144 fra kultursektoren tilhører den norske eliten

1900 mennesker hører til den norske eliten. Eliten er delt inn i 10 grupper der 144 tilhører kultursektoren.

Magne Lerø

Publisert: 9. november 2022 kl 07.07

Oppdatert: 9. november 2022 kl 07.09SHARE

­Boken «Eliter i endring» tar for seg den norske eliten og hvordan de ulike elitegrupperingene i Norge forholder seg til «folk flest», til demokratiet, politikken og trender i samfunnet. Om vi teller opp alle som innehar en posisjon som gir makt og posisjon i samfunnet, teller den norske eliten 1939 mennesker. 

Boken er skrevet av Boken er skrevet av: Fredrik Engelstad, professor emeritus i sosiologi ved Universitetet i Oslo; forsker I ved ISF Trygve Gulbrandsen, Arnfinn H. Midtbøen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og Mari Teigen, forsker ved ISF og leder for CORE-– Senter for likestillingsforskning

Eliten utøver makt i form av posisjon, gjennom tilgang på ressurser, gjennom kulturell kapital, sin kunnskap og ekspertise. Dagens Perspektiv har snakket med forskerne og presentert boken.  Norge har verdens kjedeligste eliter | Dagens perspektiv

Forskerne bak boken ser på posisjoner, ikke navn, når de har identifisert eliten i Norge. De har også en formell og organisasjonsmessig innfallsvinkel. Enkeltpersoner som i kraft av din følgerskare på sosiale medier eller kjendisstatus kan øve en betydelig innflytelse, men de definere ikke som del av eliten. 

Det er disse 144 posisjonene innen kulturlivet som hører til eliten:

 • Leder av de 20 største institusjonene innen teater/opera/dans som mottok mest støtte over statsbudsjettet (der de var sidestilte ble både direktør og kunstnerisk leder inkludert
 • Museumsdirektører ved de 20 museene som mottok mest støtte over statsbudsjettet
 • Direktører for de 10 institusjonene innen musikk som mottok mest
  støtte over statsbudsjettet
 • Leder for diverse andre kulturinstitusjoner som ikke mottok statsstøtte
 • Lederne for 5 store private gallerier
 • Direktør/daglig leder i de 8 største forlagene som utgir allmennlitteratur, samt Pax og Oktober
 • Daglig leder i de 4 største plateselskapene
 • Daglig leder i selskaper som har kinodrift i de 8 største kommunene
 • Leder i Norsk filmklubbforbund
 • Leder i Film og Kino
 • Medlemmene av Kulturrådet