Putin tar sjansen på full krig

Når Putin i natt gikk til full invasjon av Ukraina, kan det fører til hans eget fall eller han befester sin posisjon med Kina på laget mot Vesten.

Av Magne Lerø​24. februar 2022, 10:39

Til slutt fikk USAs etterretningstjeneste og pessimistene rett; Putin har gått til full krig for å underlegge seg Ukraina. Etter talen han holdt tidligere denne uken, der han fratok Ukraina retten til å eksistere som selvstendig stat, er det ikke en bombe.

De som trodde Putin ville trappe opp konflikten sakte, men sikkert, tok feil. Han trykket på alle knappene med en gang.

Russland er militært overlegne. Ukraina kan mønstre hundretusenvis av soldater, men de har ikke er moderne krigsmaskineri som Russland. Nå spørs det hvor mye militært materiell NATO vil forsyne landet med. Det vil være avgjørende for lenge Ukraina kan holde ut.

NATO har pøst på med verbale støtteerklæringer til Ukraina og servert stadig sterkere doser med fordømmelser av Russland. Det hjelper Ukraina fint lite.

Krig er en risikosport. Hvis Putin har feilberegnet Ukrainas motstandsevne, kan det slå tilbake på ham selv. Hvis krigen etter hvert blir oppfattet som mislykket, vil hans posisjon bli truet. Putin er mektig, men han er ikke uten indre fiender.

Joe Bidens bidrag, i tillegg til tøff retorikk, er kraftfulle sanksjoner. Det kan stilles store spørsmål med hvor virkningsfulle sanksjonene vil være når Russland først har bestemt seg for å gå til full krig.

Det NATO og EU legger opp til, er å bryte så og si all handel og økonomisk samarbeid med Russland. Russland skal få bli isolert sammen med de landene de klarer å ta kontroll over.

Det har sannsynligvis Putin kalkulert med. Hvis han virkelig vil vise muskler mot Vesten, stenger han gassledningen til Tyskland og konfiskerer det han kan komme over at vestlige verdier i de land han kontrollerer.

Krigen kan få betydeloge konsekvenser for økonomien i EU. For Norge blir det plagsomt å ha en nabo vi må motarbeider så godt det klar seg gjøre via NATO og ved å henge oss på alt EU foretar seg.

USA og NATO er betydelig sterkere enn Russland både militært og økonomisk. Det virker som om Joe Biden og EU-lederne mener de vil være i stand til å få Russland i kne på sikt. De kan ha forregnet seg- for det ser ikke ut til at de har regnet med Kina.

Kinas sterke mann, Xi Jinping, er opptatt av å ikke bli oppfattet som en bølle på lik linje med Vladimir Putin. Xi Jinping opptrer mer sofistikert, men han er en maktspiller av rang.

Da Xi Jinpin besøkte Putin for noen uker siden, ble han ikke plassert i enden av et gedigent møtebord slik Emanuelle Macron opplevde. De var tett på og la vekt på å framstå som fortrolige samarbeidspartnere.

Xi Jinpin ser nok de strategiske muligheter som åpner seg når USA og Europa skyver Russland fra seg. Putin og Xi Jinping kan alt ha avtalt at de skal styrke sitt samarbeid uansett hva som skjer i Ukraina.

Den globale geopolitiske kampen står i dag først og fremst mellom Kina og USA. USA har fram til for å få år siden vært opptatt av å ha et nært samarbeide med Kina. Derfor har ikke Kina og Russland opptrådt som kommunismen knoll og tott. Etter Sovjetunionens fall har Russland blitt isolert. Det er denne isolasjonen Putin vil ut av. Det kan se ut som om Putin regner med å ha Kina på laget når han insiterer på at Russland skal være en stormakt og handler deretter i Ukraina.

Putin og Xi Jinping ser nytten av et sterkere samarbeid. Når EU ikke vil ha gass fra Russland, kan Putin på rekordtid bygge en gassledning til Kina. Kina har et enormt kraftbehov og erstatter gjerne kull med gass. De skal også vise at de tar klimakrisen på alvor.

Det er gode grunner til å stille spørsmål om det er i Europas interesse at relasjonen til Russland smuldrer opp og at Russland og Kina viser muskler sammen.  I den situasjonen vil det være et skrekkscenario om Donald Putin eller en president av hans støpning skulle komme til makten i USA.

Adolf Hitler var en livsfarlig diktator. Krig var eneste mulighet for å få stoppet ham.

Donald Trump viste seg å være en trussel mot demokratiet. Velgerne og de sterke amerikanske institusjonene klarte å sette en stopper for ham.

Det er de som vil NATO skal opptre som om Putin er en Hitler nummer 2, truende til å angripe både de baltiske landene og andre naboland. I så fall vil NATO måtte ruste opp.

Overilte beslutninger bør ikke tas når krig og fare truer. NATO bør avstå fra krisemaksimering og la dette forbli en krig mellom Ukraina og Russland. Ukraina er ikke med i NATO.

Det er mulig det har klikket for Putin, men han lider neppe så mye av svekket dømmekraft at han vil finne på å true de baltiske landene som vitterlig er med i NATO.  

Det er heller ingen grunn til at NATO i denne situasjonen bør åpne for flere medlemsland. Med Tyrkia på laget har NATO de nok å streve med.