Tafatthet om krisen i helsevesenet

Regjeringen er for puslete. Krisen i helsevesenet krever omfattende grep. Det må utdannes flere sykepleiere, arbeidspresset må ned og lønnen opp.

Av Magne Lerø​17. november 2021, 10:37

Lederen for Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, har bedt om et møte med Jonas Gahr Støre om krisen i norsk helsevesen.

Når hun ikke nøyer seg med å be om et møte med helseminister Ingvild Kjerkol, er det fordi krisen i helsevesenet sprenger rammene for det en helseminister kan få gjort noe med.

Ingvild Kjerkol får ikke flere milliarder enn det Støre og Trygve Slagsvold Vedum gir henne. Hennes jobb er å få mest mulig helse for milliardene hun får.

Lill Sverresdatter Larsen vil møte Støre for å gjøre det klart at det bærer utfor stupet med norske helsevesen om det ikke tas langt mer drastiske grep enn det regjeringen legger opp til.

Situasjonen er dramatisk på mange sykehus.

NRK skriver i dag at Sykepleierforbundet har foretatt en beregning som viser at rundt 700 personer som har utdannet seg til intensivsykepleiere, ikke lenger er i yrket.

De orker ikke. Arbeidspresset er for hard. En lønn på 579 000 kroner i året i gjennomsnitt er for lav.

Lill Sverresdatter Larsen sier lønnen må opp, merarbeidsavtaler må inngås, stillingsprosenter må økes og tiltak for å få sykepleiere til å stå lenger i jobb må innføres.

Hun har helt rett. Hun legger sikkert til at utdanningskapasiteten må økes betraktelig.

Ingvild Kjerkol sier til NRK at det ikke bare er å klappe i hendene, så får en flere fagfolk. Det tar tid.

Bent Høie sa omtrent det samme i de åtte årene han var helseminister. Han kan vise til at det blir utdannet flere og at helsekøene har gått ned. Men det er ikke nok.

Jonas Gahr Støre må få LO til å forstå og akseptere at lønningene til sykepleiere må økes mer enn lønnen til de lavtlønnede I Fagforbundet framover.

Kjerkol kan også vise til at sykehusene får 700 millioner mer enn det Solberg-regjeringen la opp til. I tillegg skal 50 millioner kroner brukes for å få flere intensivsykepleiere og jordmødre.

Det trengs.

Jordmorkrisen brer om seg, blant annet fordi private klinikker lokker jordmødre over til seg med lønninger opp mot en million for å drive med NIPT-testing og tidlig fostervannsdiagnostikk.

Bent Høie advarte mot å innføre dette før kapasiteten på nøkkelpersonell var blitt bedre. De rødgrønne ville ikke høre på det øret og forlangte fortgang.

Statistisk Sentralbyrå kan fortelle at 20 prosent av nyutdannede sykepleiere ikke jobber i helsevesenet etter kort tid.

Eldrebølgen er i ferd med å rulle inn over oss – og vi har befolkningsvekst.

Det er et gedigent behov for sykepleiere og andre fagfolk innen helse og omsorg.

Prognoser viser at mangelen på sykepleiere vi bli prekære om få år. Det blir verst for eldre og syke i små og svake kommuner som ikke makter å tiltrekke seg fagfolk.

Norske sykehus er sprengt, og det før influensasesongen har satt inn, minner Esben Nakstad om i VG.

Vi har for få senger på sykehusene. Kommunene har ikke nok sykehjemsplasser til å ta imot ferdigbehandlede pasienter.

Sykepleierforbundet varsler at flere kommer til å slutte i jobben fordi det går på helsa løs å arbeide i helsevesenet for tiden.

I tillegg kneler fastlegeordningen, blant annet fordi politikerne på død og liv skal bruke fastlegene til å få ned fravær i videregående skole og sykefravær i arbeidslivet.

Regjeringen øker også bevilgningene til fastlegene.

Det de bør gjøre, er å frita fastlegene for å bruke tid på papirarbeid og folk som ikke er skikkelig syke.

Det har heller ikke gått opp for SV hvor stor krisen i helsevesenet seiler opp til å bli.

Da ville de ikke foreslått at det skal brukes 400 millioner mer på kultur og hundrevis av millioner på at folk med grei økonomi skal slippe å betale for barna på SFO.

Og hadde Sp tatt krisen over seg, hadde de ikke brukt hundrevis av millioner på å redusere strømregningen i de områder i landet der den ikke er spesielt høy.

Skal regjeringen ha håp om å hindre en voksende krise i helsevesenet, må Ingvild Kjerkol få flere milliarder til disposisjon.

Kjerkol bør nedsette en kommisjon som vurderer behovet for sengekapasitet på sykehusene og tilgangen på helsepersonell framover.

Og Jonas Gahr Støre må få LO til å forstå og akseptere at lønningene til sykepleiere må økes mer enn lønnen til de lavlønnede I Fagforbundet framover.

Lønn er et virkemiddel for å heve statusen til et yrke og sørge for nødvendig rekruttering.

Det haster å ta dette virkemiddelet i bruk for å få flere til å utdanne seg til sykepleiere og bli i jobben.