Magne Lerø: La SV få stoppe dagpengekuttet med en gang

LO bidrar til å svekke regjeringen når de bruker storslegga mot forslaget om kutt i dagpenger. Dette skulle SV fått tatt seg av i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

­I 2010 satte daværende LO-leder Gerd-Liv Valla daværende statsminister Jens Stoltenberg på plass i full offentlighet. Hun ga regelrett beskjed om at det ikke ville bli noe av endringene i sykelønnsordningen som regjeringen la opp til. 

Nå flesker LO til igjen. De kaller regjeringens forslag om å kutte i dagpengene for et arbeidsuhell.

Det er LOs nestleder Steinar Krogstad som fører ordet i Dagsavisen: «Dette er et alvorlig kutt som jeg er sikker på vil bli rettet opp.»

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad sa til Dagens Perspektiv tidligere denne uken at kuttet var «veldig uheldig og usosialt», og at dette ikke ville få støtte fra LO.

Regjeringen foreslår å redusere opptjeningsperioden for dagpenger fra tre til ett år før arbeidsledighet. Det kan mange tape på.

­For å få rett til dagpenger, må en i dag ha arbeidsinntekt på minst 1,5 grunnbeløp (G) i Folketrygden de 12 siste månedene. Det betyr en minsteinntekt på 167.215 kroner. Alternativt er minst 3 G de 36 sist avsluttede kalendermånedene før en blir arbeidsledig, altså en inntekt på minst 334.431 kroner.

Regjeringen vil avvikle muligheten for en opptjeningsperiode på tre år. I forslaget heter det at regjeringen i større grad enn i dag vil «målrette dagpengeordningen mot personer som har en aktuell tilknytning til arbeidslivet».

Saken fortsetter under annonsen

– Vi ser at regjeringen gjør mye for å få svake grupper inn i arbeid, men det vil nok ikke hindre at flere av de som har hatt varierende inntekt, nå vil miste dagpengerettigheter, advarer Bjørnstad.

SV har gjort det klart at de ikke kan akseptere dette kuttet. Når LO og SV gir så klar beskjed, er saken avgjort.

LO har ikke dekning for å kalle det et arbeidsuhell. I så fall må uhellet handle om at de mener de skal godkjenne slike endringer før de legges fram i budsjettet. Jonas Gahr Støre har altså forsømt seg med å forankre forslaget hos LO.

En annen mulighet er at Støre kalkulerer med at de må få juling fra SV for å få flertall for budsjettet. Det kommer ikke som en bombe for Ap-ledelsen at SV ikke vil være med på dette.

Det påfallende er at LO ser seg tjent med å bruke storslegga mot regjeringen. De kunne moderert seg og vist til at dette blir tema i budsjettforhandlingene med SV. Men LO vil markere at det er de som bestemmer. LO-leder Peggy Hessen Følsvik vil signalisere overfor Jonas Gahr Støre at han må sørge for å få LO med på laget før det legges fram forslag som er klart innenfor LOs interessefelt. Hvis ikke, får han LO som motstander.

Regjeringen strever i motbakke. Å bli satt på plass av LO og kritisert heftig av SV forsterker bildet av en regjering som sliter.

Regjeringen kom på offensiven med budsjettet den la fram. Denne saken må de raskt få ryddet av veien for ikke å bli presset på defensiven. Det er bare å la SV og LO innkassere en seier. Det dreier seg ikke om mer enn 190 millioner kroner.