Tar sjansen på flere oljemilliarder

Regjeringen tar sjansen på at de kan hive innpå ytterligere 30 oljemilliarder uten at renten øker mer enn det som alt er varslet.

­Noen sjanser må en ta her i livet. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er en mann av god vilje og med et optimistisk syn på livet. Han forsøker å framstå som det også som finansminister, selv om han har måttet bruke øksa kraftig på det reviderte budsjettet han legger fram. 

Regjeringen tar sjansen på å hente ut ytterligere 30 milliarder fra Oljefondet. Tina Bru (H) mener det vil føre til økt rente. Noen økonomer er av samme oppfatning.  

Selv om prisene øker og renten øker noe, regner regjeringen med at kjøpekraften til den norske befolkning vil øke med 1,2 prosent i år. Det er flere økonomer som hevder regjeringen er for optimistisk i sine prognoser.  

Når det hentes 352 milliarder oljekroner inn i økonomien, utgjør det 2,9 prosent av Oljefondet, altså 0,1 prosent under handlingsregelen.

Regjeringen kan ikke leve med at vi bryter handlingsregelen når det er press i økonomien. Det tilsier at vi skulle brukt mindre oljepenger. Hadde regjeringen lagt opp til det, er det fare for at de hadde fått bank av velgerne. De budsjettkuttene det legges opp til i revidert, er upopulære så det holder. 

Når vi skal øke bevilgningene til forsvar og beredskap og flyktninger fra Ukraina med over 14 milliarder, bøndene skal få over 10 milliarder, og vi skal bruke nærmere 10 milliarder på å redusere strømregningen til folk, blir oljepengebruken høy.

Regjeringen har også funnet plass til noen kostnadsøkninger. Fra 1. juli blir det gratis å reise med ferger som har under 100 000 passasjerer i løpet av året. Det betyr en bevilgning på 165 millioner kroner. 

Saken fortsetter under annonsen

https://2b18b2b41d53f4da00408df039e3ce3c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Sykehusene skal få 700 millioner for å kompensere for inntektsbortfall under pandemien. Det settes av 675 millioner for å få avvikle det såkalte karensåret. Ellers er det mindre påplussinger det er snakk om.

Vikingtidsmuseet på Bygdøy må kutte med 1 milliard. Det må også gjøres milliardkutt i NTNUs byggeprosjekt i Trondheim. Øksa brukes også på flere veiprosjekter.

Trygve Slagsvold Vedum kommer også trekkende med at to bygg skal kuttes i det nye regjeringskvartalet. Det betyr en innsparing på 4-5 milliarder. 

Dette har ingen ting i et revidert budsjett å gjøre. Det er et politisk utspill. Det er flere år til disse byggene skal føres opp. Blir ikke disse byggene ført opp, må staten leie 3-4 000 kvadratmeter kontorlokaler i Oslo sentrum. 

Når flere kjøper elbil som er fritatt for moms, fører det til at staten taper milliarder i inntekter. Nå varsler regjeringen at de fra neste år vil fjerne momsfritaket for elbiler, men innføre en tilskuddsordning som gir momsfritak på inntil 500 000 kroner.  Det betyr betydelig høyere priser for elbilene. Det er på tide at staten slutter med å subsidiere de dyreste elbiler. 

Det blir ingen plankekjøring for regjeringen å få SV til å sikre flertall for budsjettet. Kari Elisabeth Kaski (SV) hevder budsjettet «tar oss i feil retning» ved at det øker ulikhetene i samfunnet.

SV vil ikke klare å presse regjeringen til å hente inn flere oljemilliarder i økonomien. Men de vil kreve omprioriteringer. Sannsynligvis vil de innføre avgifter eller beskatte de med høye inntekter for å få finansiert økte bevilgninger. Det betyr at forhandlingene i revidert blir knyttet til tiltak som skal få virkning på neste års budsjett.

Saken fortsetter under annonsen

https://2b18b2b41d53f4da00408df039e3ce3c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Regjeringen kuttet 4 milliarder i bistanden til de fattigste for å få dekket inn bevilgingene til flyktningene fra Ukraina. Det sitter langt inn for SV å godta dette, men hva de vil prioritere i forhandlingene trenger de noen dager på å avklare.