Equinor i ildlinjen

Om Stortinget skulle prøve å trenge inn i det Equinor har definert som en personalsak, er det oppskriften på å stange hodet i veggen. De vil få et enda tynnere svar fra statsråd Vestre enn de fikk fra statsråd Slagsvold Vedum om ansettelsen av Jens Stoltenberg.

Dagens Næringsliv (DN) har avslørt hva som skjedde da Hans Henrik Klouman, juridisk direktør og compliance-ansvarlig i Equinor, ble satt under granskning for brudd på selskapets regelverk. Det endte med at han ble fjernet fra stillingen sin.

Store selskaper har gjerne en direktør som skal påse at selskapet følger regler og bestemmelser og at de ikke havner i situasjoner som kan skade selskapets omdømme. De skal se på selskapets virksomhet med to øyne minst, et juridisk øye og et etisk øye. Samtidig skal de ha et dobbelt perspektiv. De skal se virksomheten innenfra og utenfra. For store, profilerte selskaper er det viktig at utenfor-perspektiver er på plass. Det er etisk tvilsomme disposisjoner sett utenfra som er kilden til svekket omdømme.

Juridisk direktør med ansvar for compliance skal fylle rollen som djevelens advokat. Jobben er å peke på alt som ikke er bra nok, alt som kan gå galt,å mane til forsiktighet og følge intenst med i timen.

Hans Henrik Klouman var ivrig i tjenesten. Han beveget seg ikke i mokasiner i selskapets ganger. Han praktiserte høylytt, målbevisst gange. Klouman var sterk og tydelig i sine tilbakemeldinger til ledelsen.

Ifølge DN var daværende toppsjef Eldar Sætre frustrert over at Klouman til stadighet kom trekkende med risikovurderinger. Han advarte blant annet ledelsen flere ganger om risiko knyttet til aktivitet i utlandet.

Er det noe ledelsen i Equinor har vært rede til, er det å ta risiko. Å løpe risiko er etter ledelsens mening nødvendig om en vil ekspandere og ta markedsandeler i den globale oljeindustrien.

Klouman var av den oppfatning at ledelsen tok for stor risiko. Det festet seg etter hvert et inntrykk hos ham at han ikke ble tatt på alvor. Det endte med at han i juni 2019 sendte et brev til nestleder i styret der han serverte kraftig kritikk av Eldar Sætre og styreleder Jon Erik Reinhardsen.

Saken fortsetter under annonsen

https://48e1616e1f7d279f11c6a0b6f11e168c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Når Vestre legger til grunn at dette er en personalsak, forblir den det. Stortinget kan ikke overprøve det.

Styreleder Jon Erik Reinhardsen har skrevet et innlegg i DN der han understreker at styre og ledelsen ønsker at ulike syn og vurderinger av risiko skal komme fram. De vil ikke opererer i et ekkokammer. Ledelsen og styrets oppgav er å høre alle syn, og deretter fatte en beslutning.

Klouman vurderinger er kjent for styret og revisjonskomiteen. De har ikke underslått informasjon eller forsøkt å sette munnkurv på Klouman.

Når Klouman ble avsatt, kan de ha sammenheng med at ledelsen mente han ikke lenger spilte en konstruktiv rolle. Det er imidlertid ikke det som er den offisielle grunnen. Klouman hadde en rolle i Equinor kunstprogram, et verv på siden av jobben. Det er det han foretok seg her, som førte til at selskapet tauet inn en advokat.

Under denne granskningen ble Klouman fratatt rollen som ansvarlig for compliance. Equinor definerer dette som er personalsak. Rapporten fra advokatfirma Sands er ikke kjent.

DN har latt Kloumann komme til orde med sitt syn som i korthet går ut på at Equinor tar for stor risiko og ikke er nøye nok med å følge krav og forventninger knyttet til compliance.

Dette er med andre ord en sak som handler om Equinor forretningsstrategi og etterlevelse av compliance. Dette har det vært en egen høring i Stortinget på. Ledelsen har gjort rede for de gigantiske tapene i USA og ulykker knyttet til installasjoner her hjemme. Ingen hoder er blitt kuttet.

Saken fortsetter under annonsen

https://48e1616e1f7d279f11c6a0b6f11e168c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Den andre saken, og den er det mer temperatur i, er granskningen Hans Henrik Klouman ble utsatt for. Noen ser på ham som en varsler og at han skulle vært behandlet deretter. Andre mener granskningen er mangelfull og et bestillingsverk fra ledelsen for å bli kvitt Klouman.

Noen griper fatt i uklarheter knyttet til hva en granskning er, hva som kreves for at den skal være uavhengig og om det i det hele tatt er mulig at en granskning som er initiert og betalt av ledelsen kan sies å være uavhengig.

Politikerne har selvsagt grepet fatt i saken. SV vil ha regjeringen på banen, Venstre mener det som er avslørt er kritikkverdig. Rødt nekter å godta et dette gjøres til en personalsak.

Næringsminister Jan Christian Vestre viser via kommunikasjonsavdelingen at det er selskapets ledelse og styre som er ansvarlig for personalsaker.

Rødt varsler at de vil ta saken opp i Stortingets kontrollkomité. Det kan godt være at komiteen samler seg om å be Vestre komme med en redegjørelse. Men de vet alt hva han vi si.

Når Vestre legger til grunn at dette er en personalsak, forblir den det. Stortinget kan ikke overprøve det.

De kan ikke annet enn å legge saken bort. Kontrollkomiteene har også lagt saken om ansettelsen av Jens Stoltenberg som sentralbanksjef på hylla. Et godt stykke på vei er det også en personalsak, og det er dessuten regjeringens ansvar å foreta ansettelse. Når Trygve Slagsvold Vedum sier at alle regler er fulgt til punkt og prikke, må Stortinget forholde seg til det.