Løsningen – vindmøller på land

Industrinestoren Fred Olsen har rett når han peker på at flere vindmøller på land er løsningen for å dekke vårt energibehov når olje og gass bygges ned.

Politikere må ta hensyn til folkemeningen, i alle fall i et valgår. For tiden blir de som tar til orde for flere vindmøller på land utsatt for storm og haglskurer.

Regjeringen har valgt å parkere planene om videre utbygging av vindmøller på land.

Opposisjonen har latt det skje. De har ikke sett seg tjent med å utfordre den organiserte motstanden mot vindmøller.

Istedenfor har det oppstått mye politisak spinn rundt energibehov, klimatiltak, grønn industri og vindmøller.

For tiden mangler vi en plan som avveier de ulike hensynene mot hverandre.  

Det er forfriskende å lese industrinestoren Fred Olsens innlegg i Dagens Næringsliv i dag. Han er skipsrederen fra 60-tallet som så mulighetene innen olje og gass på 70 og 80-tallet.

Da IT-revolusjonen meldte sin ankomst, var han sentral i planene om IT-Fornebu.

Saken fortsetter under annonsen

https://738e08835a06b90fbffe099cfa76cda7.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Det vi ikke bør ta oss råd til, er et forbud mot flere vindmøller på land

Fred Olsen er 92 år. Han har for lengst overlatt ansvaret for forretningsvirksomheten til datteren Anette Olsen.

Alderen tynger. Fred Olsen hører historien til. Men tankekraften er i behold, og den hører framtiden til.

Et varemerke for Olsen har vært oversikt, framtidsrettet og med blikk for strategiske muligheter som presenteres i et forståelig språk.

Olsen peker på at vindkraft på land er den rimeligste nye kraften vi kan få.

Det er avgjørende for et land som har et næringsliv som trenger energi i en tid der vi må forberede oss på at olje og gass vil bli bygget ned, kanskje raskere enn vi har sett for oss.

Olsen tar til orde for at arbeidsstyrken som frigjøres når olje- og gassvirksomheten bygges ned, kan omstilles til å produsere vindkraft og yte tilhørende tjenester.

Saken fortsetter under annonsen

https://738e08835a06b90fbffe099cfa76cda7.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Vindkraft på havet ligger fram i tid. Det krever store investeringer for å oppnå lønnsomhet.

Vindkraft på land er en moden teknologi. Produksjonen kan skje hurtig og spredt.

Vi skal også investere i eksisterende vannkraftverk slik at de kan produsere betydelig mer energi.

Solceller vil bli rimeligere. Både boliger og mindre bedrifter vil i framtiden kunne benytte seg av solenergi.

Poenget er at vi må være villige til å ta vindkraft i bruk om vi skal dekke vårt framtidige energibehov.

Det er ofte veien fram til og oppstillingsplassen for vindmøller som ødelegger mest natur. Det er grunn til å vurdere om det kan monteres opp mindre vindmøller som ikke forårsaker like store inngrep i naturen.

Når vindkraften har kommet i miskreditt, har det sammenheng med at vindmøllene er blitt for gigantiske og det er blitt for mange av dem i et område. Det er grunn til å vurdere strengere begrensninger både når det gjelder størrelse og antall, selv om det blir mindre lønnsomt.

Saken fortsetter under annonsen

https://738e08835a06b90fbffe099cfa76cda7.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Prisen på energi vil stige i årene framover. Derfor kan en mer beskjeden utbygging av vindmøller gi en fornuftig avkastning på investert kapital.

Det vi ikke bør ta oss råd til, er et forbud mot flere vindmøller på land.

Vi må være rede til å ofre natur og estetikk noen steder for å opprettholde dagens velferdssamfunn.