Norsk gass kan grønnmales

EU sørger for at det nye året starter som reneste julaften for gassnæringen og blåmandag for de sterkest prinsipptenkende innen miljøbevegelsen, skriver redaktør Magne Lerø.

Av Magne Lerø​4. januar 2022, 10:43

Det nye året var ikke kommet skikkelig i siget før det kom melding fra EU om at gass kan klassifiseres som bærekraftig, tross alt. Det er olje og kull EU først skal kvitte seg med- og det vil ta tid.

Atomkraft skal på lik linje med gass også kunne regnes som grønn og bærekraftig.

Miljøbevegelsen har alt rettet skarp kritikk. I norsk oljenæring tror de knapt det de hører. Interesseorganisasjonen Norsk olje og gass har i mange år snakket gassen opp.  Jonas Gahr Støre har sagt at norsk gass må regnes som en del av den grønne løsningen. Men at EU skulle sette sitt godkjenningsstempel på norsk gass, var mer enn vi kunne forvente. Det ligger an til enda en sesong av lykkelandet Norge.

EU stempler ikke gass som godkjent i et evighetsperspektiv. De konstaterer nøkternt at Europa ikke vil klare å skaffe seg den energien som trengs fra sol og vind om olje og kull fases ut. De må baserer seg på gass og atomkraft i flere tiår framover, selv om de lykkes med å spare energi og sette opp tempoet i produksjon av sol og vind.

Strømkrisen som nå herjer Europa, kan i verste fall sette hele det grønne skiftet tilbake. Folk vil nekte å slå seg til ro med dagens kraftpriser som skyldes knapphet på energi.

Politikerne er seint ute. De må skaffe seg kontroll over kraftsituasjonen. Det betyr at de mest grønne politikerne blir skjøvet i bakgrunnen. Det er de realistene og pragmatikerne som tar styringen. Det betyr gass og atomkraft, for å si det enkelt.

Når EU vil stemple norsk gass som grønn, vil det bety at vår gassproduksjon blir mindre kontroversiell. Det vil være vindmøller på hav og land, framtidens energibehov og energipriser som vil få temperaturen i debatten til å stige.

Trygve Slagsvold Vedum er ikke alene om å kreve en sterkere regulering av kraftbransjen. Også politikerne i EU ser at de ikke kan overlate styringen av energitilbudet til markedet. Hvilke grep EU vil ta, er ikke klart. De går garantert ikke like langt som norske politikere som krever nasjonalt styring.

Regjeringen vil skynde seg langsomt for å få klargjort hvilket handlingsrom de faktisk har uten å ende på kollisjonskurs med EU. De har ikke annet valg enn å holde ut i vinterkulden. Det er ikke gitt at løsningen de landet på før jul med å dekke 55 prosent av strømkostnadene over 70 øre per kilowattime er god nok. SV kan presse på for at støtten skal økes. Igjen kan regjeringen komme bakpå og SV frampå.

Om EU går med på å stemple gass som grønn, betyr ikke det at de vil slakke av på målene om å få ned utslippene. Det blir altså ingen pustepause for Sp og Ap når det gjelder å levere en troverdig klimapolitikk. EU vil presse på – og Trygve Slagsvold Vedum vil like det dårlig.

Regjeringen er klar for en betydelig sterkere satsing på hydrogen. EU vil helst ha grønt hydrogen, men de vil også legge til rette for blått hydrogen som Norge kan levere i enorme mengder.

Problemet for Norge er å få ned utslippene fra olje og gass-produksjonen. Planen har vært å elektrifisere sokkelen. Norge trenger imidlertid den energien som produseres på land. Løsningen kan bli at den energien som trengs til olje- og gassproduksjonen, må selskapene hente fra havvind.

Om staten blar opp noen milliarder kan det la seg gjøre. Spørsmålet er hvor raskt det kan skje. Det haster med å få ned utslippene fra norsk sokkel.

Strømkrisen har skapt et nytt problem for regjeringen når det gjelder havvind. Trygve Slagsvold Vedum har pekt på utenlandskablene som en viktig årsak til strømkrisen. Nå møter regjeringen kravet om at det ikke skal bygges flere utenlandskabler.

Kabler til utlandet vil sikre lønnsomheten i en storstilet satsing på havvind. Ap innser at det ikke er mulig å satse milliarder på havvind for at de skal levere kraft til Norge til en brøkdel av den prisen de kan få om de fører strømmen til Europa.

Sps enkle budskap er at regjeringen skal prioritere å sikre billig strøm til norsk industri og norske forbrukere.

Det er duket for mange harde «energislag» framover. Spørsmålet er om Støre og Vedum legger opp til at de primært skal skje internt eller om det er like godt å kjøre en åpen linje der SV er mest mulig med.

Når EU vil stemple norsk gass som grønn, vil det bety at vår gassproduksjon blir mindre kontroversiell. Det vil være vindmøller på hav og land, framtidens energibehov og energipriser som vil få temperaturen i debatten til å stige.