Større enheter – også med rødgrønt styre

Vi har laget styringssystemer som er så omfattende og krevende at det kreves en viss størrelse for å henge med i offentlig sektor. Det vil også Sp rette seg etter om de skal dele makten med Ap.

«Small is beautiful» var tittelen på en bok som den britiske økonomen E. F. Schumacher ga ut i 1973. Han advarte mot en utvikling der alt skulle bli større – for å bli bedre.

Det er mulig boken fortsatt er god latin i Senterpartiet.

De lover i alle fall at de skal føre en innbitt kamp mot sentralisering om de inntar regjeringskontorene til høsten.

Men de skal regjere med Arbeiderpartiet.

Det er ikke noe «smått er godt»- parti. Den sentraliseringen som har skjedd innen sykehussektoren, politiet og høyere utdanning har Ap vært med på.

Det kan være en ny regjering vil la Finnmark bli eget fylke igjen og oppløse Viken. Det kan bli noen flere lokalkontorer for politiet. Men det er ikke lett å skru utviklingen tilbake, ikke med Ap på laget som ser fordelen med å samle kompetanse i større enheter.

Ap har vært en pådriver for større enheter innen kultursektoren. Mest bråk ble det da Nasjonalmuseet ble etablert. Det roet seg etter hvert, men prosessen slet ut to direktører.

Saken fortsetter under annonsen

https://5dd81c81978d57961a611fb79178de84.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

I sommer har vi fått et nytt eksempel på hvordan sentraliseringen skjer i praksis. 

Stortinget har bevilget 106 millioner kroner til et Norsk skogfinsk museum for at de skal føre opp et nytt museumsbygg. Men Kulturdepartementet holder igjen 100 millioner i påvente av at Norsk skogfinsk museum lar seg styre av Anno Museum.

Museet har fem ansatte og forvalter over 36.000 gjenstander. De har ansatt en prosjektleder og nå løper kostnadene til prosjektering.

– Situasjonen begynner å bli prekær, sier Jan Larsson, styreleder ved Norsk skogfinsk museum (NSM) til Klassekampen. For de har ikke sett noe til millionene fra departementet.

Det er imidlertid en betingelse knyttet til bevilgningen som er formulert slik: «En forutsetning for tilskuddet vil være at det faglige samarbeidet mellom NSM og Anno museum styrkes for å sikre en mer robust organisasjon.»

«Small is beautiful» – men de små må få utfolde seg innenfor større rammer. Den tenkningen vil nok en rødgrønn regjering legge til grunn.

Administrerende direktør ved Anno museum, Svein Inge Sunde, mener Norsk skogfinsk museum undervurderer omfanget av å føre opp et bygg til 100 millioner kroner. Dersom de skal ta ansvar for et så stort prosjekt, vil de også ha muligheten til å ha styring med det.

Saken fortsetter under annonsen

https://5dd81c81978d57961a611fb79178de84.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Larsson frykter at regjeringen vil presse Norsk skogfinsk museum inn i Anno museum. Han viser til at Grue og Kongsvinger kommune har signalisert at de vil bidra med faglig og administrativ hjelp til prosjektet.

Emma Lind (V), statssekretær i Kulturdepartementet, skriver i en e-post til Klassekampen at de er opptatt av å «gi Norsk skogfinsk museum anledningen til å dra nytte av Anno sine erfaringer og kompetanse, og vil styrke og kvalitetssikre hele byggeprosjektet»

De siste årene har det vært en rekke sammenslåinger av museer. Ofte har det vært motstand mot å lage store enheter. Om det har vært motstand i starten, har det stort sett gått seg til etter hvert.

Anno Museum spiller en nøkkelrolle for å gi prosjektet den tryggheten bevilgningen på 100 millioner kroner baserer seg på.

Svein Inge Sunde i Anno understreker at han ikke kan påta seg ansvar uten at det er klart hvilken myndighet de skal ha.

Den enkleste modellen er utvilsomt at Anno og Norsk skogfinsk museum fusjonerer. Den økonomiske styringen vil da ligge hos Anno. Den faglige ledelsen av Norsk skogfinsk museum kan overlates til et styre eller en avdeling ledet av en direktør.

Det er forståelig at Norsk skogfinsk museum vil beholde sin selvstendighet. De frykter at de vil bli slukt av Anno, selv om Anno ikke hører med til museumsgigantene.

Saken fortsetter under annonsen

https://5dd81c81978d57961a611fb79178de84.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Men når det skal bygges for 100 millioner kroner, vil nok ikke departementet fire på kravet om at det må sterkere rygg til at Norsk skogfinsk museum for å bære både drift og investering.

«Small is beautiful» – men det små må få utfolde seg innenfor større rammer. Den tenkningen vil nok en rødgrønn regjering legge til grunn.