Magne Lerø: Sterkere politisk styring og sparing på arbeidskraft

Markedet har gitt opp. Politikerne må ta sterkere grep om utdanning og styre arbeidskraften for å dekke prekære behov.

­NRK melder om krise i ambulansetjenesten ved Oslo Universitetssykehus – den såkalte AMK-sentralen, Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral som daglig styrer nærmere 90 enheter.

Klinikkleder Stephen Sollid sier til NRK at de sliter med å finne nok folk som vil jobbe hos dem. Det betyr en for hard belastning på de som er på jobb. De gir økt fravær og stort gjennomtrekk i stillingene.

Det er altså ikke bare sykepleiere det er mangel på over alt. Ute i distriktene er krisen størst, og den vil øke etter hvert som eldrebølgen ruller over oss.

Vi har de fleste steder i landet et udekket behov for arbeidstakere innen helse og omsorg.

Vi mangler også kvalifiserte lærere. Det ser ut til å være et mindre problem rundt om i kommunene. Det går an å engasjere oppegående folk som ikke har papirer på at de kan undervise. En kan ikke sette folk flest til å dele ut medisiner og sette sprøyter når en ikke får fatt i sykepleiere.  

Dagens Næringsliv skriver i dag at transportbransjen trenger 3.000 nye sjåfører hvert år de neste fem årene for å kunne ta unna den forventede etterspørselen.

– Vi er nødt til å rope ulv nå, sier Knut Eriksmoen som er sjef for den norske delen av det tyske Schenker-konsernet. Han leder også styret i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Logistikk og Transport.

Saken fortsetter under annonsen

De utfordrer nå politikerne til å legge til rette for at Nav kan tilby førerkort for tungtransport og buss. Det koster nærmere 150.000 kroner.

For å få flere til å jobbe innen transport, må sannsynligvis lønnen økes.

Reiselivsbransjen har meldt at hoteller og spisesteder mangler folk. Flere steder må reiselivsbedrifter si nei til gjester fordi de mangler arbeidskraft.

Før koronaen hadde vi et sterkt innslag av utenlandsk arbeidskraft, ikke minst fra Øst-Europa. En god del av disse har ikke kommet tilbake.

Nav-direktør Hans Christian Holte sa denne uken at vi i årene framover trenger økt import av arbeidskraft. Gjennom EØS er vi del av det europeiske arbeidsmarkedet. Det er ikke nok. Vi må også hente inn arbeidskraft fra land utenfor EØS.

Den energikrisen vi er inne i, har for alvor fått oss til å gjøre tiltak for å spare energi. Vi må begynne å tenke slik om arbeidskraft også. Det er en begrenset ressurs.

Når konsekvensene av at det fødes for få barn blir merkbare, vil mangelen på arbeidskraft bli et enda større problem.

Saken fortsetter under annonsen

https://14be61008f5f2f43910f247fcadd6804.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Politikerne må tenke seg om to ganger før de vedtar lover og deler ut rettigheter som krever at det må ansettes flere byråkrater.

Alle unge bør ikke kunne få utdanne seg til hva de vil. Vi bør redusere antallet utdanningsplasser i en del fag og opprette flere studieplasser for lærere, sykepleie, helsefag, IT og ingeniørfag.

Mest prekært er behovet for flere sykepleiere. Staten bør gi en bonus i form av ettergivelse av lån på 100.000 kroner for sykepleiere som jobber som sykepleier fem år etter at de avsluttet utdannelsen.

Vi styrer mot en situasjon der eldre har nok av penger, men vil mangle det de har størst behov for – hjelp og omsorg.