Raja vil ha åpning for kulturen i Oslo

Abid Raja har oppnådd lite når det gjelder å beskytte kulturen mot dårlig begrunnende smitteverntiltak, men kulturfeltet kan ikke klage over det han har tilbudt i koronastøtte.

I helgen ba kulturminister Abid Raja om at kultursektoren blir prioritert når Oslo kommune skal lette på smitteverntiltakene.

Det var en oppfordring som falt i god jord i kulturbransjen.

Bransjen har flere ganger etterlyst en minister med større kamplyst mot alle smitteverntiltakene som har lagt store deler av kulturlivet dødt.

Raja kom ikke bare med en generell oppfordring. Han valgte Operaen som eksempel. Han mener de kunne ha holdt mer åpent den siste tiden.

Raja har rett. Tiden er overmoden for å lette på tiltakene i Oslo. Det kan ikke gis en faglig begrunnelse for at ikke Operaen og Konserthuset for eksempel kan slippe inn 50 eller 100 personer.

Byrådsleder Raymond Johansen reagerte på at «Raja ikke tar situasjonen i hovedstaden på alvor», som han sier og peker på at Oslo følger de smittevernfaglige rådene fra helsemyndighetene.

Søndag ba Johansen regjeringen rydde opp. Han vil ikke ha en statsråd i fri dressur som sår tvil om tiltakene i Oslo er nødvendige.

Da hadde ikke Raja noe annet valg enn å ta et skritt tilbake.

 At Raja klarer å irritere en sentral Ap-politiker, plager ikke Bent Høie og Erna Solberg.

– Regjeringen støtter smitteverntiltakene i Oslo – også dem som rammer kulturen. Jeg har altså ikke kritisert reglene, men har kommet med en høflig anmodning til Raymond Johansen om at han også må prioritere kulturlivet i Oslo når Oslo skal gjenåpnes, sier Raja til Dagbladet.

I over et år har Raja måttet forsvare vedtak i regjeringen som mange i kulturfeltet mener er unødvendige strenge eller firkantede. Nå så Raja en mulighet for å tale kulturens sak og gikk så langt som mulig, pluss litt til.

Dette går over. At Raja klarer å irritere en sentral Ap-politiker, plager ikke Bent Høie og Erna Solberg.

Det er kultur- og reiselivsnæringen som er blitt hardest rammet av koronarestriksjonene. Abid Raja har i liten grad lykkes med å skjerme kulturnæringen mot regler om begrenset deltagelse.

Det kan ikke påvises at folk i nevneverdig grad blir smittet på kulturarrangementer. Like fullt gjelder strenge antallsbegrensninger der hvor det praktisk talt ikke er eller har vært smitte.

Erna Solberg har latt helsefagfolkene legger premissene. Abid Raja har måttet godta at eksperter på smitte har laget reglene som kultur og idrett må forholde seg til.

Til og med påstander fra fagfolk om at folk kan skli mot hverandre på fastmonterte benker, må godtas uten diskusjon.

Abid Rajas svar på de sterke antallsbegrensingene var stimuleringsordningen, Han ba seinhøstes kulturen komme seg på beina igjen og gjennomføre arrangementer selv med et lavt deltakerantall. Han lovet kompensasjon i ettertid.

400 millioner ble satt av til stimuleringsordningen. Søknadene strømmet på. De 400 millionene rakk ikke til.

Abid Raja innså rask at han hadde skaffet seg et problem- og viste handlekraft.

Det ble et ramaskrik i bransjen da en rekke artister og arrangører som regnet med at de ville få støtte, fikk avslag. De påsto Abid Raja hadde lurt dem.

Opposisjonen fyrte også løs mot kulturministeren.

https://0959842962c42f3a82f771b734e230b8.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Abid Raja innså rask at han hadde skaffet seg et problem. I løpet av en uke klarte han å hente nye 400 millioner kroner fra Oljefondet med Finansdepartementets velsignelse.

Her viste Raja handlekraft. Ha ba Kulturrådet behandle søknadene de hadde avslått på nytt.
 

Hvor mye regjeringen samlet sett vil støtte kulturen med i år, får vi vite når revidert budsjett legges fram 11. mai.

Regjeringen har ikke bare blitt kritisert for å gi for lite støtte til kulturen. Det er kommet kritikk for at etablerte kunstnere og festivaler med utenlandske eiere har fått for mye i støtte.

Det er umulig å kompensere for de mange negative virkningene de strenge smitteverntiltakene har.

Det haster med å endre antallsbegrensinger slik at kulturen kan komme seg på beina igjen og gå uten ekstraordinære krykker.

Midlertidige støtteordninger vil slå uheldig ut. De uheldige utslagene gir næring til en fornyet diskusjon om hvordan støtteordningene for kulturen bør utformes framover.