Risiko ved streng grensekontroll

Ikke er de fast ansatt, mange er ikke vaksinert – likevel ligger det an til at vi over nyttår slipper inn 3000 utenlandske sesongarbeidere for å få unna det årlige Lofotfiske, hvis de ikke har tatt skrekken av de norske innreisereglene. Da blir det krise i fiskerinæringen.

Av Magne Lerø​3. desember 2021, 10:18

Det er mulig regjeringen drømmer om at fiskeribedriftene i Nord-Norge får fast ansatte nordmenn som kan tatt unna alle arbeidsoppgavene i forbindelse med det årlige vinterfisket, kalt «Lofotfisket».

I år ligger det an til mer innleie og flere utlendinger enn noen gang.

Norske arbeidstakere er det manko på. I fjor fikk fiskeribedriftene kapret noen permitterte. Det kom godt med da politikerne innførte innreiseforbud i slutten av januar. Da var heldigvis for fiskeribedriftene de fleste sesongarbeiderne alt kommet seg inn.

Skulle regjeringen finne på å innføre for strenge innreisekrav slik at færre utenlandske sesongarbeidere ikke kommer til Norge, vil det bli krise i fiskeindustrien.

For bedriftene organisert i Norsk Sjømat er det en ting som er nesten like ille som mangel på arbeidskraft.

Det er om det bryter ut koronasmitte i bedriften. Det betyr karantene, isolasjon og begrensninger i produksjonen over lang tid.

Derfor kan myndighetene regne med at bedriftene gjør alt de kan for å forhindre smitte.

Her kan regjeringen øve seg i å praktisere den tillitsreformen de snakker om.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er på den linjen. Hun sier til Dagens Næringsliv (DN) at hun mener det er forsvarlig å ta inn sesongarbeiderne selv om vi vet at mange av dem kommer fra land med høy smitte og et lavt antall vaksinerte.

Hun minner om at alle som kommer fra røde eller mørkerøde land må vise negativ test ved ankomst dersom en ikke er fullvaksinert.  Uaksinerte må i karantene.

Er en først kommet innenfor, må en stole på at sesongarbeidere holder seg borte fra arbeidet om de er syke og tester seg. De har imidlertid ikke krav på sykepenger fordi de ikke har jobbet lenge nok og fordi de er leid inn og ikke er ansatt i en norsk bedrift.

Fiskeribransjen lever i håpet om at de ikke blir den neste bransjen som rammes av mangel på arbeidskraft fordi de utenlandske sesongarbeiderne ikke melder seg.  

Kommuneoverlege Kjell-Arne Helgebostad i Røst i Lofoten sier til DN at sykepenger for utenlandske arbeidere burde vært innført som et smitteverntiltak.

Det ligger ikke an til at regjeringen har planer om det.

En sesongarbeider fra Polen må bestille flybillett og teste seg før han setter seg på flyet. Skulle testen være positiv, kommer han ikke inn i landet. Skulle han bli smittet i Norge, vil han må han isolere seg.

Det kan være en god del dropper å ta turen til Nord-Norge denne vinteren i frykt for å havne i isolasjon eller karantene.

Fiskeriforedlingsbedriftene orker ikke tanken på hva som skjer om sesongarbeiderne finner ut at de norske reglene er for strenge.

Norge er blant de land som har hatt de strengeste innreisereglene og smitteverntiltak. Derfor er det flere utlendinger som holder seg unna det norske arbeidsmarkedet.

Nav-direktør Bjørn Lien sier til NRK at økningen i dagpengesatsene som ble innført da koronaen rammet, fører til at permitterte og ledige er blitt mindre opptatt av å skaffe seg jobb.

For tiden er det et skrikende behov etter arbeidskraft i flere bransjer. Det er mest kritisk i reiselivsbransjen.

Arbeidskraftskrisen vil forsterke seg når «omikron-frykten» brer om seg og regjeringen skjerper tiltakene mot koronasmitte.

Fiskeribransjen lever i håpet om at de ikke blir den neste bransjen som rammes av mangel på arbeidskraft fordi de utenlandske sesongarbeiderne ikke melder seg.