Den vonde konflikten i Kristian-sand

Vedtaket om at Søgne og Songdalen skal kunne trekke seg ut av Kristiansand, vil ødelegge for regjeringen i årevis framover om Sp ikke innser at det har drevet det for langt.

­ Arbeiderpartiet i Kristiansand, med støtte fra Fylkespartiet og et flertall i bystyret, har regelrett satt seg på bakbeina i møte med kravet fra regjeringen om at de skal legge opp til en folkeavstemning i Søgne og Songdalen om de skal få bli egne kommuner igjen.

Det er nå gått både jus og politikk i saken. Bystyret fattet i vinter et vedtak om at de ikke vil splitte opp kommunen. Kristiansand kommune hevder staten ikke har myndighet til å pålegge de å avholde en avstemning om deler av kommunen skal kunne trekke seg ut.

Jonas Gahr Støre sa til Dagbladet i går at beslutningen om å la Søgne og Songdalen ha folkeavstemning om løsrivelse er tatt. Han sier det etter å ha blitt pepret med protester fra Kristiansand i flere dager. Ordfører Jan Oddvar Skisland har brukt storslegga mot partiledelse og bedt de snu. Han har gått så langt som å stille spørsmål med om Ap og Sp bør regjere sammen.

Skisland sier til NRK at Kristiansand kommune enkelt og greit ikke akseptere regjeringens avgjørelse.

Støre kan ikke annet enn å fastholde beslutningen i regjeringen. Hadde han svar at de vil vurdere saken på nytt, ville det betydd bråk med Sp. Vondt hadde blitt verre. Støre passer imidlertid på å si at det er kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik som må følge opp saken.

Gjelsvik har skaffet seg en sak som vil plage ham i lang tid. Han sa i går til TV2, VG og Fædrelandsvennen at Kristiansand kommune ikke vil bli pålagt å avholde en folkeavstemning. Han vil istedenfor vurdere om staten kan avholde en folkeavstemning i det aktuelle området siden kommunen nekter. I så fall må han be Statsforvalteren gjøre jobben.

Gjelsvik legger opp til å sementere konflikten mellom staten og en av landets største bykommuner i årevis. Konflikten vil vokse i omfang. For Kristiansand kan regne med å få støtte fra KS.  

Saken fortsetter under annonsen

https://cae247fffb10518c389552159075770b.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Man kan gjerne mene, som Sp gjør, at beslutningen om å innlemme Søgne og Songdalen i Kristiansand var feil. Men det er nå en gang slik at en regjering har myndighet til å fatte vedtak som får så pass store konsekvenser at en bør tenke seg om to ganger før en legger opp til å reversere beslutningen.

Neste år er det kommunevalg. Da må de som bor i Søgne og Songdalen delta i valget av nytt bystyre for Kristiansand. Hvis det blir stor oppslutning i Søgne og Sogndal om løsrivelse, vil regjeringen la de får bli egne kommuner fra 2027 av.

En slik prosess vil hemme utviklingen i Kristiansand. Vi må også regne med at Kristiansand vil prioritere egne interesser og legge opp til minimalt samarbeid med Søgne og Songdalen om de bryter ut.

Regjeringen bør ta inn over seg at de har ødelagt relasjonen til Kristiansand og lagt grunnlaget for et elendig samarbeidsklima i hele området.

At regjeringen legger seg ut med lokaldemokratiet ved å la staten avholde en folkeavstemning for å reversere en demokratisk beslutning, vil skaffe Sp mye pepper. Dette blir ingen vinnersak for dem.

Høyres kommunalpolitiske talsperson, Mudassar Kapur, bruker ord som kaos og dårlig lederskap.

– Denne uken har Støre latt seg overkjøre av Sp og kastet sin egen ordfører og Kristiansand ut i det komplette kaos. Det beste for innbyggerne hadde vært om både lokalpolitikerne og ansatte heller kunne brukt tiden på å utvikle et bedre tjenestetilbud til innbyggerne, enn å håndtere regjeringens komplette kaos og interne maktkamp minutt og minutt, sier han til VG.

Saken fortsetter under annonsen

https://cae247fffb10518c389552159075770b.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Det er tydelig at ledelsen i Ap ikke har hatt en tilfredsstillende dialog med Kristiansand før vedtaket ble fattet. Det er mulig reaksjonene hadde blitt like sterke.

Når Skisland antyder at denne saken demonstrerer problemene med å regjere med Sp, vitner det om en begynnende regjeringsslitasje i partiet. Ap ligger nå rundt 20 prosent på flere meningsmålinger. Frustrasjonen i partiet brer seg.

Det er ikke lett å se for seg hvilke grep regjeringen kan ta for å komme på offensiven. Det er en fare for at det dukker opp flere i og for seg mindre saker som utvikler seg til konflikter på nasjonalt plan og en belastning for samarbeidet i regjeringen. Da an Ap falle ytterligere og det tvinges til å starte diskusjonen om regjeringssamarbeidet med Sp er liv laga.