Smittevern på overtid

Danmark og Sverige har kastet smitteverntiltakene på båten. Regjeringen trenger ikke vente på smittevernfaglige råd for å gjøre det samme.

Av Magne Lerø​4. februar 2022, 10:23

Da regjeringen denne uken lettet betydelig på smitteverntiltakene, var begrunnelsen blant annet at tiltakene hadde større skadevirkninger enn omikronsmitten. Tiltak begrunnes ikke lenger med fare for død, alvorlig sykdom eller manglende kapasitet på sykehusene. Begrunnelsen er frykt for at for mange kan bli sykemeldte samtidig.

Det kan så være, men nå snakker vi om en sykdom som best kan betegnes som en forkjølelse eller influensa. Det kan være ille nok for noen. Men for de fleste går det over på få dager.

Inngripende tiltak for å hindre spredning av en livstruende sykdom er prinsipielt noe annet enn tiltak mot influensa. Det er høyst tvilsomt om tiltak kan sies å være forholdsmessige slik smittevernloven forutsetter når det ikke kan begrunnes med annet enn fare for mange sykemeldinger.

Det er en fare for at dagens smitteverntiltak bidrar til å danne presedens. Vi må regne med influensasmitte også neste høst, og det kan dukke opp nye varianter av virus. I Folkehelseinstituttet (FHI) vil de raskt hive seg over analyseverktøyene sine og komme ut med dystre prognoser. Det har de holdt på med i to år.

Hvis det er noe vi har lært av prognoseleveransene fra FHI, er det at det blir bare blir en brøkdel så ille som det deres prognoser legger opp til. Det er ikke noe feil med prognosene. Feilen ligger i forutsetningene som legges inn. Det gikk ikke lang tid før vi fikk meldinger fra Sør-Afrika om at omikron-varianten var betydelig mildere enn delta-varianten. FHI vegret seg for å legge slike forutsetninger inn i modellene sine. De var mest opptatt av hvor mye mer smittsom omikronvarianten var. Dermed fikk vi prognoser som kunne få oss til å lure på om det var en falsk profet på ferde.

De inngripende tiltakene som ble opphevet mandag, burde vært opphevet lenge før fordi det tidlig i januar ble bekreftet at omikronvarianten var en mild variant. Ikke en gang da Camilla Stoltenberg sa at det er en fordel om folk blir smittet nå når det er kort tid siden vaksinene, fikk regjeringen fart på seg. De holdt fast på datoen for hvor lenge tiltakene som de kunngjorde midt i desember skulle vare.

Regjeringen har vært mer katolske i sin tro på datoer enn paven. Trygve Slagsvold Vedum innså det og varslet en uke på forhånd at han ville gå inn for å oppheve skjenkeforbundet dersom det ikke kom tydelige advarsler mot det.

Omikronsmitten må vi igjennom, jo før jo heller. Myndigheten kan ikke ta styringen over smitten. De må som i Sverige og Danmark la det stå til.

Nå er også Jonas Gahr Støre i ferd med å innse at de ikke kan holde fast på sin datofundamentalisme når det gjelder tiltak. Regjeringen har varslet at de skal vurdere tiltakene igjen 17. februar. Målet er da å kunne fjerne alle tiltakene. Støre har antydet at det kan komme til å skje før.

Alle tiltak er fjernet i Danmark. Det samme skjer i Sverige. Regjeringen trenger ikke plage seg selv med å vente på smittevernfaglige råd. FHI kan ikke lage prognoser som viser konsekvenser av at mange blir sykemeldt. Dette er politikk nå.

Støre besøkte Troms Arbeiderparti som arrangerte «Pub og politikk» på baren og kafeen Amtmandens i Tromsø. Han forklarer at han la vekt på å holde avstand på en annen måte enn han gjorde da jeg var på samme stedet i 2020, før corona. Han brukte munnbind da han gikk gjennom lokalet, men sier at det ikke er sikkert at han alltid hold en meter.

VG har publisert et bilde som viser at  Støre står nærmer en partikollega enn en meter. Støre avdramatiserer det hele med å si at vi ikke «går med en meter stillas rundt oss». Det har han selvsagt rett i.

– Dette med meteren er et budskap om at avstand fortsatt teller og det er noe du og jeg må tenke på når vi møter andre mennesker. Hvis vi kommer for tett på, kan vi tenke at det er en meter som gjelder, sier Støre.  

Det har han også rett i. Men Støre selv blir et eksempel på hvor vanskelig det er å følge denne regelen. Folk er ikke redd for smitte slik som tidligere. Folk tester seg også mindre. Og de som var på puben i Tromsø, holdt ikke en meter taleavstand rundt bordene i frykt for at for mange av de som jobber på sykehuset i byen blir sykemeldt.

Meteren er en byrde for utelivsbransjen. Effekten av tiltaket er tvilsomt. Omikronsmitten må vi igjennom, jo før jo heller. Myndigheten kan ikke ta styringen over smitten. De må som i Sverige og Danmark la det stå til.