Uten tillit – med ambisjoner

Når Hadia Tajik fortsetter som nestleder, holder hun veien åpen for at hun kan komme tilbake som statsråd.

Av Magne Lerø​2. mars 2022, 15:00

Da Sylvi Listhaug i sin tid trakk seg som statsråd i Erna Solbergs regjering, var det ikke et fnugg av selvkritikk å spore. Hun trakk seg fordi hun hevdet Stortinget oppførte seg som en barnehage.

Det var fare for at hun ville bli møtt med mistillit i Stortinget. Hun ønsket ikke å presse Erna Solberg inn i en situasjon der hun ble tvunget til å stille et kabinettspørsmål som kunne ha ført til at regjeringen måtte gå av.

Sylvi Listhaug ble hentet inn i regjeringen igjen fordi Frp ønsket det. Erna Solberg hadde ingen gode grunner til å motsette seg det.

Hadia Tajik har i dag trukket seg som arbeids- og inkluderingsminister, men hun fortsetter som nestleder. Det er landsmøtet som har valgt henne til nestleder. Ingen i partiet har tatt til orde for at hun bør trekke seg. Det får bli opp til valgkomiteen å avgjøre om hun skal gjenvelges. Det er formelt og organisatorisk riktig.

Tajik understreker at hun er sterkt motivert for å arbeide i Stortinget. Det har sine fordele å ha partiets nestleder i en sentral posisjon i Stortinget. Derfor kan det være hun blir partiets parlamementariske leder.

Tajik ordlegger seg på en måte som gir inntrykk av at hun fortsatt har politiske ambisjoner. Det betyr at hun kan komme tilbake til en annen post i regjeringen, om Jonas Gahr Støre ønsker det. Støre kan tillate seg å se det an.

Tajik trekker seg fordi hun mener hennes penderboligsak står i veien for det arbeidet hun skal gjøre i regjeringen. Hun sier rett ut at hun ikke opplever å ha den tilliten hun trenger i jobben som statsråd.

Det har LO i høyeste grad bidratt til. I går rykket LO-toppene Peggy Hessen Følsvik, Mette Nord og Jørn Eggum ut med åpen kritikk og ba om bedre svar på hva som skjedde da hun ble tildelt pendlerbolig i 2006. Det har bidratt til å nøre opp under mistilliten til henne. Det satte også fart på spekulasjonene om det ville ende med at hun trakk seg

De har ikke fått noen bedre svar. Det de fikk i dag var en innrømmelse av at hun hadde gjort feil. Feilene kokte ned til at hun hun ikke informerte arbeidsgiver om at hun ikke benyttet seg av en husleieavtale som ga henne rett til pendlerbolig. Istedenfor fortsatte hun å bo hos foreldrene sine og dekke kostnader

Hun avviser at hun har gjort noe ulovlig eller moralsk kritikkverdig eller at hun har snakket usant.

Hadia Tajik var et av regjeringens sterkeste kort. Hun har på kort tid levert de endringer på arbeidslivets område som LO har ivret for. Noen vil stille spørsmål med om LO har levert ris til egebn bak med å dytte Hadia Tajik ut av regjeringen. Tajik har sine støttespillere i partiet.