Magne Lerø:  La russiske fiskefartøy legge til havn

Det betyr null for krigen i Ukraina, men vi ødelegger vår egen fiskeriforvaltning om vi stenger havnene for russiske fiskefartøy.

­EU innførte i vår et forbud mot å la større, russiske fartøyer anløpe sine havner. Regjeringen valgte å unnta alle fiskefartøyer uten å skille på størrelse. Dette var begrunnet med behovet for klarhet og at fritt anløp til havner for fiskefartøy er et vesentlig element i avtaler om fiskerisamarbeid mellom Russland og Norge.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har bedt om en oversikt over saksbehandlingen som lå til grunn for beslutningen om ikke å innføre et havneforbud for fiskefartøyer. Det opposisjonen gjerne vil vite, er om regjeringen har vurdert grundig nok at Norge har gitt seg selv et unntak for forbudet EU har innført.

Venstre er det partiet som klarest har tatt til orde for at Norge bør stenge havnene for alle russiske fiskefartøy. Høyre har så langt gått rundt grøten ved blant annet å spørre om regjeringen har forvisset seg om at fiskefartøyene ikke er rigget for militære formål.

Det ligger an til at også komitéen vil gå rundt grøten ved å konsentrere seg om prosesser, prosedyrer og begrunnelser. Slik er politikken. Man trenger ikke ta klare standpunkter. Det holder å kverne rundt på saksbehandling som ikke fører til noe som helst.

Regjeringen har tatt et klart standpunkt. Venstre er uenig. De enkelte partiene vet mer enn nok til å svare et ja eller nei.

Dagens Næringsliv har avdekket hvordan russiske oligarker soper inn enorme beløp på fisket. Avisen går på lederplass lengre enn Venstre med å kreve at havnene skal stenges for russiske fartøy.

– I virkeligheten handler det om moral. Verken økonomiske interesser eller frykt for et svekket naboforhold bør trumfe plikten til å komme en angrepet nasjon til unnsetning, mener DN.

Saken fortsetter under annonsen

DN bommer når de gjør dette til et moralsk spørsmål. Det er ikke ofte en avis hevder at deres meninger er mer moralsk høyverdige enn regjeringens.

Dette handler om politikk og vurdering av konsekvenser. Vi står ikke overfor et tilfelle av at kollektiv svikt har rammet regjeringens statsråder.

Det betyr null for krigen i Ukraina om Norge skroter sitt fiskerisamarbeid med Russland. Virkningen av EU-sanksjoner er høyst tvilsomme.

Sanksjonene rammer EU hardt fordi Vladimir Putin har svart med å strupe tilførselen av gass. The Economist skriver at Tyskland står overfor en avindustrialisering. Energikrisen vil vare i flere år. Vi må regne med at flere tyske bedrifter vil gå konkurs, og at arbeidsledigheten vil øke. Europas industrielle flaggskip ligger an til å bli varig svekket.

Hvor mye tyskerne er villige til å ofre av egen industri og velstand for å støtte Ukraina og følge opp sanksjonene, er ikke godt å si. Bordet fanger. Det er ikke mulig å snu.

EU snakker om å innføre enda flere og hardere sanksjoner i kampen for å vinne over Russland. Russland tenker på samme måte. Bordet fanger. Krigen må vinnes, koste hva det koste vil. Derfor vil de sette inn ytterligere 300.000 soldater i krigen og innlemme Krim, Luhansk og Donetsk i Russland.

Dette er blitt en krig som ikke skal løses ved forhandlinger. Ukraina eller Russland skal lide et knusende nederlag.