Utnyttelse av sykelønnsordningen

Ordningen med full lønn under sykdom blir selvsagt utnyttet, men det vil vi leve med i verdens rikeste land, mener politikerne og de fleste av oss.

Alle veit at terningen, den er fikset

Alle krysser fingre kaldt og kjapt
Alle vet at krigen nå er over
Alle vet de snille, de har tapt
Alle vet at alt var avtalt spill
Den som er rik får mer og mere til
Det er sånn det er
Alle vet jo det

Visst vet vi at det er slik Leonard Cohen synger, men vi lever godt med det.

Denne gangen gjelder det sykelønn. Etter fem måneder i turnus som fastlege, har Maria Due bestemt seg for at det vil hun i alle fall ikke bli.

– Jeg er sjokkert over hva jeg opplever. Hver dag har jeg rundt 20 pasientkonsultasjoner, fire-fem av dem handler om sykemeldinger. I nærmest samtlige tilfeller er det pasienten som tar det opp, for ikke å si bestiller, en sykemelding, skriver hun i Aftenposten.

Ifølge en OECD-rapport har Norge det høyeste sykefraværet i Europa. Det koster oss omtrent 41 milliarder kroner hvert år.

Det går selvsagt an å forske på hvorfor vi er sykere i Norge enn i andre land.

Det trengs ikke. «Alle vet jo det».

Saken fortsetter under annonsen

https://951389e75c5529c0f0ca70b72f3b06c9.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Det er fordi vi har en ordning der alle kan være syke og få full lønn og fordi vi har en legestand som gjør det pasientene ber om.

Due skriver at vi må tørre å ta debatten, å bli upopulære og slutte og se på pasientene som kunder.

Hun peker på at konflikter og sorg ikke er sykdom. Det kan være vondt, men en utvikler ikke nødvendigvis sykdom av det.

Due regner seg som sosialdemokrat, men erfaringene som lege har ført til at hun er kommet i tvil om dagens velferdsstat er bærekraftig.

Hun tar til orde for å endre sykelønnsordningen fordi det er alt for mange som utnytter den.

Samfunnet forventer faktisk av legene at de ikke skriver ut sykemeldinger til folk som ikke er for syke til å være i arbeid.

Det er nok flere politikere som er enig med henne, men hun kan ikke regne med at noen vil si ja og amen til det hun sier fire uker før et valg

Saken fortsetter under annonsen

https://951389e75c5529c0f0ca70b72f3b06c9.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

En ting er sikkert. Det blir ingen endringer i sykelønnsordningen i kommende periode. 

Å ta til orde for endringer i sykelønnsordningen er garantert en tapersak.

Endringer i ordningen kan komme på sikt når det for alvor går opp for både politikere og velgere at dagens velferdsordninger ikke er bærekraftige.

Blir en ufør, går en betydelig ned i inntekt. Blir en arbeidsledig eller permittert, må en klare seg med to tredjedels lønn.

Blir en syk får det ingen konsekvenser.

De som er så heldige å ha en jobb, vil ikke gå med på at de over en kortere periode skal falle ned på nivået til de som er permanent for syke til å arbeide eller som mister jobben.

Fordi sykelønnsordningen er den mest attraktive ordningen vi har, er det så mange som vil benytte seg av den.

Saken fortsetter under annonsen

https://951389e75c5529c0f0ca70b72f3b06c9.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Maria Due burde imidlertid kunne få leger med på å reflektere over hva de er med på.

Samfunnet forventer faktisk av legene at de ikke skriver ut sykemeldinger til folk som ikke er for syke til å være i arbeid.

Legene burde i større grad skrive ut graderte sykemeldinger og sykemeldinger for tre arbeidsdager og ikke en hel uke. Det ville gitt en nedgang i sykefraværet.

I årene framover bør vi bruke mer penger på de som er syke og trenger omsorg og mindre penger på de friskeste og sterkeste i samfunnet som er i jobb.