Nødvendig med midlertidige og deltid

Om ikke LO og de rødgrønne liker vikarbyråer og delte stillinger, må de forholde seg til arbeidslivet slik det faktisk fungerer. Det gjør tidligere LO-leder Gerd Kristiansen når hun engasjerer seg i bemanningsbransjen for å hjelpe de svake arbeidssøkerne.

Fiender kan være gode å ha, vel og merke om en ikke driver det for langt.

Det samler troppene når en vet hvem og hva som skal motarbeides.

Bemanningsbyråer har fiendestatus i LO. Det representerer motsetningen til hele, faste stillinger- og det er det LO vil ha.

På sett og vis forståelig.

De rødgrønne pleier gjerne å klappe i hendene når LO løfter fram faste, hele stillinger og rakker ned på bemanningsbyråene.

Slik er det på symbol- og ordplanet. Virkeligheten er gjerne en annen.

I offentlig sektor kan selvsagt politikerene øke bevilgningene og se gjennom fingrene med underskudd som følge av at flere ansettes i faste stillinger. Slik kan ikke bedrifter med lav egenkapital i krevende bransjer operere

Saken fortsetter under annonsen

https://5655f9777b7aeec1fc6ecc6d3cedb8ee.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Klassekampen skriver i dag at bemanningsbyrået Eterni har laget en veldedig stiftelse og fått med seg tidligere LO-leder Gerd Kristiansen på laget, rettere sagt- i styret. Stiftelsens formål er å støtte «de som trenger litt ekstra støtte på vei inn i arbeidslivet.»

Joachim Espe, leder av Bygningsarbeiderne Fagforening i Oslo, sier til avisen at Kristiansen bidrar til å hvitvaske bransjen.

Han hevder bransjen er et viktig hinder for at folk kan få seg fast jobb og sier det er uforståelig at Kristiansen vil bidra til at bemanningsbransjen kan fungere som «brekkstang mot det organiserte arbeidslivet.»

Kristiansen sier hun sitter i stiftelsen styre, ikke styret for bemanningsselskapet Eterni.

De har opprettet stiftelsen med en grunnkapital på 500 000 kroner. Planen er å overføre 2 prosent av Eternis resultat til stiftelsen hvert år.

Det går selvsagt an å mene at Eterni har opprettet stiftelsen for å styrke sitt omdømme. Det er ikke Kristiansen nevneverdig opptatt av. Hun engasjerer seg fordi hun tror stiftelsen kan hjelpe en del som har problemer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

De vil samarbeide med Nav i Oslo som sliter med å finne arbeidsplasser til folk.

Saken fortsetter under annonsen

https://5655f9777b7aeec1fc6ecc6d3cedb8ee.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Bemanningsselskapene er nå der. Da mener hun det er fornuftig å bruke det kontaktnettet de har for å finne arbeidsplasser for dem som ikke står øverst på arbeidsgivernes prioriteringsliste.

Rune Myrseth, grunnlegger av Eterni, er fornøyd med å ha fått Kristiansen med på laget som skal hjelpe de som sliter med å få seg jobb.

Han opplyser at Eterni er opptatt av å ansette vikarer, helst opp mot 100 prosent stilling.

Han viser til at det særlig er innen offentlig sektor de har mange deltidsstillinger, helt ned i 5 prosent.

Gerd Kristiansen forholder seg til virkeligheten slik den er.

Arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor, er avhengig både av bemanningsbyråer og delte stillinger.

De fleste arbeidsgivere ønsker folk i hele, faste stillinger. Men det er ikke alltid en kan ta sjansen på det.

Saken fortsetter under annonsen

https://5655f9777b7aeec1fc6ecc6d3cedb8ee.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

En må ansette i deltid for å se situasjonen an eller leier inn en vikar.

Deltid og vikarer bidrar til at den samlede sysselsettingen øker. Der det blir stilt krav om hele stillinger, vil sysselsettingen gå ned.

Når det strammes inn på muligheten for å ansette i midlertidige stillinger, vil antallet innleide vikarer øke.

Arbeidsmarkedet henger ikke sammen slik LO ønsker. Det er ikke mulig å forene målet med økt sysselsetting med strengere krav til arbeidsgivere om heltid og fast ansettelse.

Etter koronaen er det mange bedrifter som sliter. Egenkapitalen er tapt. De kan ikke ta for stor risiko.

De rødgrønne er opptatt av å få flere i arbeid.

Om de danner regjering til høsten, gjør de en stor tabbe om de gjør det mer krevende for arbeidsgivere å knytte til seg ansatte på midlertidig basis, via bemanningsbyråer eller på deltid.

Saken fortsetter under annonsen

https://5655f9777b7aeec1fc6ecc6d3cedb8ee.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

I offentlig sektor kan selvsagt politikerene øke bevilgningene og se gjennom fingrene med underskudd som følge av at flere ansettes i faste stillinger. Slik kan ikke bedrifter med lav egenkapital i krevende bransjer operere.

Da kan en styre mot konkurs før en vet ordet av det.