november 2021, 10:42

Saudi-Arabia kjøper kommunikasjonstjenester fra Gambit H + K. Det er ikke spesielt oppsiktsvekkende.

Det er flere land som kjøper tjenester fra kommunikasjonsbyråer når de vil nå fram i offentligheten, til politikere eller beslutningstakere med noe de har interesse av.

Universitetet i Oslo (UIO) kjøper også tjenester fra Gambit H + K. Nå ber flere professorer ved UIO om at de avslutter kontrakten med Gambit H + K fordi de også leverer tjenester til Saudi-Arabia.

– Konsulenter som tar slike oppdrag for de saudiske myndighetene er med på å bidra til at mennesker som beordrer drap, mishandling og fengsling av uskyldige, framstår som statsmenn verd respekt, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty til Dagens Næringsliv (DN).

Professor i statsvitenskap Tore Wig mener UIO ikke bør ha noe å gjøre med «en kriminell organisasjon med liv på samvittigheten».

Hans professorkollega, Carl Henrik Knudsen, mener Saudi-Arabia er et av verdens mest autoritære stater og sier at han ikke vil at «mitt universitet skal bidra til å finansiere et slikt regime».

Professor Alla Pozdnakova peker på at makthaverne i Saudi-Arabia står for verdier som er stikk i strid med det UIO står for.

Framfor å stå rakrygget ved den avtalen de har inngått, sier ledelsen ved UIO at de har bedt om en forklaring fra byrået. Det har de fått.

Administrerende direktør i Gambit H +K peker på at det de gjør er innenfor rammen av norsk politikk.

Forholdet mellom Norge og Saudi-Arabia er konstruktivt, og det er potensiale for mer samarbeid og kontakt.

Han understreker at Gambit H + K selvsagt vurderer hva slags oppgaver de påtar seg. De tjenester de leverer til Saudi-Arabia anser de for kurante.

I 2015 reiste kronprins Haakon til Saudi-Arabia. Representanter fra regimet i Saudi-Arabia har vært i Norge. Norge har normal kontakt med Saudi-Arabia.

Skal UIO bryte avtalen med Gambit H + K må de ha en grunn til det.

At noen professorer mener UIO ikke bør kjøpe tjenester fra et selskap som også selger kommunikasjonstjenester til Saudi-Arabia, er ingen grunn.

Norge boikotter ikke Saudi-Arabia. Norske myndigheter har ikke advart selskaper å ha kontakt med Saudi-Arabia.

Det er gode grunner for å kritisere regimet for å bryte menneskerettighetene. Det får være politikerne og interessegruppers oppgave.

Sier ledelsen nei til et byrå med henvisning til at de selger tjenester til Saudi-Arabia, kommer det neste gang et krav om at en ikke kan ha med et byrå å gjøre som leverer tjenester til Russland og Kina.

Kravet fra professorene om at UIO skal bryte avtalen med Gambit er et aksjonistisk utspill som ledelsen burde utvist en mer offensiv holdning mot, ikke late som om de har fått et problem i fanget.

Professorer må gjerne kritisere Saudi-Arabia og andre diktaturer. Professorer bør delta i samfunnsdebatten og ikke være tilbakeholdne med å stå for avvikende synspunkter.

Akademia skal være ytringsfrihetens forsvarer. I akademia skal det være rom for ytterliggående meninger, ytringer som noen opplever krenkende og politisk ukorrekthet.

Kravet fra professorene om å skrote avtalen med Gambit H + K skurrer i denne sammenheng. Kravet bæres oppe av et krav om at UIO skal opptre som en korrekt aktør i omdømmeregimet og politikkens verden.

Ledelsens famlende holdning bærer preg av usikkerhet om hva en skal foreta seg når en kjenner presset fra egne ansatte som vil at UIO skal bli en aktør på politiske premisser.

Sier ledelsen nei til et byrå med henvisning til at de selger tjenester til Saudi Arabia, kommer det neste gang et krav om at en ikke kan ha med et byrå å gjøre som leverer tjenester til Russland og Kina.

Det kan også komme krav om at en foreleser ikke skal slippe til fordi hun ikke godtar dagens kjønnsideologi.

Forskeren Cecile Hellestsveit ble forsøkt tiet i hjel i høst da hun hevdet ukorrekte meninger om utenlandske forskere.

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal vurdere om akademia lever opp til idealene om ytringsfrihet. Det er det god grunn til.

Det blåser en vind over universitetene i Vesten som truer ytringsfriheten og tvinger akademia til å bli en aktør i det politiske korrekte universet.

Ledelsens oppgave må være å stå imot denne trenden og sørge for et fritt og uavhengig akademika som provoserer i alle retninger når det er grunnlag for det.