Grenser for fast ansettelse

Stendi ble dømt til å betale 24 millioner til 22 ansatte som ikke var blitt fast ansatt. Nå krever musikeren i Ishavskatedralen at han vil bli fast ansatt og få hundretusener etterbetalt.

Av Magne Lerø​6. desember 2021, 10:44

Regjeringen vil ha flere fast ansatte og færre løsarbeidere. De har mer enn nok å ta fatt i i offentlig sektor, ikke minst innen akademia.

De har bebudet strengere regler for innleie. Vi får se om det kommer etter hvert. Vi er på ingen måte lovløse på dette området.

Det vet Stendi, tidligere Aleris, alt om.

De har i årevis fulgt en praksis der medarbeidere ikke er blitt ansatt, men engasjert som selvstendig næringsdrivende. Slik har de unngått å ta arbeidsgiveransvar med de sosiale kostnader det medfører.

22 ansatte gikk til sak og har vunnet fram. Stendi er dømt til å betale 22 ansatte til sammen 24 millioner kroner for at de ikke har fått det de har krav på som fast ansatte.  I tillegg må Stendi betale vel 17,5 millioner i saksomkostninger.

Stendi må også belage seg på at noen titalls andre «kontraktsansatte» kommer med krav om etterbetaling. De vet de har en elendig sak – og må gi etter.

En variant av kravet om fast ansettelse ble behandlet i tingretten i Troms i forrige uke. Dom vil falle før jul, skriver Vårt Land.

Det er kirkemusikeren i Tromsøysund menighet, Harald Bakkeby Moe, som hevder han har krav på å bli fast ansatt i menigheten.  

Siden 2013 har han jobbet på ettårskontrakt å bidra på konserter i Ishavskatedralen.

Kunst og kultursektoren må imidlertid basere seg på stor bruk av frilansere. Grunnen er at en er avhengig av oppslutning fra et krevende publikum og at en setter virksomheten i fare om en for stor del av de samlede personalkostnadene er bundet opp i faste stillinger.

Hver kveld den sørgående Hurtigruten legger til kai i Tromsø, kommer turister til konsert i Ishavskatedralen. Enkelte kvelder er det ekstrakonserter for publikum som ikke er på båttur. Før koronaen rammet, ble det avholdt rundt 450 konserter hvert år.

Bakkeby Mo har fått betalt for fem timer arbeid til en timepris på 560 kroner, altså 2800 kroner per konsert, ifølge menigheten.

Creo, musikernes arbeidstakerorganisasjon, mener frilansmusikere skal honoreres med 4.850 per konsert.

Bakkeby Mo krever at han ansettes i 58,5 prosents stilling basert på hvor mye han har medvirket.

Om en musiker holder 160 konserter i året, vil det kunne sies å utgjøre en hel stilling,hevdes det fra arbeidstakerhold. Med lønn, pensjon og sosiale kostnader vil en musiker koste menigheten 7-800 000 kroner.

160 konserter til 2800 kroner koster menigheten 448 000 kroner.

Skulle Harald Bakkeby Moe vinne fram med sitt krav, vil andre musikere henge seg på.

Tromsøysund menighet går med et pent overskudd på disse konsertene. Slik sett har de råd til å betale musikerne mer.

Men om det skulle ende med at honorarene til alle medvirkende samlet sett skulle øke med 40-50 prosent, kan konserttilbudet stå i fare. Om det er meningene delte, for disse konsertene er god business både for menigheten og Hurtigruten.

Hvis saken ender i Høyesterett, vil saken kunne få stor betydning for flere i kultursektoren.

Det kan godt være retten vil gi Harald Bakkeby Moe rett i at han har krav på en fast ansettelse etter så mange år. Men han vil neppe få medhold i kravet om en definert stillingsprosent.

En fast ansatt er underlagt arbeidsgivers styringsrett. En kunstner kan like lite som andre ansatte få styre sin egen arbeidstid.

Om en kan spille det samme hver kveld, kan 2 800 kroner sies å være en grei betaling. I praksis kan det være en betaling på nivå med det som er vanlig for fast ansatte i offentlig sektor. I praksis er det imidlertid ikke slik at det er det samme som spilles og synges hver kveld i Ishavskatedralen. 

Det må skilles mellom retten til fast ansettelse og hva en skal få betalt for jobben en utfører.

Det er behov for å gi kunstnere og kulturarbeidere mer forutsigbare arbeidsforhold. Institusjoner og organisasjoner innen kunst- og kulturfeltet tåler sannsynligvis å tilby flere medarbeidere en fast- eller en deltidsstilling.

Kunst og kultursektoren må imidlertid basere seg på stor bruk av frilansere.

Grunnen er at en er avhengig av oppslutning fra et krevende publikum og at en setter virksomheten i fare om en for stor del av de samlede personalkostnadene er bundet opp i faste stillinger.