Dropp koronapass- gårsdagens løsning

Når Folkehelseinstituttet peker på faren med for strenge tiltak og at det er fordeler med at flere blir smittet, kan regjeringen øke tempoet med å åpne opp og droppe planene om koronapass, skriver redaktør Magne Lerø.

Av Magne Lerø​13. januar 2022, 09:49

Før koronabølgen slo inn over oss og landet ble delvis nedstengt, var det vanlig at det døde opp mot 1000 mennesker hvert år av influensa. De fleste var eldre og mennesker med underliggende sykdommer.

Omikronvarianten er nå i ferd med å overta fullstendig. Den antas å være omtrent en tredjedel så farlig som deltavarianten. Av de 117 Covid-pasientene som har blitt lagt inn på Ullevål sykehus den siste måneden, er det bare fem som har fått påvist omikronvarianten, skriver Aftenposten.

Influensa er en sykdom som er farlig nok for noen, men vi regner den ikke som dødsfarlig. Det har Covid 19 vært. Det er den ikke lenger. Med mindre man har underliggende sykdommer, trenger ingen være spesielt bekymret for å bli smittet, i alle fall ikke om en er vaksinert. De uvaksinerte har nok merket seg at omikron-varianten er betydelig mindre farlig enn det Covid 19 har vært.

Nå peker Folkehelseinstituttet på at strenge tiltak kan gjøre vondt verre.Covid 19 er noe vi må igjennom som samfunn. Flere hundre tusen vil bli smittet av omikron uansett hva vi foretar oss. Fordelen med det er at det vil bidra til at vi kan utvikle immunitet i befolkningen. Alt tyder på at vi i løpet av åtte-ti uker er ute av tunellen.

Med omikron har koronapolitikken på nyåret fått en ny referanseramme. I skrivende stund er det ikke klart hvor omfattende lettelsen i tiltakene vil bli. Alt tyder på at skjenkestoppen blir opphevet, at rødt nivå på skoler droppes og at karantenetiden reduseres.

I ekstremsituasjoner kan koronapass forsvares, men ikke i et land med våre verdier når vi nærmer oss en normalsituasjon og det er tvil om tiltaket vil ha nevneverdig effekt.

Regjeringen burde ha droppet alle nasjonale tiltak og latt kommunene ta styringen med tiltakene. Om de ikke går så langt denne gangen, bør de i det minste la flere mennesker samles. Det er og blir meningsløst, for ikke å si ulovlig, i den situasjonen vi nå er i at Colosseum kino som har 900 sitteplasser, bare kan ha 50 til stede.

Helsedirektoratet har sagt de jobber med et koronapass. Jonas Gahr Støre har sagt at det kan komme, men ikke denne uken. Da kan de like godt droppe det.

Omikron har endret premissene. Både vaksinert og uvaksinerte smittes av denne varianten. Myndighetene kan ikke late som om de vaksinerte er tryggere om det ikke er en uvaksinerte i nærheten. Den som er redd for å bli smittet, bør holde avstand til både vaksinerte og uvaksinerte.

Koronapass er gårsdagens løsning. Da Covid 19 var en dødsfarlig sykdom, hadde det mening. Det ville bidratt til at flest mulig kunne leve som normalt, redusere belastningen på helsevesenet og legge et press på de uvaksinerte.

Når vi kan se for oss langt mer normale tilstander om to måneder, kan vi la være å tråkke over den grensen det er å dele befolkningen i to grupper, de vaksinerte og uvaksinerte.

Det er tusenvis av mennesker som tar ukloke helsemessige valg om fører til store kostander for samfunnet og belaster helsevesenet. Vi har imidlertid ingen tradisjoner for å dele mennesker inn i grupper, kalkulere hva de koster samfunnet og utforme egne regler som begrenser gruppens adferd og tilgang til samfunnets fellesarenaer.

I ekstremsituasjoner kan koronapass forsvares, men ikke i et land med våre verdier når vi nærmer oss en normalsituasjon og det er tvil om tiltaket vil ha nevneverdig effekt.