Magne Lerø: NVE-sjokk om strømpriser og tap av arbeidsplasser

­Mens NVE mener vi styrer permanent mot tyske priser på gass, vil Jonas Gahr Støre knytte oss sterkere til EU når det gjelder grønn energi og industri. Bråk er i vente.

Kjetil Lund, sjef for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sier til Klassekampen i dag at det er «helt klart» at Norge står i fare for at billig strøm som konkurransefortrinn vil forsvinne.

Regjeringen har derimot vært tydelig på at de skal sikre at billig strøm blir et konkurransefortrinn for norsk industri. Det er mest ønsketenkning. De har basert politikken på håp. Nå må de justere for realiteter.

NVE har beskrevet tre ulike scenarier for utviklingen fram mot 2030. Hvis Norge skulle lykkes med å bygge ut mye ny energi, og det blir mye regn og vind, kan det bety lavere priser i hjemmemarkedet enn i for eksempel Tyskland.

Hvis kraftproduksjonen blir lav i Norge i forhold til behovet, kan prisene i Norge bli høyere enn i Tyskland.

– Det går tregt med å komme i gang med utbygging av grønn energi. Vi gjør derfor lurt å ikke klynge oss til NVEs optimistiske scenario.

Magnus Marsdal, leder av tankesmia Manifest, sier til avisen at vi står overfor en demokratisk skandale.

Med tyske og engelske priser i Norge må regjeringens planer om grønn industriutvikling skrinlegges. Kraftforedlende industribedrifter vil avvikles. Dette er å sage over beina vi skal gå på ut av oljealderen, sier Marsdal til Klassekampen.

NVEs beregninger vil sende sjokkbølger inn over Senterpartiet. De har alt store problemer med å sitte i en regjering som vegrer seg for å gripe inn i markedet som styrer energiprisene.

Leder for kommisjonen i EU, Ursula van der Leyen, skal holde en tale i dag der det ventelig blir klarere hva EU vil foreta seg for å få ned energiprisen. Sp har bortimot null forventinger til at EU vil kunne komme opp med noe som gir lavere strømpriser her til lands. Men de vil ikke utelukke at EU kan overraske positivt.

Hadde det bare vært NVEs prognoser. Det er verre enn som så, vil kritikerne mene. Det handler også om EU-entusiasten Jonas Gahr Støre.

Dagens Næringsliv erfarer at Norge og EU vil inngå en grønn industriavtale med EU under klimatoppmøtet i Sharm el-Sheik i november. Det betyr at Norge vil knytte seg enda sterkere til EU når det gjelder samarbeid om batterier, mineraler, hydrogen, karbonfangst- og lagring, og havvind.

Arbeidet med en slik avtale har pågått i flere måneder. Det er ikke et grunnlag for å hevde at Ap driver et råkjør mot EU og at Sp har falt av lasset. Sp med er med på notene. Men det er ingen tvil om at de er Ap som sitter i førersetet når det gjelder EU, energi og klima.

En slik avtale vil knytte oss tettere til EU. Det er Acer-samarbeidet om igjen. Da vi ble med i Acer, ble vi knyttet tettere til EU.

Norge vokser seg sakte, men sikkert inn i et EU-medlemskap. Hva er poenget med at Norge skal sitte på gangen når viktige avgjørelser i EU skal tas? Vi har etter hvert så lite handlingsrom at vi nesten ikke vet hva vi skal bruke det til. I alle fall vet ikke en borgerlig regjering det.

Saken fortsetter under annonsen

Det kan være at Sp, til tross for at båndene til EU blir sterkere, ser seg tjent med å fortsette i regjeringen. De har innsett at de ikke klarer å stoppe toget som nærmer seg Brussel. Deres rolle er å trykke på bremsen før hver sving for på den måten å bremse farten noe.

Det er ikke politisk flertall for å legge kursen bort fra Brussel. EØS-avtalen har tjent oss godt. Å delta i det europeiske kraftmarkedet og inngå en grønn industriavtale med EU er en naturlig konsekvens av EØS-avtalen. Slik tenker i alle fall ledelsen i Ap.

At vi må regne med å miste billig strøm som konkurransefortrinn, er en strek i regningen for det politiske flertallet og landets energieksperter. LO vil også kunne komme til å røre på seg når de begynner å se nærmere hvor mange arbeidsplasser som kommer til å gå dukken som følge av dagens EU-tilpassede energipolitikk.