Strever med å svekke de private

Flere statsråder lykkes knapt delvis i sitt strev med å finne ut av hvordan de skal dempe eller avvikle private aktører i offentlig sektor, skriver redaktør Magne Lerø.

­Regjeringen vil begrense private aktører i velferden. For SV, som regjeringen støtter seg på, er det viktig at det tas grep for å begrense de såkalte velferdsprofittørenes handlingsrom.

Regjeringen har ikke en metode dette skal gjøres på. Det er opp til den enkelte statsråd å ta grep som sørger for at private aktørers posisjon og rolle svekkes. Ingen har en enkelt oppgave. Det kan være nesten like vanskelig som å få tannpasta inn i tuben igjen.

For samferdselsminister Jon-Ivar Nygård handler det om tog og taxi. Han har strammet inn på kravene til de som skal kunne kjøre taxi. Slik begrenser han det frislippet som regjeringen Solberg la opp til. Etter hvert vil det vise seg om regjeringen tiltak forhindrer sosial dumping, økte priser og om behovet for taxi dekkes.

Nygård kunne tatt hardere i og underlagt næringen strengere kontroll. Han la seg på en mellomposisjon – markedet skal styre, men staten skal passe på.

Når det gjelder tog, har han stanset den planlagte anbudskonkurransen for togdriften på Østlandet. Han vil gi oppdraget til offentlig eide Vy eller Flytoget. Nygård har lagt seg i gråsonen når det gjelder EUs jernbanedirektiver. Det er ennå ikke klart hva han til slutt lander på.

Også når det gjelder tog, kunne Nygård brukt sterkere lut og skrotet hele jernbanereformen til den forrige regjeringen. Å stable på beina et alternativ  innenfor EØS regelverket er ikke enkelt.

SV er utålmodig. Nygård viser til at han «gjør noe». Ingen skal kunne si at han ikke har begynt avprivatiseringen.

Saken fortsetter under annonsen

https://1339c33a35ffc23533b2f8f789c5a35c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Helseminister Ingvild Kjerkol er også i gang med å nedbygge private aktører oppdrag og rolle. Hun må jobbe gjennom helseforetakene som trenger tid på å overta oppgaver som de private i dag utfører.

Innen omsorgen for barn er det et stort innslag av private aktører. Regjeringen ønsker at ideelle organisasjoner skal bidra mest mulig og kommersielle aktører minst mulig. Det er komplisert å få til i praksis.

Sist de rødgrønne regjerte, forsøkte de å lage regler for utbytte fra barnehager. De ga opp å lage et regelverk som regulerer hva eiere skal kunne foreta seg med det overskuddet driften skaper.

Barnehager er blitt en særdeles lønnsom virksomhet for private aktører. Siden 1919 har private barnehageeiendommer for over 10 milliarder kroner skiftet eiere. De som har investert i og bygget opp store barnehagekjeder er blitt søkkrike.

Det var lite den forrige regjeringen fikk gjort med å begrense private barnehageeieres disposisjoner. Kunnskapsminister Tonje Brenna vil nå ta grep. Hver barnehage skal være et eget aksjeselskap eller rettssubjekt som kun skal drive barnehagen. Det blir ikke tillatt å ta opp lån fra et konsern, kun fra finansforetak og det innføres meldeplikt ved eierskifte.

Det Brenna legger opp til, vil gjøre det mer tungvint å drive barnehager i en konsernstruktur. Kostnadene til administrasjon og regnskapsføring vil øke når hver barnehage må organiseres som et eget rettssubjekt.

KrF og Private Barnehagers Landsforbund mener Brennas forslag vil føre til av flere mindre, frittstående barnehager vil gi opp.

Saken fortsetter under annonsen

https://1339c33a35ffc23533b2f8f789c5a35c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) advarer regjeringen mot det de legger opp til. Han inviterer til dialog med de borgerlige framfor med SV for å få til en modell for drift av private barnehager som kan forhindre at ideelle aktører blir taperne.

Brenna vil neppe vende seg til KrF for å finne en løsning. Hun er avhengig av å vise SV at hun tar grep. SV vil hun skal gå lenger i å legge bånd på private aktører.

Det er SV som satte i gang privatiseringen innen barnehagesektoren. Daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen ville raskt ha full barnehagedekning og hadde ikke tid til å vente på at kommune kunne bygge ut tilbudet.

Ingen regjering får private til å investere dersom det stilles krav om null i avkastning. Da må det offentlige gjøre jobben selv.

Det har skjedd en konsolidering innen barnehagesektoren. Det er tatt ut profitt i bøtter og spann. Det er betydelig mindre gevinster å hente ut framover. Når regjeringen øker kostandene med å drive barnehager, blir det mindre interessant for private aktører. Noen vil legge ned. Da må kommunen overta, med mindre det er rikelig med ledige plasser i området.