Flere milliarder fra rike til verdens fattige og sultende

FNs generalsekretær António Guterres treffer bare delvis når han anklager olje- og gassindustrien for umoralsk og grotesk grådighet på bekostning av verdens fattigste og klimaet.

­– Det er umoralsk at olje- og gasselskap får rekordoverskudd som følge av denne energikrisen, på bekostning av fattige mennesker og samfunn og til massive kostnader for klimaet. Jeg ber alle regjeringer om å skattlegge denne overdrevne profitten og benytte pengene på å hjelpe de mest sårbare menneskene gjennom disse vanskelige tidene, sier FNs generalsekretær António Guterres ifølge NTB.

Han følger opp med å be folk sende et klart budskap til fossilindustrien og deres finansmenn om at denne groteske grådigheten straffer de fattigste og mest sårbare menneskene, samtidig som de ødelegger vårt eneste felles hjem, planeten.

Han viser til at de største energiselskapene i verden i første kvartal i år hadde et samlet overskudd på nærmere 1.000 milliarder kroner. Det er ikke bare gigantselskaper som BP, ExxonMobil, Chevron og Shell som melder om enorme overskudd. Vårt eget Equinor er også med i denne gruppen. 

Guterres minner om at 345 millioner mennesker i over 80 land fram mot årsskiftet vil oppleve «akutt matvareusikkerhet» og at antallet har økt med 47 millioner som følge av krigen i Ukraina. Mange utviklingsland drukner i gjeld de har pådratt seg under koronaen. 

Guterres frykter en bølge av økonomisk, sosial og politisk uro verden over som ingen land vil unnslippe følgene av.

Olje- og gassindustrien opererer i et marked. Det er umulig å oppheve markedsmekanismene selv om prisene stiger mot nye høyder. 

Myndighetenes oppgave er å kompensere for skadevirkninger påført av markedskreftene. Guterres treffer når han ber alle regjeringer om å skattlegge den enorme profitten og benytte pengene på å hjelpe verdens mest sårbare mennesker.

Saken fortsetter under annonsen

https://815d154140a493d1a66f60aa3d6a989f.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Equinor selger olje og gass til priser som bestemmes av tilbud og etterspørsel. Det gir ikke mening at Equinor skal redusere sine priser med 10 prosent og overføre milliarder til utviklingsland. Vi har ikke noe system for det. Det vi har et system for er at regjeringer gir bistand.

I Norge har vi en høy oljeskatt. Det er ingen ting i veien for at regjeringen kan øke skatten neste år med henvisning til at lønnsomheten er uvanlig høy. Regjeringen kan også bestemme seg for å ta ut et langt høyere utbytte. 

Regjeringen vil imidlertid vegre seg for å gjøre endringer som selskapet og aksjemarkedet mener er uheldig. Derfor taler Guterres for døve ører.

Guterres oppnår lite med å skjelle ut oljeselskapene. De leverer det markedet etterspør – og prisene blir høye når tilbudet er lite og etterspørselen stor.

De er klar over at lønnsomheten vil falle når det satses sterkere på grønn energi og etterspørselen etter olje vil gå ned. 

Når energiprisene er så høye som de nå er, fører det til lavere forbruk. Høye energipriser er også en drivkraft for å satse mer på fornybar energi. I et klimaperspektiv har altså de høye energiprisene noen positive virkninger.

Guterres er opptatt av klimakrisen og verdens fattige. Verdens fattige lider som følge av krigen i Ukraina og de høye prisene på energi og mat. De høye prisene er et resultat av NATO og EUs sanksjoner mot Russland. De mener disse er nødvendige for å få Russland til å stanse krigføringen. 

Saken fortsetter under annonsen

https://815d154140a493d1a66f60aa3d6a989f.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Når de vestlige landene har iverksatt sanksjoner og bruker milliarder i støtte til Ukraina, må de også ta ansvar i møte med den sult- og fattigdomsbølgen som brer seg verden over som et resultat blant annet av sanksjonene. 

NATO-landene må også vurdere sine planer om opprustning i forhold til behovet for hjelp til verdens fattige og investeringer i fornybar energi.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki uttalte i mai at et lite land som Norge, med fem millioner innbyggere, sitter igjen med et overskudd fra olje og gass på over hundre milliarder euro. Han mener Norge indirekte drar nytte av krigen i Ukraina og at vi derfor bør dele noe av dette overskuddet.

Både Morawiecki og Guterres har rett. Norge bør gi bort mer av det voldsomme overskuddet de økte energiprisene gir oss. Istedenfor har Stortinget samlet seg om et kutt i bistandsbudsjettet i revidert. En ny mulighet kommer om åtte uker når statsbudsjettet legges fram.