Lever med ulovlig datadeling

80 prosent av offentlige nettsteder deler data som er ulovlig. Politikerne gjør som strutsen, stikker hodet godt ned i sanden. EU er i ferd med å gripe fatt i dem, skriver redaktør Magne Lerø. 

Av Magne Lerø​3. februar 2022, 10:35

En domstol i Østerrike konkluderer med at Google Analytisk bryter med GDPR-lovgivningen. Facebook opererer på samme måte. EU er på ballen. Det er en prioritert oppgave for dem å få sterkere kontroll over de globale IT-gigantene.

Tore Tennøe, direktør for Teknologirådet, peker på at 80 prosent av offentlige nettsteder bruker verktøy fra de store tech-gigantene. De samler inn data fra hele verden som benyttes til målrettet reklame. De har i praksis oversikt over det meste vi foretar oss fra morgen til kveld.  Algoritmer, kunstig intelligens og avanserte databehandling gjør at kunnskapen kan brytes ned på individnivå.  Om persondataene våre skulle komme på avveie, vil utenforstående ha fullstendig oversikt over alt vi foretar oss.

De data som Google og Facebook samler inn om oss, sendes videre til USADet strider mot personvernlovgivningen i EU at data om borgerne sendes ut over landegrensene til gigantiske private selskaper. Det er kun et tidsspørsmål før retten eller tilsyn i andre EU -land kommer til samme konklusjon. Facebook og Google skal tvinges til å bli en blek skygge av hva de er i dag er om de skal tillates i EU.

Det overrasker ikke Datatilsynet. De har konkluderte med at det ikke er forsvarlig av dem å være på Facebook. En kunne da forventet at politikerne grep fatt i saken. Det skjedde ikke. De reddet seg ved at Datatilsynet presiserte at de var kommet til dette for sin egen del. De opererte ikke som tilsyn og varslet ikke en gjennomgang av andre etaters nettsider. Her får alle bruke eget hode, var budskapet for Datatilsynet. De offentliggjorde samtidig kriteriene de hadde brukt for å vurdere sakskomplekset.

Norske myndigheter vet ikke hvordan data som samles inn på offentlige nettsteder blir benyttet. Dette holder tech-selskapene for seg selv. 

Teknologirådet har lagt seg på samme linje som Datatilsynet og stengt sin Facebook-side. Tiden vil vise hva de 176 andre offentlige etatene vil konkluderer med. I tillegg har alle kommuner som vil følge med i tiden, sin egen Facebookside.

De siste månedene er det kommet flere signaler og utspill fra EU som viser at de er på krigsstien i møte med de globale tech-gigantene. Koronapandemien har før til at disse selskapene har styrket sin posisjon ytterligere og at de soper inn flere milliarder enn noen gang. Det har ikke gjort lysten til og behovet i EU for å sette foten ned mindre.

Også politikerne i Norge, inkludert dem som elsker å bruke Facebook, tvinges etter hvert på banen. Gunn Karin Gjul ,statssekretær (Ap) med ansvar for digitalisering i Kommunal- og distriktsdepartementet, sa ifølge Vårt Land under Personverndagen denne uken at regjeringen har tatt initiativ til at alle departementer skal gjennomgå sin bruk av Facebook etter samme mal som Datatilsynet.

Direktoratet for økonomistyring kommer om en måned med en rapport om forvaltningens bruk av sosiale medier.

Tore Tennøe mener at det er på tide at offentlige myndigheter i Norge begynner å betale for digitale verktøy, i stedet for å bruke Google Analytics og andre der betalingen er å gi tilgang til dine og mine data.

– Dataene viser alt du gjør, hvilke nettsteder du kommer fra, hvor du går til, hvor lenge du ser på ting, hvilke reaksjoner du har – ikke bare informasjon du selv deler. Det er lett å tenke at Nav bare må sørge for at brukere ikke legger ut sensitive opplysninger på Navs Facebook-side Foreldrepenger. Men dette handler om at alt av opplysninger blir brukt for å sette sammen et stort bilde, sier han til Vårt Land.

Norske myndigheter vet ikke hvordan data som samles inn på offentlige nettsteder blir benyttet. Dette holder tech-selskapene for seg selv. Det er også et åpent spørsmål om etatene kjenner til konsekvensene av de verktøyene de tar i bruk. Det er for eksempel 21 etater som bruker verktøy som «filmer» alt en klikker på og skriver. 15 bruker også Facebook Pixel, som gjør at Facebook kan følge med på hva du brukerne foretar seg på andre nettsteder.

På Personverndagen sa direktøren for datatilsynet, Bjørn Erik Thon, at han at drømmer er at vi skal kunne lage det nye, personvernvennlige Google i Norge, ut fra en helt ny måte å tenke på, som tar opp i seg både innovasjon, samfunnsnytte og personvern. Det er lov å drømme. I første omgang handler det om at politikerne får hodet opp av sanden.