Vedum på normalen

Sp har falt til under 10 prosent. Der kommer de til å forbli. Trygve Slagsvold Vedum betaler en høyrere pris enn Jonas Gahr Støre for å ha skaffet seg makten med en mindretallsregjering, skriver redaktør Magne Lerø. 

Av Magne Lerø​6. januar 2022, 10:31

På de siste meningsmålingene får Sp under 10 prosent. Det er under halvparten av den oppslutning partiet hadde på noen målinger for vel et år siden. Det var da noen kom på den tanken at Trygve Slagsvold Vedum måtte lanseres som statsministerkandidat.

Det var tider det. Det er blitt Vedum skjebne å bestyre Finansdepartementet. Optimisten og «ja-mannen» Vedum måtte i høst legge seg i trening for å si nei til alle mulige gode forslag.

Trygve Slagsvold Vedum vet at det står i det femte kapittelet i Matteus evangeliet at «deres tale skal være ja, ja og nei, nei.» Han er for så vidt enig. Men han trøster seg med at selveste Paulus slet med å «gjøre det han ville og gjorde det han ikke ville».

Det er krevende for politikere å være tydelige og svare klart ja eller nei. Det er langt enklere å være positiv, omtrentlig og ikke bekymre seg over om alt det en sier faktisk henger på greip. «Positiv uklarhet» ble en suksessformel for Vedum.

Vedum travet landet rundet for å drikke kaffe med og forstå velgerne. Han var god til det. Han utviklet en nese for det som rørte seg blant folk på nivå med Carl I. Hagen i sine velmaktsdager.  Som en ravn stjal han da også velgere fra Frp- misnøyens parti.

Da Kristin Halvorsen og Siv Jensen i sin tid toget inn i Finansdepartementet, var mange skeptiske. De representerte begge partier som var kjent for å ville bruke mange ekstra oljemilliarder. De overrasket positivt i finansministerrollen.

Jonas Gahr Støre har mulighet for å skaffe seg et styringstillegg som Vedum neppe kan regne med på uriasposten som finansminister i en mindretallsregjering

Trygve Slagsvold Vedum har slitt i rollen i høst, men det vil sannsynligvis gå bedre med ham etter hvert, men ikke bedre med Sp på meningsmålingene.

Sp gjorde i høst et bedre valg enn det var et reelt grunnlag for. Partier klarer ikke å holde på den raske veksten som de har opplevd under Trygve Slagsvold Vedums ledelse. Velgeroppslutningen var ikke forankret i faktisk politikk. Sp mister velgere fordi regjeringen fører en politikk som ligger for langt unna det Vedum har snakket om de siste årene. Derfor vi under 10 prosents oppslutning være normalen for Sp framover.

Når Sp og Ap på meningsmålinger nå har rundt 7 prosent lavere oppslutninger på meningsmålinger enn ved valget i høst,  skyldes det at SV stakk av med gevinsten knyttet til budsjettet. Slik er skjebnen til en mindretallsregjering. Når budsjettet legges fram starter opposisjonen og SV sine mitraljøser rettet mot alt de mener ikke er bra nok og som vil føre galt av sted.

SV fikk stor oppmerksomhet for sine forslag til endringer- og langt på vei måtte regjeringen gå med på at et godt budsjett ble enda bedre med SV på laget.

Slik vil det bli i flere saker. SV er på offensiven. Det er vanskelig for Trygve Slagsvold Vedum å sette foten ned. Denne uken ble han tvunget til å gjøre det, ikke fordi SV presset på. Han risikerte å tape en sak fordi hans tale lå for langt unna «ja, ja eller nei, nei»

Å få oppløst fylker håper Sp blir en vinnersak. Da vil velgerne se at de vraker den politikken Solberg-regjeringen har ført. Men flere fylker er kommet i tvil om de skal oppløse seg av frykt for at kostnadene blir for store. Trygve Slagsvold Vedum sa alt i høst at regjeringen skal bidra. Men for fylkene var dette ikke godt nok. Det forble uklart hva de kunne regne med.

Vedum vrei seg som en ål da NRK presset ham til å gi et klart svar. Til slutt måtte han blin tydelig. Staten tar hele regningen med å oppløse kommuner og fylker. Sammen med løfte om full finansiering sender Vedum en oppfordring til storfylkene om å oppløse seg.

Den vesentligste grunnen til at Ap og Sp mister oppslutning, er at de har fått strømkrisen og økt koronasmitte i fanget. De kommer seg ut av koronakrisen om noen måneder.  Da vil en bli sittende med en helsekrise i fanget.

Både helse og strøm er del av et system som er utviklet gjennom de siste 20 årene. Når Vedum bedyrer at han vil jobbe for lavere strømpriser og Ingvild Kjerkol sier at alle skal få den helsehjelp de trenger, når ikke dette skikkelig inn til velgerne. Det må tas omfattende grep innen helse og energi som velgerne tror gir resultater. Det kan stoppe tilbakegangen for Sp og gi muligheter for framgang for Ap. Jonas Gahr Støre har mulighet for å skaffe seg et styringstillegg som Vedum neppe kan regne med på uriasposten som finansminister i en mindretallsregjering.