Stoltenberg som bankmann

Hvis Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum vil ha Jens Stoltenberg som ny sjef for Norges Bank, blir det neppe andre kvalifiserte søkere som melder seg.

Av Magne Lerø​11. november 2021, 10:27

Det ser ut til at vi er i ferd med å få et bevis på George Kennings gamle tese om at en god leder kan lede hva som helst, nesten. Beviset heter Jens Stoltenberg.

Han kan selvsagt lede ethvert departement. Han rakk bare å være sjef for nærings- og industridepartementet og finansdepartementet før han selv ble statsminister.

Nå er han sjef for NATO. Han greide til og med å underordne seg Donald Trump. Nå er han aktuell som ny sjef for Norges Bank.

Fra det hold som pleier å si at nå er det på tide å få en kvinnelig sjef for Norges Bank, hører vi lite. Enda vi har en meget godt kvalifisert kvinnelig kandidat. Ida Wolden Bache er visesentralbanksjef. Hun har doktorgrad i økonomi og er den sterkeste kandidaten finansfaglig sett.

Stoltenberg er også en meget dyktig økonom. Hans styrke er at han har all den toppledererfaring en kan ønske seg.

I fagmiljøene er det delte meninger om Stoltenberg bør få jobben. De som vil legge mest vekt på faglig kompetanse, holder en knapp på Bache.

Opposisjonen ser ut til å vende tommelen ned for Stoltenberg, i alle fall gjør Frp og Venstre det.

Dersom Ida Wolden Bache får inntrykk av at det er Stoltenberg regjeringen vil ha, vil hun ikke søke.

Innvendingene mot Stoltenberg er at han i for stor grad vil bli oppfattet som en politiker og at det kan og vil bli stilt spørsmål med om han vil opptre uavhengig av regjeringen.

Det er det minimal fare for. Jens Stoltenberg vil ikke være i lomma på Jonas Gahr Støre eller Trygve Slagsvold Vedum i rollen som sjef for Norges bank. Det er større sjanse for at de kan komme til å oppleve ham som brysom og for opptatt av å markere at han så visst ikke er regjeringens forlengede arm.

Noen av de som ivrer for at Oljefondet skal brukes som et instrument for å fremme grønn omstilling, frykter at Stoltenberg som sjef for Norge Bank, kan bremse en slik utvikling som Jonas Gahr Støre har åpnet for.

Dagsavisen konkluderer på lederplass med at en utnevnelse av Stoltenberg vil være en forbigåelse av «Ida Wolden Bache, som er formelt langt bedre kvalifisert»

– At en kompetent og erfaren kvinne settes til side en formelt sett dårligere kvalifisert mann på denne måten, er opplagt uheldig. Men det kan ikke stå i veien for det faktum: Norge kan ikke få en bedre sentralbanksjef enn Jens Stoltenberg, heter det.

En slik «Backe er best, men Stoltenberg er bedre» nytter det ikke for regjeringen å komme trekkende med. De må ansette den som er best kvalifisert. Legger de vekt på ledererfaring og politisk teft, kan de hevde det er Stoltenberg.

«Søker kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Norges Bank er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet å sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det», står det i stillingsutlysningen. Det er rørende korrekt.

Vil Jens Stoltenberg dukke opp på søkerlisten innen 9. desember?

Han har ingen grunner for å be om hemmelighold. Ida Wolden Bache har heller ingen grunn til å be om at hennes navn ikke blir offentliggjort.

Det vil ikke skje at de to dukker opp på søkerlisten slik at hele Norge kan mene noe om hvem av dem som bør få jobben.

Jonas Gahr Støre har kledelig sagt at han er inhabil i å behandle en søknad fra Jens Stoltenberg.

Det betyr selvsagt ikke at ikke Støre og Trygve Slagsvold Vedum på kammerset kan bli enige om de ønsker Stoltenberg i denne posisjonen.

I så fall vil Stoltenberg via hodejegerne som er tauet inn få beskjed om det. Da vil han søke stillingen på vanlig måte.

Dersom Ida Wolden Bache får inntrykk av at det er Stoltenberg regjeringen vil ha, vil hun ikke søke.

Det kan bli en temmelig tynn liste over kvalifiserte søker slik denne saken har utviklet seg.