Tajiks utidige innblanding

Hadia Tajik kaster blår i øynene på folk når hun sier hun vil rydde opp i konflikten mellom SAS-ledelsen og pilotene på nordisk plan. Tajik må la SAS-ledelsen få redde selskapet fra konkurs

Det er lov for en ny minster å gi inntrykk av at det er mye her i verden man akter å gjøre noe med. Hadia Tajik er god til det.

Hun sier endatil at de som bryter med regjeringens linje, for eksempel når det gjelder retten til å fagorganisere seg, skal få med henne å gjøre.

På forsiden av nettsiden til VG i dag står det at «SAS kjemper for å overleve».

Selskapet må kutte drastisk for å kunne holde seg på vingene i det nye året. De vil ganske sikkert måtte be eierne om å stille flere milliarder til disposisjon.

Litt lenger oppe på siden er det bilde av Hadia Tajik med tittelen «Nå vil hun rydde opp i konflikten». Det er konflikten mellom pilotene og SAS-ledelsen hun vil rydde opp i.

Det har hun ingen mulighet til. Staten er ikke lenger eier i SAS. Det er den danske og svenske stat. Men Tajik bedriver politikk.

Hun vil ta initiativ til et nordisk samarbeid for å hindre selskaper i å organisere seg unna arbeidsgiveransvar.

Saken fortsetter under annonsen

– Vi har sett at arbeidsfolk som er godt kvalifiserte, opplever at selskapet lager et nytt underselskap, der de må søke stillingen sin på nytt. Det er ikke en ryddig måte å gjøre det på, og en situasjon som vi vil unngå. SAS-konflikten aktualiserer denne problemstillingen, sier Hadia Tajik til VG.

Hun sender nå et brev til sine nordiske ministerkolleger der hun tar til orde for et tettere samarbeid ettersom også Sverige, Danmark og Finland har sosialdemokratiske regjeringer «som står på arbeidstakernes side», som hun sier.  

De nordiske kollegane kommer ikke til å bry seg med brevet fra Hadia Tajik. 

Muligens kan mediene hente ut en snurt kommentar fra en politiker som sier Tajik ikke er meningsberettiget ettersom den norske stat har solgt sin eierandel i SAS.

Tajiks initiativ vil falle dødt til jorden fordi hun angriper SAS-ledelsens strategi for å redde selskapet fra konkurs.

SAS har halvert antallet ansatte i løpet av coronapandemien. Av de 5000 ansatte som har blitt sagt opp, er det rundt 560 piloter, 200 av dem norske.

Hadia Tajik bedriver signalpolitikk. Hun vil markere at regjeringen står på arbeidstakernes side. Det er enkelt og omkostningsfritt å mene når en ikke har ansvar som eier.

Saken fortsetter under annonsen

https://b641b9a197120663a155721d04251f69.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

De oppsagte pilotene var ansatt i hovedvirksomheten, SAS Scandinavia. Ledelsen mener gjenansettelsesplikten ikke gjelder. Derfor utlyses nye jobber i selskapet i SAS Connect og SAS Link, to nyetablerte datterselskaper.

De som er blitt sagt opp, må søke stillingene i de to nye selskapene. Lønnen er lavere og arbeidsbetingelsene dårligere.

Dette har den norske regjeringen problemer med å godta.

– Jeg er arbeidsminister i en regjering som er opptatt av arbeidstakerne sine rettigheter, og vi vil styrke de rettighetene, sier Tajik.

SAS-ledelsen har valgt å gjøre disse endringene etter at forhandlinger med pilotene om lavere lønninger brøt sammen.

Kjetil Håbjørg, Norgessjef og konserndirektør i SAS avviser at de organiserer seg bort fra arbeidsgiveransvaret.

Han minner om at medarbeiderne fortsatt skal være ansatt i SAS, mens andre flyselskaper baserer seg på innleie.

Saken fortsetter under annonsen

https://b641b9a197120663a155721d04251f69.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Han understreker til VG at «SAS må drive effektivt for å overleve» ellers står utenlandske lavprisselskaper – med helt andre lønninger og løsninger – klare til å overta.

Det er denne virkeligheten eierne i SAS må forholde seg til. Å stå utenfor å sable ned SAS-ledelsens planer for å redde selskapet slik Hadia Tajik gjør, er utidig.

Tajik bør ikke blande seg inn i noe hun ikke har noe med.

Regjeringen må gjerne lage lover som gjelder for norske selskaper på norsk jord.

Tajik har et poeng når hun sier at det ikke er ryddig når folk som er kvalifiserte og har hatt et arbeidsforhold, må søke på sin egen stilling på ny. 

SAS beveger seg imidlertid mot konkurs og må ta ned kostandene. De kan ikke betale pilotene sine flere hundre tusen mer enn det konkurrentenes piloter tjener.

Norwegian har valgt å organisere seg med et holdingsselskap og flere underliggende driftsselskaper. De ansatte har protestert, men selskapet har vunnet fram i retten.

Saken fortsetter under annonsen

https://b641b9a197120663a155721d04251f69.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Da SAS og Norwegian startet opp, var alle ansatt i det som i dag er konsernselskapet.

Når selskapene har opprettet underselskaper, er det for å redusere risikoen og for å tilpasse lønns- og arbeidsforhold til de man konkurrerer med.

I Norge tåler vi at piloter og kabinpersonale har høye lønninger. Skal en fly langdistanse til Asia eller USA, blir en utkonkurrert på pris med det samme høye lønnsnivået.

Slik er det dessverre. Flybransjen er internasjonal. Vil en være en aktør her, er konkurransedyktige betingelser en forutsetning.

Hadia Tajik tar ikke til orde for at staten skal gi støtte til SAS for at de skal opprettholde lønninger ledelsen mener de ikke kan leve med.

Hadia Tajik bedriver signalpolitikk. Hun vil markere at regjeringen står på arbeidstakernes side. Det er enkelt og omkostningsfritt å mene når en ikke har ansvar som eier.

Aps samferdselspolitiske talsperson, Sverre Myrli, har åpnet for staten går inn på eiersiden i SAS.

Saken fortsetter under annonsen

https://b641b9a197120663a155721d04251f69.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Det kommer ikke til å skje. Det finnes grenser for en aktiv næringspolitikk.

Det vil dessuten blir et brutalt møte med seg selv i døra om skattebetalernes penger skal investeres i et selskap som driver stikk i strid med det som er regjeringens politikk.