Ledere som trekker seg når ressursene uteblir

Når etterforskningsledelsen i Hagen-saken og ledelsen for klinikken ved sykehuset i Kristiansund trekker seg, kan det være et tegn på at ledere i større grad frasier seg et ansvar de ikke får ressurser til å skjøtte, skriver redaktør Magne Lerø.

­Tirsdag kom meldingen om at ledelsen for etterforskningen i Anne-Elisabeth Hagen-saken trekker seg. Årsaken er at de ikke får de ressursene de mener de trenger for å gjøre den etterforskningsjobben som gjenstår.

Ledelsen i Øst politidistrikt må nå sette på en ny ledelse. Det betyr at de må si noe til offentligheten om hvilken status etterforskningen skal ha. Det ligger an til at etterforskningen trappes ned.

De har større problemer i Molde og Kristiansund der Georg Johnsen, klinikksjef for Sykehuset Nordmøre og Romsdal og Carina Wollan Myhre, konstituert assisterende klinikksjef, trekker seg fra sine stillinger. Samtidig søker avdelingssjef Johan Kippervik om ett års permisjon fra stillingen ved avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Grunnen er at de ikke vil ta ansvar for fødeavdelingen i Kristiansund der de ikke klarer å rekruttere den kompetansen som trengs.

– Til tross for alt arbeidet som er lagt ned med å rekruttere fagfolk, så vurderer jeg at vi ikke er nærmere å oppnå en stabil bemanningssituasjon ved fødeavdelingen i Kristiansund. Jeg klarer ikke å se hvordan dette skal løses i tiden framover og mener derfor at det er riktig å samle seg om et felles fødetilbud for Nordmøre og Romsdal, sier klinikksjef Johnsen i en pressemelding.

Tidligere mente både ledelsen i Helse Møre og Romsdal og det regionale helseforetaket at et felles fødetilbud er det beste.

Det var før «bunadsgeriljaen» begynte å marsjere, kommunene i området protesterte mot nedleggelsen og Senterpartiet tok saken. Arbeiderpartiet fulgte på.

Saken fortsetter under annonsen

https://d34caa7a0a045968791b781b4dfba4c4.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Det endte med at et flertall på Stortinget instruerte helseforetaket til å opprettholde fødetilbudet i Kristiansund.

Dagens foretaksmodell, som sykehusene styres etter, legger opp til at det er helseforetakene selv som skal avgjøre tjenestetilbudet. Stortinget nøyde seg ikke med å be helseministeren finne en løsning. De instruerte helseforetaket direkte.

I regjeringserklæringen, Hurdalsplattformen, står det svart på hvitt at fødetilbudet i Kristiansund skal opprettholdes.

Det er riktig av ledelsen å trekke seg når de ikke makter å levere det politikerne bestiller. Ledere bør ikke sitte med ansvar for noe de ikke har tro på.

De kunne muligens klart å rekruttere nok fagfolk om de hadde fått flere millioner å rutte med. Det finnes nok leger som vil ta jobben om de får en million ekstra i årslønn, for eksempel.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at Helseforetakene nå selv må vurdere situasjonen.

Det er enklere sagt enn gjort. Et helseforetak må forholde seg til vedtak fattet i Stortinget. Det må bety at Øyvind Bakke må forsøke å finne noen andre som vil ta over lederoppgaven.

Saken fortsetter under annonsen

https://d34caa7a0a045968791b781b4dfba4c4.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Inntil videre er avdelingen i Kristiansund stengt. Sannsynligvis blir den ikke åpnet igjen. Stortinget kan ikke trylle fram det de ønsker seg.

Saken er låst. Ingvild Kjerkol må forholde seg til vedtak fattet i Stortinget og det som er nedfelt i Hurdalsplattformen. Styringsmodellen for sykehusene gjør det mulig for henne å skyve ansvaret over på helseforetaket. Det er det enkleste for henne politisk i den situasjonen som har oppstått.

Hadde sykehusene blitt styrt slik andre etater blir styrt, ville det aldri skjedd at Stortinget hadde grepet inn og foreskrevet en løsning uten en betryggende saksbehandling fra regjeringens side på forhånd. Ap og Høyre har imidlertid valgt å holde fast på en styringsmodell for sykehusene som skaper et salig rot i ansvarsforholdene.

Fødetilbudet i Kristiansund og høgskolen på Nesna ble symbolsak for Sp som i valgkampen gjorde det klart at de ville bekjempe sentraliseringen på alle områder.

Kristiansund ligger an til å bli en tapersak for dem. Nesna har fått få søkere og endt opp som et pengesluk.