Statsråden på julebord

Ingvild Kjerkol viser mot og uavhengighet når hun drar på julebord i morgen. Men hun risikerer å komme på kant med de mange som kjenner på frykt – og de kan få rett.

Av Magne Lerø​2. desember 2021, 10:16

Helseminister Ingvild Kjerkol sier at regjeringen har kontroll selv om omikron-varianten av Covid 19 ser ut til å bre seg som ild i tørt gress.

Noe annet kan hun ikke si. En regjering må ha kontroll over det som truer befolkningen.

Det er imidlertid nok av dem som mener Kjerkol skryter på seg en kontroll hun ikke har. Når smitten øker og omikron-varianten herjer, gripes folk av frykt. Det ropes på tiltak.

Mange har tydeligvis et behov for å gå lenger enn myndighetene ber om for å begrense smitte. Julebord avlyses over en lav sko. Reiselivsnæringen frykter nye permitteringer og at julebordsesongen ikke skal gi de inntekter de sårt trenger.

Tidligere har regjeringen spilt på den frykten folk føler og brukt det som motivasjon for de smitteverntiltakene som ble innført.  

Ingvild Kjerkol bryter med frykt-strategien. Til kravet om strengere nasjonale tiltak, svarer hun at vi ikke skal ha strengere tiltak enn nødvendig.

Hun lar heller ikke være å opplyse om hun skal på julebord i morgen. Det ser hun ingen problemer med om en følger de råd myndighetene har gitt.

Det er et poeng for henne å få fram at det er ok å dra på julebord. Reiselivsnæringen liker det de hører. 

Det er et poeng for henne å få fram at det er ok å dra på julebord. Reiselivsnæringen liker det de hører. De opplever at de har en minister som er på deres lag.

Frykten i næringen for at hun skal finne på å innføre meteren igjen eller i verste fall kreve delvis nedstengning, har sunket.

Å skulle stenge ned samfunnet igjen er forbundet med ekstremt høye kostnader. Det rammer hardest de svakeste bedriftene og den fattigste del av befolkningen.

De tiltak som kan innføres, har dessuten begrenset effekt fordi rundt 90 prosent av befolkningen er vaksinert. Noen av disse blir riktignok smittet, men få blir alvorlig syke.

Høyre forsøker å utnytte den bølgen av frykt som følger med de økende smittetallene. De etterlyser mer handlekraft fra regjeringen.

Jonas Gahr Støre slår resolutt tilbake i Politisk kvarter på NRK. Angrep er det beste forsvar. Han regelrett advarer Erna Solberg mot å bidra til å skape uro og usikkerhet.

Når alt kommer til alt, har ikke Høyre lansert strengere tiltak enn det regjeringen har innført, med ett unntak. Høyre vil innføre vaksineplikt for helsepersonell.

Her bør regjeringen gå i dialog med fagorganisasjonene i helsevesenet. Det kan være det er riktig å innføre det for personell som er i direkte kontakt med sårbare pasienter, med mindre de har medisinske grunner for ikke å ta sjansen på å bli vaksinert.

Å være helseminister i en pandemi er definitivt å inneha regjeringens uriaspost. 

I Dagens Perspektiv presentere vi disse dagene en omfattende analyse av de utfordringer helse- og omsorgsminister står overfor og hvordan hun takler dem.

Det er for tidlig å konkludere. Etter en noe nølende start, forståelig nok, har hun inntatt en mer offensiv holdning. Hun må møte folks frykt og Høyres forsøk på å fremstille henne som bakpå og nølende.

Det gjør hun ved å bli tydeligere og bryte med Høyres frykt-strategi. Det får bære eller briste.