Dropp nasjonale smitteverntiltak

Skadevirkningene av de nasjonale koronarestriksjonene er så store at regjeringen bør droppe de nasjonale tiltakene og la kommunene avgjøre eventuelle antallsbegrensninger og andre tiltak, skriver redaktør Magne Lerø.

Av Magne Lerø​21. januar 2022, 10:15

Da regjeringen for vel en uke siden lettet på tiltakene, ble de svar skyldig da de fikk spørsmålet om hvorfor det ikke kunne være mer enn 200 til stede i lokaler som har plass til godt over 1000. Statsrådene kunne ikke annet enn å stotre fram «helsefaglige råd». Helsedirektorater kom regjeringen til unnsetning med beskjeden om at de ville se nærmere på saken.

Nå har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet tenkt en uke. I går kveld kom meldingen om at meteren gjelder, 50 prosent av sitteplassene kan tas i bruk, men i kohorter på 200 med 2 meters avstand mellom kohortene.

Det er selvsagt positivt at det nå er tillatt med mer enn 200 til stede. Nå kan det planlegges for kurs og arrangementer som kultur – og reiselivsnæringen sårt trenger.

De nye reglene er fortsatt uforholdsmessige. De kan neppe ta inn flere enn 600 i Grieghallen som har plass til 1500 publikummere.

Folketeateret har plass til 1400, men kan ikke ta inn mer enn  vel 400. Det betyr underskudd. Derfor må de holde stengt.

Kultursektoren har dokumentert at det praktisk talt ikke skjer at folk blir smittet på kulturarrangementer. Dette bryr ikke helsemyndighetene seg med. Istedenfor later de som om de fra sitt kontor besitter en kompetanse de ikke har.

Helsemyndighetene lar seg styre at frykten for hva som kan skje om det bryter ut smitte på et arrangement der det er 1000 til stede. Den slags frykt er det i alle fall ikke grunnlag for når det gelder omikron som viser seg å være omtrent son vanlig influensa.

Vi holder oss nå med smitteverntiltak over hele landet som det ikke er en holdbar begrunnelse for.

Det var denne typen panikktenings om førte til at til og med skoler ble stengt i mars 2020, at en ny pakke med strenge tiltak ble satt inn da deltavarianten ble oppdaget og at omfattende restriksjoner ble innført i desember da omikronvarianten meldte sin ankomst.

Hver eneste gang har helsemyndigheten servert spekulasjoner om hvor ille det kan bli. Når Folkehelseinstituttet gjennomfører simuleringer som viser at det kan bli mellom 100 og 300 000 smittede hver dag, kan ikke en regjering la være å innføre strenge tiltak.

La gå. Gjort er gjort og spist er spist. Nå må regjeringen stå på egne bein og se koronatiltak i sammenheng med de omfattende skadevirkningene de har for mennesker, særlig de svakeste, bedrifter, kultur og reiseliv. Det er ikke noe å si på politikernes vilje til å strø milliarder ut over for å dempe skadevirkningene. Men penger løser ikke en rekke langsiktige skadevirkninger.

Regjeringen bør høre et stadig høyer rop etter normale tilstander. Stadig færre tror på helsemyndighetenes dramatisering av situasjonen.

Allerede før årsskiftet kom meldingene fra Sør-Afrika om at omikronvarianten var langt mindre farlig. Men det kunne vi ikke legge til grunn for Sør-Afrika har en yngre befolkning enn oss og klima her er annerledes, fikk vi høre. Helsemyndighetene ville være på den sikre siden og gjøre egne observasjoner om omikron her til lands.

Nå viser utviklingen i Danmark og Storbritannia det samme som i Sør-Afrika. Smitten øke, men sykehusinnleggelser og antall på respirator går ned. Det samme skjer hos oss. De har ikke gått opp slik helsemyndigheten så for seg. Og om en uke skal vi ha nådd smittetoppen. Om to uker når vi da toppen når det gjelder innleggelser og respirator. Dette komme sykehusene til å takle.

Vi holder oss nå med smitteverntiltak over hele landet som det ikke er en holdbar begrunnelse for. Regjeringen bør oppheve de nasjonale tiltakene 1. februar og la det bli opp til kommunene å avgjøre om det er behov for tiltak. Kommunene bør få beskjed om å lage tilpassede tiltak for alle større arrangementer.

Da kan helsemyndighetene i Oslo avlegge Folketeateret et besøk og finne en løsning som gjør at teateret kan åpne igjen, dog med en del smitteverntiltak. Det kan da være Oslo kommune velger å be ansatte jobbe hjemme halve tiden. I kommuner der de knapt hatt hatt koronasmitte, trenger ikke tiltak i det hele tatt.

Fremdeles lager mediene oppslag om «8 døde hadde omikron». Tittelen burde vært: «Knapt noen dør av omikron», for vanligvis dør det opptil 1000 mennesker hvert år av influensa.

Kultur- og reiseliv har båret de tyngste tiltaksbørene. De bør nå få legge børen fra seg.