Stormvarsel for Ullevål

En ny tapersak for Ap og regjeringen er på trappene- nedleggelse av Ullevål sykehus. Her blir det Oslo mot regjeringen, og alt tyder på at SV vil sette foten ned -og alle i Sp kan juble over at kommunen seiret over Aps elitestyre, skriver redaktør Magne Lerø.

Av Magne Lerø​1. februar 2022, 10:42

I Sp har de vært kraftig frustrert over at Ap sleper beina etter seg når det gjelder å få oppløst Viken. Det står bortimot svart på hvitt i Hurdalsplattformen at det skal skje. Fylkespartiet i Akershus er nå i ferd med å ta til fornuft, for å bruke et uttrykk som dekker oppfatningen i Sp. Viken kommer til å bli oppløst. Buskeruds Per Olaf Lundteigen (Sp) kan legge boksehanskene på hylla.

Han har valgt å beholde de på. Han inviterer helseminister Ingvild Kjerkol inn i ringen om hun tør. Hun må gjerne ta med seg Jonas Gahr Støre. Nå skal slaget om Ullevål sykehus stå.

Det kan virke som om den kampen ble avgjort på Hurdal. I Hurdalsplattformen står det at planene om nybygg på Gaustad og Aker, som baserer seg på at Ullevål sykehus skal avvikles, skal gjennomføres. Sykehusene skal fortsatt styres etter dagens foretaksmodell.

Per Olaf Lundteigen og Jan Bøhler, som nå representerer Sp, minner i Dagsavisen i dag om at det ikke står noe i Hurdalsplattformen om at det kommunale selvstyret skal overkjøres av regjeringen. Det står derimot at «tiden for lokal overkjøring er over». Alle partier i Oslo med unntak av Høyre har gått imot at Ullevål skal avvikles som sykehus. I Høyre i Oslo er det en voksende motstand mot nedleggelse av Ullevål.

Det er bortimot sikkert at Planetaten vil vende tommelen ned for byggeplanene på Gaustad.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har signalisert at regjeringen er rede til å overstyre Oslo kommune for å få iverksatt sykehusplanene som et flertall i Stortinget har godkjent.

– En statlig plan er et verktøy enhver regjering har. Vårt mål er å følge den fremdriften som er vedtatt, sa Kjerkol i Stortinget.

Når Oslos politikere og befolkning etter hvert blir mobilisert for å redde Ullevål fra nedleggelse, vil fortellingen om helseeliten mot folket bli rullet ut. Her vil Ap bli smørt sammen med helseeliten.

Den som må gjøre jobben er i tilfellet kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Han kommer fra kommunen, fra posisjonen som leder for KS, og er flasket opp med å tenke kommunalt selvstyre. Den kamelen Kjerkol skyver fram for ham, blir tung å svelge.

Hvis Sp først skal overstyre en kommune, er det neppe særlig ille at det er Oslo som må settes på plass. Oslo er tross alt arnestedet for all den sentraliseringsiver Sp mener landet plages med. Det blir neppe et nasjonalt kommuneopprør om Oslo får smake sentralmakten. Det finnes kommuner som mener Oslo har godt av å bli satt på plass.

Da Ingvil Kjerkol var helsepolitisk talsperson for Ap og støttet planene om å avvikle Ullevål, brukte hun økonomi som et av argumentene. Nå var det de tunge fagmiljøene i Oslo sin tur å ta sin del av omstillingen.

Hvis regjeringen kunne få landets kommuner til å frykte for at det vil koste helse-Norge mange milliarder å beholde Ullevål og at det kan bety strammere økonomi for alle sykehusene, hadde regjeringen fått et godt kort på hånden. Men det vil neppe skje.

Sp er i ferd med å rigge denne saken til å handle om respekt for det kommunale selvstyret. SV, i alle fall partiets ordfører i Oslo, Marianne Borgen, er på samme linje.

-Det er uakseptabelt at regjeringen vil bruke statlig tvang for å få lagt ned Ullevål sykehus, sier hun til Aftenposten. Hun sier SV fortsatt vil kjempe for å bevare Ullevål og at de i Stortinget vil være tydelige på at de er imot statlig regulering. Sagt med andre ord, SV venter på en anledning der de kan få satt foten ned for avviklingen av Ullevål.

Salget av Ullevål-tomtene skal bidra til å finansiere byggingen av nytt sykehus på Gaustad. Ullevål ble overført til staten vederlagsfritt for 20 år siden da staten overtok ansvaret for sykehusdriften. Venstre i Oslo krever at kommunen får tilbake tomten hvis det det blir bestemt at det ikke lenger skal drive sykehus der.

– At Senterpartiet har forpliktet seg til sykehusplanene, er ikke det samme som at de har forplikta seg til å gjennomføre en statlig reguleringsplan, sier Jan Bøhler i Oslo Senterparti. Sykehusplanene betyr nedlegging av Ullevål sykehus, for så å flytte praksisen til Gaustad. Da skal den nåværende psykiatriske avdelingen på Gaustad flyttes til det nye lokalsykehuset på Aker. Alle fagforeningene på Oslo universitetssykehus er imot planene.

Når koronapandemien nå synger på siste verset, kan vi vente oss et oppgjør med den sykehuspolitikken som er ført de siste årene. Det handler ikke bare om at vi har for få intensivplasser og at helseforetak og politikere har sviktet når det gjelder beredskap. Det vil også handle om behovet for sykehussenger. De siste sykehusene som er bygget er sprengt. Kalnes og Ahus er beviset på at vi bygger for små sykehus. Det vil komme krav om at det skal dokumenteres at det ikke er i ferd med å skje når det gjelder Gaustad og Aker.

Det er ikke godt å si hvem som har ansvar for hva i dagens styringsmodell. Ansvaret for planlegging og drift ligger til de regionale helseforetakene. Det er Stortinget som vedtar bevilgningene til sykehusene. Sykehusbygg forutsettes å bli finansiert innenfor gjeldene rammer. Så for å få dekket sykehusbehovet i Oslo, må Ullevål selges og salgssummen brukes til nybygg.

Bent Høie snakket i sin tid om de ansiktsløse byråkrater som styrte helsevesenet. Da han selv kom til makten, valgte han å la de fortsette. Rune Slagstad bruker betegnelsen «den nye helseadelen» om de som styrer sykehusene – og som har lagt premissene for hvordan vi måtte møte koronapandemien som ramlet inn over oss.

Når Oslos politikere og befolkning etter hvert blir mobilisert for å redde Ullevål fra nedleggelse, vil fortellingen om helseeliten mot folket bli rullet ut. Her vil Ap bli smørt sammen med helseeliten. Det blir en ny tapersak for Ap og regjeringen.