Magne Lerø: Regjeringens svingslag mot de frivillige

Regjeringen roter. De rydder ikke ved å frata en skog av ideelle organisasjoner øremerkingen i statsbudsjettet. Det går mot sterkere politisk styring av frivilligheten om ikke Stortinget griper inn.

­Regjeringen kan ikke ha lest en eneste bok om endringsledelse. I så fall hadde den fått med seg at det er avgjørende for konstruktive endringsprosesser at det etableres en situasjonsforståelse, at mål for endringer klargjøres og at det jobbes med å skape forståelse for nødvendigheten av endring.

Hvis man sluntrer unna jobben med å forankre, leder endring fort til krig. Da er det den som kan mobilisere de største styrkene og tyngste våpnene som vinner.

Regjeringen vil rydde i en samlet bevilgning på 12 milliarder kroner til ideelle organisasjoner. De gjør det ved å ta ut en skog av frivillige organisasjoner fra budsjettet.

Det er nærmere 900 organisasjoner som får støtte fra staten. Noen hundre av dem er frivillige organisasjoner. En god del av dem har en egen post på statsbudsjettet. Det vil regjeringen endre på. Den vil sette av diverse millioner til ulike formål og la organisasjonene søke.

Det finnes knapt et land hvor myndighetene er så rause med støtte til frivillig sektor som i Norge. På regjeringens nettside har de en oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Her det listet opp 115 ordninger som fordeler seg på 13 departementer. Klima- og miljøverndepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet varter opp med over 20 ordninger.

Vi regner med at verdiene av det frivillige arbeidet utgjør 136 milliarder kroner. Det tilsvarer 4 prosent av bruttonasjonalproduktet.

I en undersøkelse av frivillig arbeid i 2017 fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) anslås det at den ulønnede innsatsen tilsvarer 142.000 årsverk. Ulønnet arbeid beregnes til 75 milliarder kroner.

Saken fortsetter under annonsen

Interesseorganisasjonen Frivillighet Norge har 350 medlemsorganisasjoner som til sammen har over 50.000 lokallag i hele Norge.

Myndighetene erkjenner at de får mye for pengene gjennom frivillig sektor. Regjeringen gir ingen signaler om at ideell sektor skal få mindre støtte framover. Støtten har heller ikke gått opp og ned som en jojo, avhengig av om vi har en borgerlig eller en rødgrønn regjering.

Det har vært en liten knippe av frivillige organisasjoner som politikere har valgt seg ut for å demonstrere egen politikk. Human Right Service har vært en gjenganger. Flere partier vil ta fra dem det årlige tilskuddet, men så lenge Frp utgjorde flertallet på borgerlige side, beholdt de støtten.

I år er det dyrevernorganisasjonen NOAH som er i fokus. Landbruksminister Sandra Borch (Sp) sier rett ut at hun ikke ser noen grunn til å støtte en organisasjon som motarbeider bøndene og norsk landbrukspolitikk.

Skal NOAH få støtte, må SV forbarme seg over dem. I år klarer de seg uansett godt uten støtte. NRKs nye stjerne, Sophie Elise, har gitt et saftig bidrag og bedt andre følge på. Det er godt med dyrevenner i landet. NOAH har alt fått mer inn på konto enn det statstilskuddet utgjør.

Organisasjonene har fått beskjed om at de må søke om støtte for 2023. Kriterier, søknadsfrister og behandlingstid er ikke avklart. Det er skapt stor usikkerhet om hva de kan regne med å få i støtte. Det lukter svidd av bremsepedaler i frivillig sektor. De er kastet ut i en truende usikkerhet.

Barnehospice-senteret Andreas har gitt opp. De har regnet med 30 millioner i støtte i fem år. I 2023 må de søke om midler fra en pott på 50 millioner kroner. Senteret står ferdig. Det er investert 90 millioner kroner. 17 medarbeidere er ansatt. Planen var å åpne i januar.

Hvis regjeringen vil rydde opp som den sier, skulle den ha laget en melding til Stortinget. Her skulle den ha gruppert de ulike støttemottakeren, klargjort kriterier og beskrevet søknads- og beslutningsprosesser.

Her burde den også klargjort hvordan det frivillige arbeidet skal sikres forutsigbarhet. Det skulle vært gjort klart at organisasjoner skal få et varsel på seks måneder før de mister bevilgningen.

Det er forståelig at organisasjoner ikke kan få garanti for å beholde samme støtte år etter år. Da må støtten trappes ned over en periode på et par år slik at organisasjonene får tid til å områ og omstille seg.

Regjeringen legger opp til bedre bevilgninger om til sammen 12 milliarder ikke skal tas av de folkevalgte, men av departementet selv eller en offentlig etat. En så pass omfattende forskyvning av makt fra folkevalgte til ekspertveldet i departementene er det ikke grunnlag for.

Når beslutninger flyttes fra Stortinget til ekspertveldet, øker faren for at det legges politiske føringer for hvem som skal få støtte. Det frivillig arbeidet skal være frivillig. Det skal ikke styres gjennom kriteriesett som oser av politisk korrekthet.

Om vedtak om bevilgninger skal fattes på grunnlag av kriterier, men uten begrunnelse, kan det gi større makt til ansiktsløse byråkrater som gjerne baserer seg på hva som anses som politisk korrekt.

Regjeringen har ikke gjort hjemmeleksen skikkelig. De har lagt opp til en saksbehandling som hører hjemme i bakvendtland. Stortinget bør sende statsrådene hjem til departementene sine med beskjed om å gjøre jobben slik den skal gjøres. Først får de finne ut av hva de vi, deretter får Stortinget fatte vedtak.

Saken fortsetter under annonsen

https://8f0eb69e023ad7921c17f867d16a8fbc.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Hvis Stortinget vil frasi seg ansvaret for å bevilge øremerket støtte, få de i anstendighetenes navn i høst gi beskjed om at organisasjonene som er på statsbudsjettet i år, i det minte får samme beløp for neste halvår.