SV vil vise musklene i Stortinget

Både Audun Lysbakken og Trygve Slagsvold Vedum mente alvor med det de sa i valgkampen. Derfor brøt sonderingene sammen. Ap og Sp har nå mulighetene til å regjere sammen, hvis Ap vil.

Av Magne Lerø​29. september 2021, 13:49

Audun Lysbakken gjorde det klart i valgkampen at SV bare ville delta i en regjering dersom det ble tatt kraftfulle grep for å få ned klimautslippene og bygge ned de økonomiske forskjellene som de mener har økt betraktelig de siste årene under den borgerlige regjeringen.

Trygve Slagsvold Vedum har gang på gang understreket at den politiske avstanden mellom Sp og SV er for stor til at det er naturlig at de danner regjering sammen.

Vedum og Lysbakken kan nå hevde at de fikk rett.

Det er Jonas Gahr Støre som har vært for optimistisk. Han får ikke den flertallsregjeringen han ønsket seg.

Lysbakken sier han er skuffet over at det ikke er mulig å danne en rødgrønn regjering. Den skuffelsen sitter neppe dypt. Han har nærmest daglig blitt minnet om hvor stor avstanden er både til Ap og Sp.

Om det er Sp eller Ap som ble den største hindringen for å SV inn i regjeringen, er ikke godt å si.

Lysbakken understreker at SV har en sterk posisjon i Stortinget – og at de vil bruke den makten for alt den er verd. Det som begrenser denne makten, er at Jonas Gahr Støre skal være statsminister.

Det verste som kan skje slik venstresiden ser det,  er at en regjering bestående av Ap og Sp vil søke støtte både til høyre og venstre. Det vil Støre neppe legge opp til.

Han har ingen ting imot at Ap og Sp fortsetter sonderingene med sikte på å danne en regjering.

SV vil forholde seg konstruktivt til en regjering ledet av Jonas Gahr Støre. Men det blir krevende forhandlinger.

SV vil ikke utelukke at de på et seinere tidspunkt kan gå inn i regjeringen. Det vil i tilfelle være politikken som avgjør.

SV er ikke med på at de har gått på et nederlag.

De vil vise i Stortinget at de får gjennomslag for det som er viktig for dem. De vurderer det slik at muligheten for å sette sitt preg på politikken er like stor i Stortinget som i regjeringen.

Fra deler av LO og venstresiden i Ap har det vært et tilnærmet krav at SV skulle gis plass i regjeringen.

Venstresiden frykter at Ap vil bli trukket mot høyre dersom de danner regjering med Sp.

Sannsynligvis vil de nå være av den oppfatning at Ap bør danne regjering alene.

Det verste som kan skje slik venstresiden ser det, er at en regjering bestående av Ap og Sp vil søke støtte både til høyre og venstre. Det vil Støre neppe legge opp til.

Trygve Slagsvold Vedum har fått det slik han ønsket. De vil sannsynligvis strekke seg langt for å bli enig med Ap om grunnlaget for en regjering.

For Trygve Slagsvold Vedum vil det være et betydelig nederlag om Sp, valgets vinner, blir stående utenfor regjeringen.

For Jonas Gahr Støre vil det være enklere å lede en regjering der viktige saker blir avklart internt med Sp.

Sp vet at de må bevege seg mot venstre for å få flertall for den politikken de vil føre.