Magne Lerø: Krisebudsjett også for grønn energi

SV bør ikke lefle med den grønne kraftbransjen, men gi klar beskjed om at den også skal bidra med å løse krisen i norsk økonomi.

Ifølge Klassekampen arbeider kraftselskapene intenst mot regjeringens nye skattepakke. Bransjen tror den kan ha funnet redningen i regjeringens budsjettpartner SV.

Direktør i Energi Norge, Eivind Heløe, opplever at SV forstår budskapet deres og er opptatt av å finne en løsning. Forklaringen kan være at Heløe er en sjelden utgave av en optimist eller at Lars Haltbrekken, som de samtaler med, er en sjelden utgave at en forståelsesfull lytter.

Forklaringen er sannsynligvis at Heløe hører det han gjerne vil høre.

Kraftselskapene argumenterer med at når de får 16 milliarder kroner i ekstra skatt, vil det gå ut over investeringsviljen. Det kan bli mindre kraft av slikt. Selvsagt kan det det, vel og merke på kort sikt.

Hvis en bransje går fra å være superlønnsom, som kraftbransjen er i dag, til å bli normalt lønnsom, kan det påvirke investeringsviljen. Det er meningen at alle bransjer skal roe ned utover i neste år. Norsk økonomi må dempes for å hindre at renten stiger for mye.

Grønn energi og grønne arbeidsplasser er ikke unntatt. Alle må bidra.

Kraft er en lønnsom bransje. De store aktørene som produserer elektrisitet, er eid av kommuner. De har altså særdeles samfunnsbevisste eiere. Kommunene kommer ikke til å slutte å investere i kraft.

Saken fortsetter under annonsen

https://80caf88adf667537e7324912c18b64c2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Ekstraskatten gjelder for 2023. Det er ikke gitt at den vil bli videreført i 2024. Energi Norge bør ikke argumentere som om det er en skattemessig evighetsmaskin regjeringen har satt i gang.

Når det gjelder grunnrenteskatten for vind på land, er det verdt å minne om at problemet er at kommuner sier nei til vindmøller. Regjeringen har tenkt å dele grunnrenteskatten med kommunene. Dermed får kommunene et betydelig større økonomisk insitament for å satse på havvind.

SV bør la regjeringens skattepakke være som den er. Det blir anledning neste år til justeringer om den gir utilsiktede virkninger.

Regjeringen legger opp til en skatteskjerpelse på 2 milliarder kroner for oljeselskapene. Her kan SV sette inn et støt. Utgangspunktet for SV er at skattelettelsen de fikk under koronaen, skal skrotes. Det er ikke langt unna at det kan forsvares. Oljeselskapene drar inn så mange ekstra milliarder for tiden at de ikke vil være i stand til å produsere annet enn krokodilletårer om SV vinner fram med en betydelig skatteskjerpelse.

I går la IMF, det internasjonale pengefondet, fram en rapport der alle vekstprognoser jekkes betydelig ned. «Det verste ligger foran oss», sier sjeføkonom Pierre-Olivier Gourinchas. Det betyr økonomisk nedgang i mange land, og alle land vil merke konsekvensene av de høye prisene.

Den internasjonale utviklingen vil få konsekvenser for Norge. Det kan bety at skattepolitikk og budsjett må skrus sammen på en annen måte i 2024. Hvis vi går nedgangstider i møte, kan tiden etter hvert komme da det er riktig å bruke mer penger for å stimulere til aktivitet.

2023 ligger an til å bli et unntaksår. Veksten må dempes. Folk må kjenne på at de får strammere økonomi og redusere forbruket.

Saken fortsetter under annonsen

https://80caf88adf667537e7324912c18b64c2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

En hel skog av interessegrupper må innse at denne høsten er ikke deres høst. Blant dem er Energi Norge, selv om de opptrer med grønne flagg og kamprop.