Magne Lerø: Rødgrønn avmakt i møte med Røkke og rikfolks flytteplaner

En kan begynne å lure på om Kjell Inge Røkke har begynt å lese Søren Kierkegaard – at det dypest sett handler om noe annet enn å spare formueskatt når han slår seg ned i Sveits.

­Arbeiderpartiet har i årevis regnet Kjell Inge Røkke som en av sine, med god grunn. Han har sagt at han stemmer på partiet. Han har også sagt at han forholder seg til det norske skattesystemet slik det er.

Røkke har ikke vært med i gjengen som klager på formueskatten. Han har aldri antydet at han har planer om å flytte til utlandet for å spare skatt. Å si han betaler sin skatt med glede, er å ta for hardt i.

Han sier heller ikke noe om at han flytter til Lugano i Sveits for å spare skatt. Han gjør et poeng av at Lugano ikke er billigst eller har de laveste skattene.

Mediene skaper et inntrykk av at Røkke flytter ut av landet for å spare skatt.

Grunnen er at to motsatte grupperinger har interesse av å tolke det slik. Den ene gruppen er rikinger og andre som er imot formueskatten. Den andre er de rødgrønne som peker på tiltak for å gjøre det vanskeligere for rikfolk å slippe unna skatt ved å melde flytting til utlandet.

Hadia Tajik (Ap) sier til Dagens Næringsliv at hun ble overrasket over meldingen om Røkkes flytting.

– Nå er han ferdig som bidragsyter til det norske fellesskapet, et fellesskap og et samfunn som har bidratt til Røkkes karriere og formue, sier hun.

Saken fortsetter under annonsen

Hun har rett når det gjelder Røkke som personlig skatteyter, men som bedriftseier vil Røkke føre videre sitt engasjement. Hjertet banker fortsatt heftig for Aker.

Røkke har betalt 1,5 milliarder kroner i skatt siden 2008. Han har en ligningsformue på 19,6 milliarder. Skal vi tro at en mann på 63 år som er god for 19,6 milliarder og som varsler en forsiktig nedtrapping, flytter ut av landet for å spare skatt?

Røkke er et barn av sin tid. Den sosialdemokratiske solidaritetstanken synker i kurs. Kanskje er det så enkelt.

Tajik sier Røkkes flytting aktualiserer endringer i fritaksmodellen der realisering av kapitalgevinster er fritatt skatt etter fem år i utlandet.

Regjeringen har også varslet at de vil øke formueskatten ytterligere. De kan bruke Røkkes flytting som et argument for at det haster med høyere skatt for landets rikeste. Når til og med Røkke blir skatteflyktning, kan hvem som helst bli det.

Flere rikinger er på vei ut av landet, kan Dagens Næringsliv fortelle.

– Det er helt forferdelig å bo i Norge nå. Å ha formue i Norge er blitt dobbelt så dyrt, og dette skjønner svært få mennesker seg på – noe som er et stort problem, sier eiendomsmilliardær Torstein Tvenge. Han tror mange flere kommer til å flytte ut med sin formue om politikken ikke legges om.

Saken fortsetter under annonsen

Når flere kapitalsterke eiere varsler utflytting, bør regjeringen ta en runde på om det er strategisk klokt å øke formueskatten for sterkt. Hvis en milliardær flytter ut av landet, kan vi anta at viljen til å investere i nyskaping og videre satsing i Norge blir redusert. Vi trenger investeringsivrige investorer.

Alternativet til økt formueskatt er å innføre en høy arveavgift og å beskatte boliger og luksusforbruk hardere. Arveavgift er det vanskelig å lure seg unna.

Verden er nå vitterlig slik at noen er eksepsjonelt gode til å tjene penger. De skaper arbeidsplasser og verdier for samfunnet – og blir selv søkkrike.

Politikerne bør imidlertid bremse en utvikling der en stadig større del av befolkningen blir rikinger på grunn av arv. Det er ikke gode argumenter for at all rikdom ubeskåret kan føres videre til neste generasjon.

Kjell Inge Røkke bodde 21 år i utlandet før han tok med seg millionene han hadde tjent på fiske til Norge. Han har bodd i Norge i 21 år og bygget opp Aker til et ledende industrikonsern. I brevet til aksjonærene varsler han en forsiktig gradvis nedtrapping i sitt personlige industrielle engasjement.

Der er en ny fase i livet han innleder. Han vil bruke mer av tiden og sine ressurser på filantropisk virksomhet.

Han skriver til sine aksjonærer at man hver kveld når dagens skal oppsummeres, bør stille seg spørsmålet: Var dette riktig bruk av min mest verdifulle ressurs?

Saken fortsetter under annonsen

https://7481771497707308dbe86aa03268e14a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

– Hvis svaret er ja, så fortsett som før. Hvis svaret er nei, må en vurdere behovet for endringer. Jeg har tenkt og grublet – frem og tilbake, skriver han.

Det virker som om det er en eksistensiell bevisstgjøringsprosess han er inne i.

Han avslutter med å si at det er fortsatt ting han har lyst til å gjøre og oppleve.

Det er neppe å fiske. Det har han gjort nok av. Han har etablert mange nok bedrifter, ser det ut til. Penger har han også nok av.

Først suksessrik fisker, så landets rikeste industrieier. Fra Lugano skal 63-åringen Røkke muligens overraske med en tredje fase i sin karriere. Han skal neppe sitte rolig og glede seg over spart skatt.