Magne Lerø: Elektrifisering dårlig grunn til enda en konflikt med samene

Samer og reinsdyr må vike om petroleumsanleggene på Melkøya og Wisting-feltet skal elektrifiseres. Det betyr at utbyggingen av Wisting-feltet henger i en enda tynnere tråd.

Det er 10 år siden Statnett fikk konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å bygge en kraftledning fra Skaidi og ut til Hammerfest. Det kom en rekke klager da saken ble sendt på høring.

Olje- og energidepartementet la saken i en skuff. Det er grenser for hvor mye en skal la seg plage med. Nå har de tatt saken opp av skuffen.

Konklusjonen er at denne kraftledningen må bygges om petroleumsanleggene på Melkøya og Wisting skal elektrifiseres. Samfunnsnytten av å elektrifisere de to petroleumsanleggene har de ikke vurdert.

Ifølge NTB understreker NVE at det må være opp til regjeringen å vurdere behovet for elektrifisering opp mot ulempene ledningen vil medføre for reindrift, friluftsliv og andre interesser.

Samenes rettigheter er et sårt punkt for regjeringen. Høyesterett har konkludert med at samenes menneskerettigheter ble krenket ved utbyggingen av vindkraftanleggene på Fosen. Sametinget og representantene fra samene krever at vindmøllene rives. Det sitter langt inne for regjeringen. De trår vannet og sier de skal komme opp med såkalte avbøtende tiltak.

NVE mener konsekvensene for reindriften er mer alvorlige enn de la til grunn da Statnett fikk konsesjon for 10 år siden. 

Dersom rørledningen skal bygges, peker NVE på at Statnett må treffe tiltak som begrenser skadevirkningene for reindriften.

De peker også på at en må undersøke nærmere konsekvensene for naturmangfoldet og rovfugl under byggingen.

Equinor skal legge fram planer for utbygging av Wisting-feltet i løpet at året.

Det er duket for bråk i Ap. AUF sier de vil kjempe hardt mot at Wisting-feltet skal bygges ut. Her er det snakk om olje, ikke gass. Så argumentet om at vi må forsyne EU med all den energien de trenger, kan ikke brukes.

Regjeringen må gå i en to-fronts-krig om de vil tillate utbygging av Wisting-feltet – den ene mot AUF, miljøbevegelsen og sannsynligvis Rødt, SV, Venstre og KrF, den andre mot samenes interesseorganisasjoner hvis den vil legge opp til elektrifisering.

Regjeringens politikk er at oljefelter skal elektrifiseres. Den mente i alle fall det før energikrisen. Det er mulig den har beveget seg inn i tenkeboksen.

Energibehovet i Norge vil øke radikalt framover. Vi må bygge ut mer vindkraft og få mer ut av eksisterende vannkraftverk, for eksempel. Vi må også prioritere hardere hva vi skal bruke energien til. Det er en økende motstand mot elektrifisering av oljefelt og en økende erkjennelse av at vi må prioritere strøm til grønn industri.

Dette taler for at elektrifisering av Melkøya og Wisting-feltet droppes. Det kan være at regjeringen ikke bruker lang tid på å innse det. Det vil være belastende å få en ny sak som øker konfliktnivået med samene.

Saken fortsetter under annonsen

https://cfaaf22ba223a8257c76e10e1681bf21.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Om det er fornuftig å bygge ut Wisting-feltet, er et åpent spørsmål. Sannsynligvis er risikoen stor for at dette ikke blir lønnsomt om Europa lykkes med sine ambisiøse planer om å bygge ut grønn energi og supplere med gass.

Før det trekkes konklusjoner, bør Equinor få legge fram sine planer og gjøre kjent hvilke markedsmessige premisser de bygger på.