Kortere arbeidstid- lavere lønn 

Det går an å prioritere fritid framfor lønn, men 6-timersdag med full lønnskompensasjon er knapt nok en drøm, skriver redaktør Magne Lerø.

­1.mai er dagen da man kan kreve både i pose og sekk. Det er flere år siden kravet om 6-timer arbeidsdag med full lønnskompensasjon fikk parolestatus 1.mai. Et prioritert krav er det riktignok ikke. LO-ledelsen står med beina solid plantet på jorda og realismen har gode kår der i gården.

Fellesorganisasjonen (FO), et forbund for sosialarbeidere tilknyttet LO, har programfestet seks timers arbeidsdag- på papiret eller rettere sagt, som et mål.

Forbundsleder Mimmi Kvisvik holdt 1. mai tale i Bergen, men uten å løfte fram kravet om redusert arbeidstid. Til Klassekampen sier hun at prisveksten er så pass høy for tiden at LO vil prioritere styrket kjøpekraft.

Flertallet i LO vil ha høyere lønn framfor kortere arbeidstid. De vil ikke være med på lønnskutt for å få kortere arbeidstid. De er ikke imot å ha 6 timer arbeidsdag som et mål. Mål er temmelig uforpliktende. I LO har de riktignok en komité som jobber med målet. De hører en fint lite fra.

Dette vil LO i Oslo gjøre noe med. De har sendt et forslag om skjerpede krav om redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon til behandling på Kongressen. Både LO i Troms og Finnmark stiller seg bak, kan Klassekampen fortelle. Det blir sikkert vedtatt, men i praksis får det ikke annen status enn «kjekt å ha» i programmet.

Produktivitetsvekst kan tas ut i form av høyere lønn eller kortere arbeidstid. Om LO hadde blitt enige med seg selv om å prioritere kortere arbeidstid framfor økt lønn, kunne de motvillig fått NHO med på det. Men de vil aldri få NHO med på både høyere lønn og kortere arbeidstid. Utgangspunktet for NHO er hvilken kostnadsøkning bedriftene tåler.

Det er gjennomført flere forsøk med kortere arbeidstid. I yrker med tung vaktbelastning kan 6 timers arbeidsdag gi mindre sykefravær. I noen yrker er det også muligheter for å få gjort arbeidet unna på kortere tid om det gis muligheter for det.

Saken fortsetter under annonsen

https://ab026e9cc04014c7ec6d394ababddf03.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Men ingen av de forsøkene som er blitt gjennomført, har konkludert med at 6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon kan innføres uten svekket konkurranseevne eller tilførsel av økte ressurser.

I Norge er det for tiden mangel på arbeidskraft. Vi vet at det framover blir flere pensjonister som den yrkesaktive del av befolkningen må ta ansvar for.

Det ligger an til tilbakegang i verdensøkonomien. Velferdssamfunnet er i ferd med å knekke sammen i flere europeiske land.

Det er mindre realisme i å innføre 6 timer arbeidsdag enn det noen gang har vært, med mindre mer fritid blir prioritert framfor økt lønn.

Det er fritt fram for den enkelte å prioritere fritid eller omsorgsoppgaver framfor økt lønn. Det kan en oppnå med å gå ned i stillingsprosent. For politikerne er det imidlertid et mål at alle skal jobbe 100 prosent, for å sikre både likestilling og verdiskaping.

Det er bred politisk enighet om at norske arbeidstakere samlet sett bør jobbe mer enn vi gjør i dag. Politikerne ønsker at vi venter med å pensjonere oss og stå på i hele stillinger. De vil ikke høre snakk om å redusere arbeidstiden for alle med syv og en halv time per uke. 6 timers arbeidstid er en drøm LO holder levende. Politisk sett er den stein død.